Korelativna mikroskopija

Opis predmeta

 • Korelativna mikroskopija in podroben vpogled v zgradbo in delovanje iste celice.
 • Spremljanje istih celičnih procesov v času in prostoru z ločljivostjo svetlobne fluorescenčne mikroskopije ter elektronske mikroskopije.
 • Označevalci v korelativni mikroskopiji.
 • Predstavitev in uporaba različnih tehnik v korelativni mikroskopiji (od celic do mikroskopiranja in končne analize slike).
 • Pravilna izbira posameznih tehnik v korelativni mikroskopiji: prednosti in slabosti.
 • Praktični prikaz metod korelativne mikroskopije za opazovanje in analizo istih področij znotraj celice.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

 • Pridobivanje specialnih znanj s področja korelativne mikroskopije.
 • Poznavanje in razumevanje metod svetlobne in elektronske mikroskopije za opazovanje in analizo istih področij znotraj celice.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, praktične demonstracije, seminarji in individualno projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Praktična znanja za analizo ultrastrukture in delovanja celic s pomočjo korelativne mikroskopije.
 • Izbira ustreznih metod v korelativni mikroskopiji za raziskave v celični biologiji.

Temeljni viri in literatura

 • Correlative Light and Electron Microscopy IV, 2021, Volume 162 (Methods in Cell Biology), Thomas Mueller-Reichert (Editor), Paul Verkade (Editor), pages 2-430.

Najnovejši pregledni in raziskovalni članki s področja korelativne mikroskopije /The latest review and research articles from the field of correlative microscopy.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411