Korelativna mikroskopija

Opis predmeta

 • Korelativna mikroskopija in podroben vpogled v zgradbo in delovanje iste celice.
 • Spremljanje istih celičnih procesov v času in prostoru z ločljivostjo svetlobne fluorescenčne mikroskopije ter elektronske mikroskopije.
 • Označevalci v korelativni mikroskopiji.
 • Predstavitev in uporaba različnih tehnik v korelativni mikroskopiji (od celic do mikroskopiranja in končne analize slike).
 • Pravilna izbira posameznih tehnik v korelativni mikroskopiji: prednosti in slabosti.
 • Praktični prikaz metod korelativne mikroskopije za opazovanje in analizo istih področij znotraj celice.

Cilji in kompetence

 • Pridobivanje specialnih znanj s področja korelativne mikroskopije.
 • Poznavanje in razumevanje metod svetlobne in elektronske mikroskopije za opazovanje in analizo istih področij znotraj celice.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, praktične demonstracije, seminarji in individualno projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Praktična znanja za analizo ultrastrukture in delovanja celic s pomočjo korelativne mikroskopije.
 • Izbira ustreznih metod v korelativni mikroskopiji za raziskave v celični biologiji.

Reference nosilca

prof. dr. Mateja Erdani Kreft

 

ZUPANČIČ, Daša, ERDANI-KREFT, Mateja, ROMIH, Rok. Selective binding of lectins to normal and neoplastic urothelium in rat and mouse bladder carcinogenesis models. Protoplasma, ISSN 0033-183X, Jan. 2014, vol. 251, iss. 1, str. 49-59, [COBISS.SI-ID 30779353]

 

KRISTL, Julijana, TESKAČ, Karmen, ERDANI-KREFT, Mateja, JANKOVIĆ, Biljana, KOCBEK, Petra, et al. Intracellular trafficking of solid lipid nanoparticles and their distribution between cells through tunneling nanotubes. European Journal of Pharmaceutical Sciences, ISSN 0928-0987, Vol. 50, iss. 1, 2013). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 50, issue 1, str. 139-148, [COBISS.SI-ID 3439729]

 

VIŠNJAR, Tanja, ERDANI-KREFT, Mateja. Air-liquid and liquid-liquid interfaces influence the formation of the urothelial permeability barrier in vitro. In vitro cellular & developmental biology, Animal, ISSN 1071-2690, 2013, vol. 49, iss. 3, str. 169-204, [COBISS.SI-ID 30545881]

 

HUDOKLIN, Samo, ZUPANČIČ, Daša, MAKOVEC, Darko, ERDANI-KREFT, Mateja, ROMIH, Rok. Gold nanoparticles as physiological markers of urine internalization into urothelial cells in vivo. International journal of nanomedicine, ISSN 1178-2013. [Online ed.], 2013, vol. 8, no. 1, str. 3945-3953, [COBISS.SI-ID 30967257]

 

ERDANI-KREFT, Mateja, GIANDOMENICO, Daniele, BEZNOUSSENKO, Galina V, RESNIK, Nataša, MIRONOV, Alexander A., JEZERNIK, Kristijan. Golgi apparatus fragmentation as a mechanism responsible for uniform delivery of uroplakins to the apical plasma membrane of uroepithelial cells. Biology of the Cell, ISSN 0248-4900. [Print ed.], 2010, letn. 102, št. 11, str. 593-607. [COBISS.SI-ID 27453657]

 

ERDANI-KREFT, Mateja, ROMIH, Rok, KREFT, Marko, JEZERNIK, Kristijan. Endocytotic activity of bladder superficial urothelial cells is inversely related to their differentiation stage. Differentiation, ISSN 0301-4681, 2009, letn. 77, št. 1, str. 48-59, doi: 10.1016/j.diff.2008.09.011. [COBISS.SI-ID 25479641]

Temeljni viri in literatura

 • Correlative Light and Electron MIcroscopy, 2012, Volume 111 (Methods in Cell Biology), Thomas Mueller-Reichert (Editor), Paul Verkade (Editor).
 • Najnovejši pregledni in raziskovalni članki s področja korelativne mikroskopije /The latest review and research articles from the field of correlative microscopy.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411