Kvalitativno raziskovanje v poslovnih vedah

Opis predmeta

Uvod v kvalitativno raziskovanje: umestitev v raziskovalni proces v primerjavi s kvantitativnim raziskovanjem, namen in pomen.

Viri podatkov za kvalitativno raziskovanje.

Etične dileme v procesu kvalitativnega raziskovanja.

Tipologije metod kvalitativnega raziskovanja.

Na spraševanju temelječe kvalitativne raziskovalne metode.

Na opazovanju temelječe kvalitativne raziskovalne metode.

Vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju.

Analitična programska podpora kvalitativnemu raziskovanju.

Kvalitativno raziskovanje v praksi.

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s kvalitativnim raziskovanjem s poudarkom na vidikih, relevantnih za uspešno izvajanje kvalitativnega raziskovanja v praksi.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji.

 • Vaje.

 • Projektno delo.

 • Predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov kvalitativnega raziskovanja.

Razumevanje povezav med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem

Razumevanje vpetosti kvalitativnega raziskovanja v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.

Pridobitev naslednjih spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba sekundarnih statističnih podatkov v procesih kvalitativnega raziskovanja;

 • zbiranje, vrednotenje in uporaba primarnih statističnih podatkov v procesih kvalitativnega raziskovanja;

 • uporaba analitičnih programskih orodij pri izvedbi kvalitativnega raziskovanja; prikazovanje in diseminacija rezultatov kvalitativnega raziskovanja.

Reference nosilca

Irena Ograjenšek:

MCCOLLIN, Chris, OGRAJENŠEK, Irena, GÖB, Rainer, AHLEMEYER-STUBBE, Andrea. SERVQUAL and the process improvement challenge. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, Jul. 2011, vol. 27, no. 5, str. 705-718, doi: 10.1002/qre.1234.

GAL, Iddo, OGRAJENŠEK, Irena. Qualitative research in the service of understanding learners and users of statistics. International statistical review, ISSN 0306-7734, August 2010, vol. 78, no. 2, str. 287-296, ilustr., doi: 10.1111/j.1751-5823.2010.00104.x.

OGRAJENŠEK, Irena. Service quality. V: COLEMAN, Shirley (ur.), GREENFIELD, Tony (ur.), STEWARDSON, Dave (ur.), MONTGOMERY, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, str. 117-136.

Temeljni viri in literatura

 • Ograjenšek, I. (2015): Theory and Practice of Qualitative Research. In Greenfield, T. (ed.), Research Methods for Postgraduates. Wiley.

 • Arh, M., Ograjenšek, I., Perčič, E. (2014): Introduction to Qualitative Research. [Lecture Notes]

 • Izbrani članki. / Selected articles.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411