Kvalitativno raziskovanje v poslovnih vedah

Opis predmeta

Uvod v kvalitativno raziskovanje: umestitev v raziskovalni proces v primerjavi s kvantitativnim raziskovanjem, namen in pomen.

Viri podatkov za kvalitativno raziskovanje.

Etične dileme v procesu kvalitativnega raziskovanja.

Tipologije metod kvalitativnega raziskovanja.

Na spraševanju temelječe kvalitativne raziskovalne metode.

Na opazovanju temelječe kvalitativne raziskovalne metode.

Vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju.

Analitična programska podpora kvalitativnemu raziskovanju.

Kvalitativno raziskovanje v praksi.

Druge aktualne teme.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s kvalitativnim raziskovanjem s poudarkom na vidikih, relevantnih za uspešno izvajanje kvalitativnega raziskovanja v praksi.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji.

 • Vaje.

 • Projektno delo.

 • Predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov kvalitativnega raziskovanja.

Razumevanje povezav med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem

Razumevanje vpetosti kvalitativnega raziskovanja v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.

Pridobitev naslednjih spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba sekundarnih statističnih podatkov v procesih kvalitativnega raziskovanja;

 • zbiranje, vrednotenje in uporaba primarnih statističnih podatkov v procesih kvalitativnega raziskovanja;

 • uporaba analitičnih programskih orodij pri izvedbi kvalitativnega raziskovanja; prikazovanje in diseminacija rezultatov kvalitativnega raziskovanja.

Temeljni viri in literatura

 • Ograjenšek, I. (2015): Theory and Practice of Qualitative Research. In Greenfield, T. (ed.), Research Methods for Postgraduates. Wiley.

 • Arh, M., Ograjenšek, I., Perčič, E. (2014): Introduction to Qualitative Research. [Lecture Notes]

 • Izbrani članki. / Selected articles.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411