Les, skorja in klima

Opis predmeta

Predmet obravnava les in skorjo dreves z vidika tkiv, ki nastanejo z delovanjem kambija pod vplivom notranjih in zunanjih dejavnikov. Naštevamo tematike. Kambij kot meristemsko tkivo dreves, delovanje kambija, delitve celic, nastanek sekundarnega ksilema in floema. Sezonska dinamika nastajanja tkiv pri iglavcih in listavcih v zmerni, hladni (borealni) in sredozemski klimi. Modeli dinamike nastajanja lesa. Vpliv zunanjih dejavnikov na dinamiko nastajanja lesa in floema in preživetvene strategije dreves tudi z vidika klimatskih sprememb. Metode za spremljanje delovanja kambija v odraslih drevesih in tehnike priprave mikroskopskih preparatov. Specifična uporaba mikroskopskih tehnik: svetlobna mikroskopija, transmisijska elektronske mikroskopija, UV-mikrospektrofotometrija. Dendrokronologija – branike v lesu kot arhiv, analiza branik in rekonstrukcija preteklih dejavnikov. Les kot tkivo v drevesu, kot material za predelavo in obdelavo ter v kulturni dediščini z vidika zgradbe in dendrokronologije.

Baze klimatskih in fenoloških podatkov in njihova uporaba za proučevanje vpliva klime na nastajanje lesa. Les in rekonstrukcija klime. Paleoklimatski viri podatkov in metode njihove obdelave. Vzroki za variabilnost podnebja in fenološkega razvoja v različnih časovnih (desetletje, stoletja, tisočletje) in prostorskih (lokalna, regionalna, globalna) skalah.

Cilji in kompetence

Poznavanje lesa in skorje, z vidika notranjih in okoljskih dejavnikov med procesom nastajanja.

Metode poučevanja in učenja

Interaktivna predavanja in razlage, konzultacije, vaje, seminar.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje zgradbe lesa in skorje, z vidika procesov med nastajanjem in vpliva okoljskih dejavnikov na procese.

Razumevanje, kako obravnavani dejavniki vplivajo na zgradbo, ter možnost uporabe lesa in skorje z ekološkega, tehnološkega in družbeno-ekonomskega vidika.

Reference nosilca

Prof. dr. Katarina Čufar

1. PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, SMITH, Kevin T., ČUFAR, Katarina. Phenological variation in xylem and phloem formation in Fagus sylvatica from two contrasting sites. Agricultural and forest meteorology, ISSN 0168-1923. [Print ed.], 2013, vol. 180, no. oct., str. 142-151. [COBISS.SI-ID 2115465], [JCR, SNIP, Scopus do 19. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 34, št. avtorjev: 5

2. ČUFAR, Katarina, GRABNER, Michael, MORGÓS, András, MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, MERELA, Maks, DE LUIS, Martin. Common climatic signals affecting oak tree-ring growth in SE Central Europe. Trees, ISSN 0931-1890, 2014, str. [v tisku], ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00468-013-0972-z, doi: 10.1007/s00468-013-0972-z. [COBISS.SI-ID 2171785], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 15.92, št. avtorjev: 7

3. NOVAK, Klemen, DE LUIS, Martin, RAVENTÓS BONVEHI, Jose, ČUFAR, Katarina. Climatic signals in tree-ring widths and wood structure of Pinus halepensis in contrasted environmental conditions. Trees, ISSN 0931-1890, 2013, vol. 27, no. 27, str. 927-936. http://download.springer.com/static/pdf/467/art%253A10.1007%252Fs00468-013-0845-5. pdf?auth66=1360847080_64eb6ab909d59096228c966dfc0f1519&ext=.pdf. [COBISS.SI-ID 2088841], [JCR, SNIP, WoS do 19. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 8. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 27.87, št. avtorjev: 4

4. WANG, Yafeng, ČUFAR, Katarina, ECKSTEIN, Dieter, LIANG, Eryuan. Variation of maximum tree height and annual shoot growth of smith fir at various elevations in the Sygera mountains, Southeastern Tibetan plateau. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 3, str. 1-9, e31725. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031725, doi: 10.1371/journal.pone.0031725. [COBISS.SI-ID 1995913], [JCR, SNIP, WoS do 11. 4. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 27. 3. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 42.41, št. avtorjev: 4

5. ČUFAR, Katarina, CHERUBINI, Martina, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, SPINA, Stefano, ROMAGNOLI, Manuela. Xylem and phloem formation in chestnut (Castanea sativa Mill.) during the 2008 growing season. Dendrochronologia, ISSN 1125-7865, 2011, vol. 29, no. 3, str. 127-134, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2011.01.006, doi: 10.1016/j.dendro.2011.01.006. [COBISS.SI-ID 3117990], [JCR, SNIP, WoS do 5. 11. 2013: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 3, Scopus do 4. 12. 2013: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 16.67, št. avtorjev: 6

6. ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile-dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia. Journal of archaeological science, ISSN 0305-4403, 2010, vol. 37, issue 8, str. 2031-2039, ilustr., doi: doi:10.1016/j.jas.2010.03.008. [COBISS.SI-ID 31389741], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 1. 10. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, normirano št. čistih citatov (NC): 13]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d,h), SCI, SSCI, ERIHA, AHCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICH
točke: 32.66, št. avtorjev: 4

Prof. dr. Lučka Kajfež-Bogataj

1. KURNIK, Blaž, LOUWAGIE, Geertrui, ERHARD, Markus, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analysing seasonal differences between a soil water balance model and in situ soil moisture measurements at nine locations across Europe. Environmental modeling & assessment, ISSN 1420-2026, 2013, v tisku. http://dx.doi.org/10.1007/s10666-013-9377-z, doi: 10.1007/s10666-013-9377-z. [COBISS.SI-ID 7623801], [JCR, SNIP, Scopus do 19. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 9.59, št. avtorjev: 5

2. KURNIK, Blaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej. Correcting mean and extremes in monthly precipitation from 8 regional climate models over Europe. Climate of the past, ISSN 1814-9324, 2012, vol. 8, no. 2, str. 953-986. http://dx.doi.org/10.5194/cpd-8-953-2012, doi: 10.5194/cpd-8-953-2012. [COBISS.SI-ID 7109241], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 42.84, št. avtorjev: 3

3. ČREPINŠEK, Zalika, ŠTAMPAR, Franci, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SOLAR, Anita. The response of Corylus avellana L. phenology to rising temperature in north-eastern Slovenia. International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, 2012, vol. 56, no. 4, str. 681-694, doi: 10.1007/s00484-011-0469-7. [COBISS.SI-ID 6758265], [JCR, SNIP, WoS do 5. 8. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 10. 7. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 24.49, št. avtorjev: 4

4. DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina, SAZ, Miguel Angel, LONGARES, Luis Alberto, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Regional environmental change, ISSN 1436-3798, 2012, str. [v tisku], ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-012-0365-7, doi: 10.1007/s10113-012-0365-7. [COBISS.SI-ID 2055561], [JCR, SNIP, Scopus do 29. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 17.33, št. avtorjev: 6

5. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, SAZ, Miguel Angel, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temporal shifts in leaf phenology of beech (Fagus sylvatica) depend on elevation. Trees, ISSN 0931-1890, 2012, vol. 26, no. 4, str. 1091-1100. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-012-0686-7. [COBISS.SI-ID 6988665], [JCR, SNIP, WoS do 23. 10. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 20. 11. 2013: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.20, normirano št. čistih citatov (NC): 5]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 22.29, št. avtorjev: 5

6. VILHAR, Urša, STARR, Michael, KATZENSTEINER, Klaus, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DIACI, Jurij. Modelling drainage fluxes in managed and natural forests in the Dinaric karst: a model comparison study. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2010, vol. 129, no. 4, str. 729-740, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-010-0379-y, doi: 10.1007/s10342-010-0379-y. [COBISS.SI-ID 6279033], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 26. 11. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 3]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 20.45, št. avtorjev: 6

Doc. dr. Jožica Gričar

1. ROSSI, Sergio, ČUFAR, Katarina, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, et al. A meta-analysis of cambiumphenology and growth : linear and non-linear patterns in conifers of the northern hemisphere. Annals of Botany, ISSN 0305-7364, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mct243, doi: 10.1093/aob/mct243. [COBISS.SI-ID 3728806], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 10.75, št. avtorjev: 15

2. GRIČAR, Jožica. Influence of temperature on cambial activity and cell differentiation in Quercus Sessiliflora and Acer Pseudoplatanus of different ages = Utjecaj promjena temperature na djelovanje kambija i diferencijaciju stanica u Quercus sessiliflora i Acer pseudoplatanus različite dobi. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2013, vol. 64, no. 2, str. 95-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 3655846], [JCR, SNIP, Scopus do 13. 8. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 56.97, št. avtorjev: 1

3. PRISLAN, Peter, ČUFAR, Katarina, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, GRIČAR, Jožica. Review of cellular and subcellular changes in the cambium. IAWA journal, ISSN 0928-1541, 2013, vol. 34, no. 4, str. 391-407, ilustr. http://dx.doi.org/10.1163/22941932-00000032, doi: 10.1163/22941932-00000032. [COBISS.SI-ID 3718310], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 15.32, št. avtorjev: 5

4. LI, Xiaoxia, LIANG, Eryuan, GRIČAR, Jožica, PRISLAN, Peter, ROSSI, Sergio, ČUFAR, Katarina. Age dependence of xylogenesis and its climatic sensitivity in Smith fir on the south-eastern Tibetan Plateau. Tree physiology, ISSN 0829-318X, 2013, vol. 33, št. 1, str. 48-56, ilustr. http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/11/25/treephys.tps113.full.pdf+html. [COBISS.SI-ID 2076553], [JCR, SNIP, WoS do 11. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 20. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 24.63, št. avtorjev: 6

5. GRIČAR, Jožica, DE LUIS, Martin, HAFNER, Polona, LEVANIČ, Tom. Anatomical characteristics and hydrologic signals in tree-rings of oaks (Quercus robur L.). Trees, ISSN 0931-1890, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-013-0914-9, doi: 10.1007/s00468-013-0914-9. [COBISS.SI-ID 3698598], [JCR, SNIP, Scopus do 9. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 27.87, št. avtorjev: 4

6. PRISLAN, Peter, KOCH, Gerald, SCHMITT, Uwe, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina. Cellular and topochemical characteristics of secondary changes in bark tissues of beech (Fagus sylvatica). Holzforschung, ISSN 0018-3830. Tiskana izdaja, 2012, vol. 66, no. 1, str. 131-138, ilustr. http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/HF.2011.119, http://dx.doi.org/10.1515/HF.2011.119, doi: 10.1515/HF.2011.119. [COBISS.SI-ID 1942153], [JCR, SNIP, WoS do 23. 10. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 20. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 27.83, št. avtorjev: 5

Temeljni viri in literatura

Fromm, J. (ur.) 2013. Cellular aspects of wood formation. Plant, Cell, Monographs, Springer, Berlin-Heidelberg, 260 str.

 

Schweingruber, F. H. 2007. Wood Structure and environment. Springer Series in Wood Science, Springer, Berlin-Heidelberg, 279 str.

 

Vaganov, E.A., Hugens, M.K., Shaskin A.V. 2006. Growth dynamics of conifer tree rings. Images of past and future environments. Springer, 354 str.

 

revijalni članki s področja,

tekoča periodika,

druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411