Lesna biomasa kot vir dragocenih spojin

Opis predmeta

Potencial različnih kategoriji lesne biomase za pridobivanje proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Globalni trendi na področju predelave ligno-celulozne biomase: pridobivanje gradnikov iz olesenele celične stene in pridobivanje naravnih produktov lesnih rastlin (ekstraktivov).

Naravni produkti lesne biomase, sistematika in variabilnost. Posebnosti ekstrakcijskih tehnik za pridobivanje ekstraktivov iz lesne biomase. Preparativna ločba in izolacija ter kvalitativna in kvantitativna analiza spojin. Uporabni potencial lesnih ekstraktivov.

Hierarhične zgradba lesnih vlaken.

Priprava mikrofibirlirane (MFC) in nanofibrilirane celuloze ((NFC). Priprava celuloznih nanokristalov (CN).Fizikalne in kemijske lastnosti MFC, NFC in CN. Omejitve pri uporabi in modifikacija površine. Uporaba NFC in CN kot ojačitvenega materiala, kot osnove ali dodatka za filme, membrane, premaze, pene, hidrogele in aerogele, in kot nosilcev za bioaktivne snovi iz lesne biomase. Pregled inovativne rabe lignina in hemiceluloz.

Cilji in kompetence

Cilji:

Pridobiti poglobljeno zanje o potencialu lesne biomase in možnostih pridobivanja produktov z visoko dodano vrednostjo. Pridobiti specializirana znanja s področja pridobivanja in uporabe ekstraktivov ter mikro- in nanofibrilirane celuloze iz lesne biomase.

Kompetence:

Doktorand je kompetenten za presojo primernosti ligno-celulozne biomase za pridobivanje produktov z visoko dodano vrednostjo. Ima ustrezne kompetence za samostojno raziskovalno delo na področju lesnih ekstraktivov in NFC.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (10 ur),

Seminarji (20 ur),

Laboratorijske vaje (10 ur),

Drugo (5 ur)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Doktorand pozna različne kategorije lesne biomase in razume njihov potencial za pridobivanje proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Seznanjen je s sodobnimi trendi na področju biorafinerij, s poudarkom na pridobivanju ekstraktivov in NFC. Razume ekstrakcijske tehnike in načine za izolacijo, vrednotenje in uporabo ekstraktivov.

Razume pripravo MFC, NFC in CN iz lesne biomase. Seznanjen je s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi teh produktov. Pozna metode za modifikacijo NFC, prav tako pa možnosti njene uporabe v različnih sodobnih materialih.

Refleksija:

Doktorand je sposoben kritično ovrednotiti potencial različnih tipov lesne biomase za proizvodnjo dveh velikih skupin proizvodov, ekstraktivov in MFC ter NFC. Lahko presoja o izbiri ustreznih postopkov za pridobivanje ekstraktivov  za njihovo izolacijo ter njihovo kvalitativno in kvantitativno vrednotenje. Prav tako pridobi poglobljen vpogled v produkcijo celuloznih fragmentov mikro in nanodimenzij, zelo dobro pozna njihove lastnosti ter primernost postopkov za modifikacijo teh lastnosti in možnosti za uporabo NFC in CN.

Prenosljive spretnosti:

Doktorand pridobljeno znanje uporablja pri drugih predmetih doktorskega študija. Smiselno uporablja strokovno znanstveno literaturo in druge vire v svojem raziskovalnem delu. Pridobljeno znanje dopolnjuje celosten vpogled v problematiko izkoriščanja lesne biomase.

Reference nosilca

REFERENCE IZVAJALCEV

Primož Oven

 1. MIKAC, Urška, MERELA, Maks, OVEN, Primož, SEPE, Ana, SERŠA, Igor. MR study of water distribution in a beech (Fagus sylvatica) branch using relaxometry methods. Molecules, ISSN 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 14, str. 4305-1-4305-10, doi: 10.3390/molecules26144305. [COBISS.SI-ID 71037699], [JCR, SNIP, WoS do 2. 8. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 9. 12. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 17.79, št. avtorjev: 5
 2. TURK, Janez, OVEN, Primož, POLJANŠEK, Ida, LEŠEK, Anja, KNEZ, Friderik, MALOVRH REBEC, Katja. Evaluation of an environmental profile comparison for nanocellulose production and supply chain by applying different life cycle assessment methods. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], Nov. 2019, str. 1-41, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619339770?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119107. [COBISS.SI-ID 2494311], [JCR, SNIP, WoS do 12. 12. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 13. 12. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran točke: 24.37, št. avtorjev: 6
 3. LEVANIČ, Jaka, PETROVIČ ŠENK, Vladimira, NADRAH, Peter, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož, HAAPALA, Antti. Analyzing TEMPO-oxidized cellulose fiber morphology : new insights into optimization of the oxidation process and nanocellulose dispersion quality. ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN 2168-0485, 2020, vol. 8, iss. 48, str. 17752-17762, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c05989, doi: 10.1021/acssuschemeng.0c05989. [COBISS.SI-ID 39811075], [JCR, SNIP, WoS do 20. 10. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 27. 12. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 24.44, št. avtorjev: 6
 4. LEVANIČ, Jaka, POLJANŠEK, Ida, VEK, Viljem, NARAT, Mojca, OVEN, Primož. Chlorhexidine digluconate uptake and release from alkane-crosslinked nanocellulose hydrogels and subsequent antimicrobial effect. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2020, vol. 15, iss. 2, str. 3458-3472, ilustr. https://bioresources.cnr.ncsu. edu/wp-content/uploads/2020/03/BioRes_15_2_3458_Levanic_PVO_Chlorhex_Digluconat_Uptake_Nanocellulos_Hydrogels_Antimicrob_Effect_16362. pdf. [COBISS.SI-ID 3202441], [JCR, SNIP, WoS do 5. 7. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 18.03, št. avtorjev:
 5. LEVANIČ, Jaka, GERICKE, Martin, HEINZE, Thomas, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož. Stable nanocellulose gels prepared by crosslinking of surface charged cellulose nanofibrils with di- and triiodoalkanes. Cellulose, ISSN 1572-882X, 2020, vol. 27, iss. 4, str. 2053-2068, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10570-019-02947-3, doi: 10.1007/s10570-019-02947-3. [COBISS.SI-ID 3159177], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 13. 1. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 34, št. avtorjev:
 6. DE ANGELIS, Marco, ROMAGNOLI, Manuela, VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož, THALER, Nejc, LESAR, Boštjan, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha. Chemical composition and resistance of Italian stone pine (Pinus pinea L.) wood against fungal decay and wetting. Industrial crops and products, ISSN 0926-6690, 2018, vol. 117, str. 187-196, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669018302255, doi: 10.1016/j.indcrop.2018.03.016. [COBISS.SI-ID 2890633], [JCR, SNIP, WoS do 5. 12. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.89, Scopus do 7. 1. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 17.09, št. avtorjev: 9

 

Ida Poljanšek

 1. ŠTULAR, Danaja, SAVIO, Elisa, SIMONČIČ, Barbara, ŠOBAK, Matic, JERMAN, Ivan, POLJANŠEK, Ida, FERRI, Ada, TOMŠIČ, Brigita. Multifunctional antibacterial and ultraviolet protective cotton cellulose developed by in situ biosynthesis of silver nanoparticles into a polysiloxane matrix mediated by sumac leaf extract. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 12. jun. 2021, vol. , no. , str. 1-12, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433221014355?dgcid=author, doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150361. [COBISS.SI-ID 67347971] [JCR, SNIP, WoS do 26. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 24. 11. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25] kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran točke: 21.25, št. avtorjev: 8
 2. POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož, VEK, Viljem, RAITANEN, Jan-Erik, HEMMING, Jarl, WILLFÖR, Stefan. Isolation of pure pinosylvins from industrial knotwood residue with non-chlorinated solvents. Holzforschung, ISSN 1437-434X. [Online ed.], 2019, vol. 73, iss. 5, 475-484, ilustr. https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2019.73.issue-5/hf-2018-0152/hf-2018-0152.xml, doi: 10.1515/hf-2018-0152. [COBISS.SI-ID 2989449, [JCR, SNIP, WoS do 16. 9. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 12. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 18.4, št. avtorjev: 6
 3. ŽEPIČ BOGATAJ, Vesna, ŠVARA FABJAN, Erika, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož. Vpliv dodatka nanofibrilirane celuloze na mehanske lastnosti poli(3-hidroksibutirata) = The impact of the nanofibrillated-cellulose addition on the mechanical properties of poly(3-hydroxybutyrate). Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], maj-jun. 2017, letn. 51, št. 3, str. 509-514, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit173/zepic.pdf, doi: 10.17222/mit.2016.192. [COBISS.SI-ID 2307943], [JCR, SNIP, WoS do 21. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT točke: 12.39, št. avtorjev: 4
 4. BARBERO-LÓPEZ, Aitor, VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, VIRJAMO, Virpi, LÓPEZ-GÓMEZ, Yeray Manuel, SAINIO, Tuomo, HUMAR, Miha, HUMAR, Miha, OVEN, Primož, HAAPALA, Antti. Mapping the biotic characterisation, recovery and activity of hydrophobic compounds in Norway spruce log soaking pit water : could they be used in wood preservative formulations?. Waste and biomass valorization, ISSN 1877-265X. [Spletna izd.], 2022, vol. <v tisku>, iss. <v tisku>, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([12] str.)). https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01676-2, doi: 10.1007/s12649-022-01676-2. [COBISS.SI-ID 92903683], [JCR, SNIP] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran točke: 8.67, št. avtorjev:
 5. LEVANIČ, Jaka, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož. Chlorine-free method for the oxidation of residual aldehydes on TEMPO-oxidized cellulose. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, iss. 4, str. 7969-7982. https://bioresources.cnr.ncsu. edu/wp-content/uploads/2018/09/BioRes_13_4_7969_Levanic_PO_Cl_Free_Oxidation_Resid_Aldehydes_TEMPO_Oxid_Cellulose_14413.pdf. [COBISS.SI-ID 2936969], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 32.78, št. avtorjev: 3
 6. 11. VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož. Efficiency of three conventional methods for extraction of dihydrorobinetin and robinetin from wood of black locust. European journal of wood and wood products, ISSN 1436-736X. [Online ed.], 2019, vol. 77, iss. 5, str. 891-901, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s00107-019-01430-x, doi: 10.1007/s00107-019-01430-x. [COBISS.SI-ID 3068297], [JCR, SNIP, WoS do 30. 11. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 1. 12. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 34.44, št. avtorjev: 3

 

Viljem Vek

 1. VEK, Viljem, KERŽIČ, Eli, POLJANŠEK, Ida, EKLUND, Patrik, HUMAR, Miha, OVEN, Primož. Wood extractives of Silver fir and their antioxidant and antifungal properties. Molecules, ISSN 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 21, str. 1-15. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/21/6412. [COBISS.SI-ID 83366403] [JCR, SNIP] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 14.83, št. avtorjev: 6
 2. VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož. Variability in content of hydrophilic extractives and individual phenolic compounds in black locust stem. European journal of wood and wood products, ISSN 1436-736X. [Online ed.], 2020, vol. 78, iss. 3, str. 501-511, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00107-020-01523-y, doi: 10.1007/s00107-020-01523-y. [COBISS.SI-ID 3198857] [JCR, SNIP, WoS do 28. 11. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 5. 11. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67] kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 33.33, št. avtorjev: 3
 3. VEK, Viljem, BALZANO, Angela, POLJANŠEK, Ida, HUMAR, Miha, OVEN, Primož. Improving fungal decay resistance of less durable sapwood by impregnation with Scots pine knotwood and black locust heartwood hydrophilic extractives with antifungal or antioxidant properties. Forests, ISSN 1999-4907. [Online ed.], 2020, vol. 11, iss. 9, 23 str., ilustr. https://doi.org/10.3390/f11091024, doi: 10.3390/f11091024. [COBISS.SI-ID 29712643], [JCR, SNIP, WoS do 29. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, Scopus do 20. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 20.29, št. avtorjev: 5
 4. VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, HUMAR, Miha, WILLFÖR, Stefan, OVEN, Primož. In vitro inhibition of extractives from knotwood of Scots pine (Pinus sylvestris) and black pine (Pinus nigra) on growth of Schizophyllum commune, Trametes versicolor, Gloeophyllum trabeum and Fibroporia vaillantii. Wood Science and Technology, ISSN 0043-7719, 2020, vol. 54, iss. 6, str. 1645 – 1662, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-020-01229-7, doi: 10.1007/s00226-020-01229-7. [COBISS.SI-ID 33132803], [JCR, SNIP, WoS do 30. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, Scopus do 5. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 21.64, št. avtorjev: 5
 5. VEK, Viljem, OVEN, Primož, POLJANŠEK, Ida. Comparison of two extraction and two chromatographic methods in analysis of beech wood extractives. European journal of wood and wood products, ISSN 0018-3768. [Print ed.], 2018, vol. 76, iss. 1, str. 389-392. https://link.springer.com/article/10.1007/s00107-017-1216-5, doi: 10.1007/s00107-017-1216-5. [COBISS.SI-ID 2794377], [JCR, SNIP, WoS do 8. 12. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 7. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 37.02, št. avtorjev: 3
 6. HUMAR, Miha, BALZANO, Angela, GRBEC, Samo, GRIČAR, Jožica, KRŽIŠNIK, Davor, LESAR, Boštjan, VEK, Viljem. Investigation of the material resistance and moisture performance of pubescent oak (Quercus pubescens). Holzforschung, ISSN 1437-434X. [Online ed.], 2021, vol. 75, iss. 1, str. 22-36, ilustr. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/hf-2020-0045/html, doi: 10.1515/hf-2020-0045. [COBISS.SI-ID 24103683] [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB točke: 15.06, št. avtorjev: 7

 

Blaž Likozar

 

 1. BJELIĆ, Ana, GRILC, Miha, HUŠ, Matej, LIKOZAR, Blaž. Hydrogenation and hydrodeoxygenation of aromatic lignin monomers over Cu/C, Ni/C, Pd/C, Pt/C, Rh/C and Ru/C catalysts: mechanisms, reaction micro-kinetic modelling and quantitative structure-activity relationships.Chemical engineering journal, ISSN 1385-8947. [Print ed.], 1 Mar. 2019, vol. 359, str. 305-320, ilustr. https://ac.els-cdn.com/S1385894718323416/1-s2.0-S1385894718323416-main. pdf?_tid=b40abab2-79fa-4718-8265-214063856148&acdnat=1542612839_5655810a818595f08a40c2044bf88780, doi: 10.1016/j.cej.2018.11.107. [COBISS.SI-ID 6531098], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 40.43, št. avtorjev: 4
 2. BJELIĆ, Ana, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. Catalytic hydrogenation and hydrodeoxygenation of lignin-derived model compound eugenol over Ru/C: intrinsic microkinetics and transport phenomena. Chemical engineering journal, ISSN 1385-8947. [Print ed.], Feb. 2018, vol. 333, str. 240-259. https://ac.els-cdn.com/S1385894717316352/1-s2.0-S1385894717316352-main. pdf?_tid=25b39de6-a41f-11e7-a9c6-00000aab0f26&acdnat=1506584114_a9dee6334335170734d89a33ce5b51f2, doi: 10.1016/j.cej.2017.09.135. [COBISS.SI-ID 6226458], [JCR, SNIP, WoSdo 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.67, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT točke: 53.91, št. avtorjev: 3
 3. GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. Levulinic acid hydrodeoxygenation, decarboxylation and oligmerization over NiMo/Al2O3NiMo/Al2O3 catalyst to bio-based value-added chemicals: modelling of mass transfer, thermodynamics and micro-kinetics. Chemical engineering journal, ISSN 1385-8947. [Print ed.], 15 Dec. 2017, vol. 330, str. 383-397. http://ac.els-cdn.com/S1385894717312913/1-s2.0-S1385894717312913-main. pdf?_tid=93464a12-7dbd-11e7-856a-00000aab0f6c&acdnat=1502364063_9afd9deb90fd20769f0b2a4078537bae, doi: 10.1016/j.cej.2017.07.145. [COBISS.SI-ID 6199322], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.50] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT točke: 80.87, št. avtorjev: 2
 4. POPOVA, Margarita, SHESTAKOVA, Pavletta, LAZAROVA, Hristina, DIMITROV, Momtchil, KOVACHEVA, Daniela, SZEGEDI, Agnes, MALI, Gregor, DASIREDDY, Venkata D. B. C., LIKOZAR, Blaž, WILDE, Nicole, GLÄSER, Roger. Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol. Applied catalysis. A, General, ISSN 0926-860X. [Print ed.], 25 Jun. 2018, vol. 560, str. 119-131. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X18302138, doi: 10.1016/j.apcata.2018.04.041. [COBISS.SI-ID6383898], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.10, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.19] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 11.48, št. avtorjev: 11
 5. FELE ŽILNIK, Ljudmila, LIKOZAR, Blaž. Carbon dioxide and hydrogen solubility in furfural, a potential bio-based chemical, at various temperature and pressure conditions. Chemical engineering transactions, ISSN 2283-9216. [Online ed.], 2018, vol. 69, str. 85-90.http://www.aidic.it/cet/18/69/015.pdf, doi: 10.3303/CET1869015. [COBISS.SI-ID 6507802], [SNIP, Scopus do 26. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 20, št. avtorjev: 2
 6. KISHORE, M. Jhansi L., NOVAK, Uroš, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž. Natural deep eutectic solvents (DES) for fractionation of waste lignocellulosic biomass and its cascade conversion to value-added bio-based chemicals. Biomass & bioenergy, ISSN 0961-9534. [Print ed.], Jan. 2019, vol. 120, str. 417-425. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953418303362, doi: 10.1016/j.biombioe.2018.12.002. [COBISS.SI-ID 6545946], [JCR, SNIP, WoS do 18. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN točke: 30.84, št. avtorjev: 4

Temeljni viri in literatura

Fengel D., Wegener G. 1989. Wood, Chemistry, Ultrastucture, Reactions. Berlin, Walter de Gruyter: 613 str.

Hon, D.N.-S. , Shiraishi, N. 2000. Wood and cellulosic chemistry. Marcell Dekke, New York, Basel. 914.

Rowe, J.W. Natural products of woody plants I and II. Springer Verlag. 1243 str.

Izbrani članki v domačih in tujih specializiranih strokovnih in znanstvenih revijah.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411