Materiali za dezinfekcijo v zdravstvu

Opis predmeta

Razvoj in uporaba fotokatalitičnih materialov v zdravstvu (TiO2, uporaba AOMs, desinfekcijski postopki).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom novosti na področju uporabe fotokatalitičnih materialov v zdravstvu.

 

Kompetence: poznavanje pretvorb organskih in anorganskih spojin z različno kemijsko strukturo; poznavanje fotokatalitskih procesov.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

fotokatalitskih pretvorb (razumejo procese razgradnje onesnažil v okolju z uporabo polprevodniškega katalizatorja in ultravijoličnega sevanja), in z njimi povezanih naprednih analiznih metod detekcije(spektroskopske, biokemične, kontinuirne avtomatizirane metode).

 

Temeljni viri in literatura

A. Mills, S. K. Lee: A web-based overview of semiconductor photochemistry-based current commercial applications, Journal of Photochemistry and Biology A: Chemistry 152 (2002) 233-247

2. P.Boule, D.Bahnemann, P.Robertson, Environmental Photochemistry Part II (The Handbook of Environmental Chemistry / Reactions and Processes), Springer 2010

3. A. Tiwari, Handbook of antimicrobial coatings, Elsevier 2018.

Znanstveni članki/ state of the art scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411