Materiali za dezinfekcijo v zdravstvu

Opis predmeta

Razvoj in uporaba fotokatalitičnih materialov v zdravstvu (TiO2, uporaba AOMs, desinfekcijski postopki).

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom novosti na področju uporabe fotokatalitičnih materialov v zdravstvu.

 

Kompetence: poznavanje pretvorb organskih in anorganskih spojin z različno kemijsko strukturo; poznavanje fotokatalitskih procesov.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Individualno delo na projektih
  • Predstavitve in interpretacije rezultatov projektov ostalim študentom v skupini v seminarski obliki
  • Diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem (kritično vrednotenje znanstvene literature, predstavitev »case studies«)

 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

fotokatalitskih pretvorb (razumejo procese razgradnje onesnažil v okolju z uporabo polprevodniškega katalizatorja in ultravijoličnega sevanja), in z njimi povezanih naprednih analiznih metod detekcije(spektroskopske, biokemične, kontinuirne avtomatizirane metode).

 

Reference nosilca

Polonca Trebše

 

1. LAVTIŽAR, Vesna, GESTEL, Cornelis A. M. van, DOLENC, Darko, TREBŠE, Polonca. Chemical and photochemical degradation of chlorantraniliprole and characterization of its transformation products. Chemosphere (Oxford). [Print ed.], 7 str., doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.09.057. [COBISS.SI-ID 2922491]

2. ŽABAR, Romina, KOMEL, Tilen, FABJAN, Jure, BAVCON KRALJ, Mojca, TREBŠE, Polonca. Photocatalytic degradation with immobilised TiO [sub] 2 of three selected neonicotinoid insecticides : imidacloprid, thiamethoxam and clothianidin. Chemosphere (Oxford). [Print ed.], 2012, vol. 89, iss. 3, str. 293-301, doi: 10.1016/j.chemosphere.2012.04.039. [COBISS.SI-ID 2351867]

3.. MAHNE, Dunja, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, TREBŠE, Polonca, GRIESSLER BULC, Tjaša. TiO[sub]2-based photocatalytic treatment of raw and constructed-wetland pretreated textile wastewater. International journal of photoenergy, 2012, vol. 2012, str. 1-12, doi: 10.1155/2012/725692. [COBISS.SI-ID 2299643]

4.. ŽABAR, Romina, DOLENC, Darko, JERMAN, Tina, FRANKO, Mladen, TREBŠE, Polonca. Photolytic and photocatalytic degradation of 6-chloronicotinic acid. Chemosphere (Oxford). [Print ed.], 2011, vol. 85, no. 5, str. 861-868, doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.06.107. [COBISS.SI-ID 1964027]

5.. PRIYA, D. Neela, MODAK, Jayant M., TREBŠE, Polonca, ŽABAR, Romina, RAICHUR, Ashok M. Photocatalytic degradation of dimethoate using LbL fabricated TiO[sub]2/polymer hybrid films. J. hazard. mater.. [Print ed.], 2011, vol. 195, str. 214-222, doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.08.030. [COBISS.SI-ID 1972987]

6. PIECHA, Malgorzata, SARAKHA, Mohamed, TREBŠE, Polonca. Photocatalytic degradation of cholesterol-lowering statin drugs by TiO [sub] 2-based catalyst : kinetics, analytical studies and toxicity evaluation. J. photochem. photobiol.,A Chem.. [Print ed.], 2010, vol. 213, no. 1, str. 61-69. [COBISS.SI-ID 1492219]

Temeljni viri in literatura

A. Mills, S. K. Lee: A web-based overview of semiconductor photochemistry-based current commercial applications, Journal of Photochemistry and Biology A: Chemistry 152 (2002) 233-247.

2. P.Boule, D.Bahnemann, P.Robertson, Environmental Photochemistry Part II (The Handbook of Environmental Chemistry / Reactions and Processes), Springer 2010

Znanstveni članki/ state of the art scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411