Medijsko sporočanje

Opis predmeta

1) Osnovne značilnosti medijev na družbeni ravni: konstrukcija realnosti, ideološka, kulturna in družbena vloga medijev;

2) Osnovne značilnosti medijske produkcije: tržni vs. javni sistem, produkcijska praksa, organizacijska struktura/kultura;

3) Osnovne značilnosti medijskega občinstva: različna »branja« občinstev, vpliv medijev na občinstvo; 

4) Osnovne prvine medijskega teksta: znak, jezik, polisemičnost, naracija, žanr, naracija, diskurz.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih pojmov in konceptov s področja medijev na družbeni, produkcijski in tekstovni ravni ter značilnosti občinstva.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pomembnih vprašanj v zvezi z medijskimi teksti, občinstvom in produkcijo. Poznavanje celotne multimedijske verige od tvorbe tekstov do recepcije.

Temeljni viri in literatura

  1. Masterman, L., Teaching the media, London: Routledge, 2001,  ISBN 0-415-03974-6.
  2. Stewart, Colin, Lavelle, Marc in Kovaltzke, Adam (2001) Media and Meaninig: Introduction. London: British Film Institute. 2001, ISBN 0-85170-843-9.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411