Mehanski sistemi v lesarstvu

Opis predmeta

Študent spozna:

  • Osnove s področja obremenitev strojnih delov, napetostnega stanja strojnih delov, trdnosti inženirskih gradiv (statična, dinamična), hrapavosti površin, tribologije in poškodb.
  • Izbrane strojne elemente za nerazstavljive zveze (zvarni, lotni in lepljeni spoji), razstavljive zveze (vijačne zveze, sorniki, zveze gredi in pesta), elastične elemente (vzmeti), transmisijske rotacijske elemente (osi in gredi, ležaji, tesnila, sklopke)
  • Mehanska gonila (jermenska, verižna in zobniška gonila)
  • Osnove inženirskih računalniških simulacij (osnove metode končnih elementov, robni pogoji, primeri uporabe)
  • Pomen in vzdrževanje strojev in naprav
  • Osnove avtomatike, merilne sisteme (meritev mehanskih spremenljivk, merjenje časa in frekvenc, merjenje temperature, merjenje vlažnosti lesa), sisteme za odločanje (krmiljenje, regulacija), izvršne sisteme; osnove robotike)
  • Pnevmatske in hidravlične sisteme (osnove, komponente)
  • Lesnoobdelovalne stroje (osnove s področja konstruiranja strojev, vrste lesnoobdelovalnih strojev, pogone na obdelovalnih strojih, splošne karakteristike strojev za odrezovanje lesa).

Cilji in kompetence

Cilji:

Osvojiti osnovno znanje s področja teorije, uporabe, izbire in analize osnovnih strojnih elementov, lesnoobdelovalnih strojev in ostalih pomembnih naprav uporabljenih pri obdelavi lesa. Študent razvije sposobnost za samostojno delo, kritično razmišljanje, komuniciranje in načrtovanje inženirskega dela.

Kompetence:

Pridobljeno znanje omogoča samostojno kreativno reševanje osnovnih inženirskih problemov na področju mehanskih sistemov in obravnavo strojnih elementov, strojev in naprav uporabljenih pri obdelavi lesa.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (10 ur),
Seminar (20 ur),
Ostalo (10 ur).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje osnovnih strojnih elementov, razumevanje njihovega delovanja in uporabnosti ter postopkov za njihovo montažo, demontažo in vzdrževanje. Poznavanje lastnosti in delovanja lesnoobdelovalnih strojev in drugih naprav pri obdelavi lesa. Razumevanje in sposobnost uporabe računalniških simulacij za enostavne trdnostne analize osnovnih strojnih elementov.

Reference nosilca

Fajdiga Gorazd

1. FAJDIGA, Gorazd, ŠUBIC, Barbara, KOVAČIČ, Aljaž. Bending stiffness of hybrid wood-metal composite beams : an experimentally validated numerical model. Forests. [Online ed.]. 2021, vol. 12, iss. 7, 1-16 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/12/7/918/htm, DOI: 10.3390/f12070918. [COBISS.SI-ID 71832323],

2. FAJDIGA, Gorazd, RAJH, Denis, VIDIC, Drago, GOSPODARIČ, Bojan. The Development of pneumatic fatigue test rig for wood-based specimens. Forests. [Online ed.]. 2020, vol. 11, iss. 11, 17 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/11/11/1187, DOI: 10.3390/f11111187. [COBISS.SI-ID 36773379],

3. FAJDIGA, Gorazd, RAJH, Denis, NEČEMER, Branko, GLODEŽ, Srečko, ŠRAML, Matjaž. Experimental and numerical determination of the mechanical properties of spruce wood. Forests. [Online ed.]. 2019, vol. 10, iss. 12, 1-12 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/10/12/1140, DOI: 10.3390/f10121140. [COBISS.SI-ID 3150985]

4. STRAŽE, Aleš, FAJDIGA, Gorazd, GOSPODARIČ, Bojan. Nondestructive characterization of dry heat-treated fir (Abies Alba Mill.) timber in view of possible structural use. Forests. [Online ed.]. 2018, vol. 9, iss. 12, article 776, ilustr. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/9/12/776, DOI: 10.3390/f9120776. [COBISS.SI-ID 2986633],

5. ŠUBIC, Barbara, FAJDIGA, Gorazd, LOPATIČ, Jože. Bending stiffness, load-bearing capacity and flexural rigidity of slender hybrid wood-based beams. Forests. [Online ed.]. 2018, vol. 9, iss. 11, 16 str., ilustr. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/9/11/703, DOI: 10.3390/f9110703. [COBISS.SI-ID 2967433],

6. FAJDIGA, Gorazd, ZAFOŠNIK, Boštjan. Numerical simulation of kink angle prediction for non-lubricated surface crack subjected to Hertzian pressure. Journal of mechanical science and technology. 2017, vol. 31, iss. 9, str. 4167-4173, ilustr. ISSN 1738-494X. https://link.springer.com/article/10.1007/s12206-017-0813-x. [COBISS.SI-ID 2816905]

Temeljni viri in literatura

Ren Z., Glodež S.: Strojni elementi I.del, 2016
Ren Z., Glodež S.: Strojni elementi: Uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila, 2015
Medič M.: Lesarsko strojništvo, 2001
B. Zupančič: Avtomatsko vodenje sistemov, 2014
A. Belič: Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja, 2012
G. Mušič: Avtomatika, 2014
Ren Z., Ulbin M. in Vesenjak M.: Inženirske računalniške simulacije v konstrukterstvu, 2018

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411