Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

Opis predmeta

Predstavljena bo razdelitev sekundarnih metabolitov pri čemer bo poudarek na  fenolih in karotenoidih ter spoznavanje njihovih lastnosti (topnost v različnih topilih, obstojnost pri različnih temperaturah, pH, svetlobi), ki so pomembne za ekstrakcijo in analizo. Predstavljena bo vloga posameznih skupin sekundarnih metabolitov v rastlinah in njihova ekološka funkcija (atraktanti, repelenti, alelopatske snovi, zaščita pred okoljskimi dejavniki,…). Na uporabnih primerih bo predstavljena vsebnost sekundarnih metabolitov v različnih organih rastlin kot so plodovi, listi, cvetovi, kakor tudi spreminjanje njihove vsebnosti med rastno dobo ter njihova aktivnost. Pregledale se bodo sinteznih poti pomembnejših sekundarnih metabolitov ter možnosti kako s tehnološkimi ukrepi ali okoljskimi dejavniki vplivati na spremembo vsebnosti teh snovi v rastlinah. Za pomembnejše skupine sekundarnih metabolitov bodo predstavljene izbrane metode ekstrakcije in njihova analiza na različnih aparaturah kot so spektrofotometer, HPLC, MS, itd. ter ugotavljanje aktivnosti nekaterih ključnih encimov sinteznih poti. Prav tako bo predstavljen pomen sekundarnih metabolitov za kakovost živil rastlinskega izvora.

Cilji in kompetence

Cilj je suvereno poznavanje skupin sekundarnih snovi v rastlinah in njihovih lastnosti ter načini ekstrakcije in analize.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razume posebnosti različnih skupin sekundarnih metabolitov in je sposoben uporabiti ustrezna metode, jih ustrezno modificirati ali ustvariti nove glede na skupino snovi in rastlinski material za ekstrakcijo.

Reference nosilca

Prof. dr. Robert Veberič

NOUR, Violeta, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, JAKOPIČ, Jerneja. Anthocyanins profile, total phenolics and antioxidant activity of black currant ethanolic extracts as influenced by genotype and ethanol concentration. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2013, vol. 141, iss. 2, str. 961-966.http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.03.105, doi: 10.1016/j.foodchem.2013.03.105. [COBISS.SI-ID 7544697], [JCR, SNIP, WoS do 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 10. 6. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 31.93, št. avtorjev: 4

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. HPLC-MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated berry species. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2012, vol. 135, issue 4, str. 2138-2146. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.06.115, doi:10.1016/j.foodchem.2012.06.115. [COBISS.SI-ID 7198841], [JCR, SNIP, WoS do 18. 12. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 25. 12. 2013: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 3] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 31.93, št. avtorjev: 4

JAKOPIČ, Jerneja, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, SOLAR, Anita, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. HPLC-MS identification of phenols in hazelnut (Corylus avellana L.) kernels. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2011, vol. 124, issue 3, str. 1100-1106. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.011, doi:10.1016/j.foodchem.2010.06.011. [COBISS.SI-ID 6373753], [JCR, SNIP, WoS do 4. 2. 2014: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 9, Scopus do 1. 1. 2014: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, normirano št. čistih citatov (NC): 9]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 23.64, št. avtorjev: 6

SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, SOLAR, Anita. Roasting affects phenolic composition and antioxidative activity of hazelnuts (Corylus avellana L.). Journal of food science, ISSN 0022-1147, 2011, vol. 76, no. 1, str. S14-S19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01898.x, doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01898.x. [COBISS.SI-ID 6484857], [JCR, SNIP, WoS do 4. 2. 2014: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.20, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 15. 1. 2014: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.20, normirano št. čistih citatov (NC): 8] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 18.51, št. avtorjev: 5

SLATNAR, Ana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, HALBWIRTH, Heidrun, ŠTAMPAR, Franci, STICH, Karl, VEBERIČ, Robert. Enzyme activity of the phenylpropanoid pathway as a response to apple scab infection. Annals of Applied Biology, ISSN 0003-4746, 2010, vol. 156, no. 3, str. 449-456. http://dx.doi.org/10.1111žj.1744-7348.2010.00402.x, doi:10.1111/j.1744-7348.2010.00402.x. [COBISS.SI-ID 6271865], [JCR, SNIP, WoS do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 13, Scopus do 31. 12. 2013: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, normirano št. čistih citatov (NC): 14]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 20.98, št. avtorjev: 6

VEBERIČ, Robert, JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci, SCHMITZER, Valentina. European elderberry (Sambucus nigra L.) rich in sugars, organic acids, anthocyanins and selected polyphenols. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2009, vol. 114, no. 2, str. 511-515, doi: 10.1016/j.foodchem.2008.09.080. [COBISS.SI-ID 5697913], [JCR,SNIP, WoS do 17. 2. 2014: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, normirano št. čistih citatov (NC): 20, Scopus do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, normirano št. čistih citatov (NC): 23] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN točke: 34.11, št. avtorjev: 4

 

izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek

1. MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, TODOROVIĆ, Biljana, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, IVANČIČ, Anton. Investigation of anthocyanin profile of four elderberry species and interspecific hybrids. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2014, vol. 62, no. 24, str. 5573-5580. http://dx.doi.org/10.1021/jf5011947. [COBISS.SI-ID 7976569], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2018: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.29, Scopus do 27. 12. 2018: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 27, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.86]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

2. MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SAMOTICHA, Justyna, ELER, Klemen, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Traditional elderflower beverages: a rich source of phenolic compounds with high antioxidant activity. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2015, vol. 63, no. 5, str. 1477-1487, doi: 10.1021/jf506005b. [COBISS.SI-ID 8100729], [JCR, SNIP, WoS do 15. 10. 2018: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.60, Scopus do 28. 11. 2018: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

3. MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, JAKOPIČ, Jerneja, CUNJA, Vlasta, VEBERIČ, Robert, MUNDA, Alenka, ŠTAMPAR, Franci. Colletotrichum lindemuthianum infection causes changes in phenolic content of French green bean pods. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2014, vol. 170, str. 211-218. [COBISS.SI-ID 7907705], [JCR, SNIP, WoS do 11. 11. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43, Scopus do 27. 11. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.71]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2);

4. MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, IVANČIČ, Anton, TODOROVIĆ, Biljana, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci. Fruit phenolic composition of different elderberry species and hybrids. Journal of food science, ISSN 1750-3841, 2015, vol. 80, no. 10, str. C2180-C2190, doi: 10.1111/1750-3841.13008. [COBISS.SI-ID 4273196], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.40, Scopus do 2. 10. 2018: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.40]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

5. MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, REŠČIČ, Jan, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, SLATNAR, Ana, KORON, Darinka, VEBERIČ, Robert. Changes in fruit quality parameters of four Ribes species during ripening. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2015, vol. 173, str. 363-374, doi: 10.1016/j.foodchem.2014.10.011. [COBISS.SI-ID 8056697], [JCR, SNIP, WoS do 9. 9. 2018: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.14, Scopus do 28. 10. 2018: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.29]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

6. ŠENICA, Mateja, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja. Fruit seeds of the rosaceae family: a waste, new life, or a danger to human health?. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2017, vol. 65, no. 48, str. 10621-10629, doi: 10.1021/acs.jafc.7b03408. [COBISS.SI-ID 8874617], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 23. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

Temeljni viri in literatura

Michael W. 2010. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism (Annual Plant Reviews S.). Sheffield Academic Press, 464 str. ISBN 978-1405183970

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411