Metode in orodja uradne statistike

Opis predmeta

Produkcijski model v uradni statistiki.

Metode zbiranja podatkov v uradni statistiki:

 • Sodobni pristopi v anketni metodologiji in pri popisih.
 • Uporaba administrativnih virov.
 • Masovni podatki.
 • Povezovanje podatkov iz različnih virov.
 • Posebnosti zbiranja podatkov po področjih (npr. poslovne statistike, statistika plačilne bilance, statistika prebivalstva).

Obdelava podatkov v uradni statistiki:

 • Vzorčenje.
 • Urejanje.
 • Ocenjevanje.
 • Desezoniranje.

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je uvesti študente v metode in orodja, ki se uporabljajo v uporabni statistiki, s poudarkom na najnovejših dognanjih in odprtih vprašanjih.

Kompetence:

 • Uporaba metod in orodij uradne statistike na osnovni ravni;
 • Sposobnost kritične ocene pomena in vpliva metod in orodij uradne statistike na kakovost v uradni statistiki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminarske naloge, domače naloge, predstavitve.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo sposoben oblikovati primerne osnovne metodologije za zbiranje, obdelavo in diseminacijo podatkov uradne statistike ter uporabiti ustrezne statistične metode in druge tehnike v procesu statistične produkcije. Ob  tem bo razvijal kritičen in kreativen odnos do sodobnih metod in orodij uradne statistike na osnovi upoštevanja zahtev in posebnosti posameznih vsebinskih področij ter domet razpoložljivih statističnih metod.

Reference nosilca

 • BAVDAŽ, Mojca. Sources of Measurement Errors in Business Surveys. Journal of official statistics, 2010, vol. 26, no. 1, str. 25-42.
 • BAVDAŽ, Mojca, GIESEN, Deirdre, MOORE, Danna L., SMITH, Paul A., JONES, Jacqui. Qualitative testing for official establishment survey questionnaires. Survey research methods. 2019, vol. 13, iss. 3, str. 267-288..
 • TORRES VAN GRINSVEN, Vanessa, BOLKO, Irena, BAVDAŽ, Mojca. In search of motivation for the business survey response task. Journal of official statistics, 2014, vol. 30, no. 4, str. 579-606.

Temeljni viri in literatura

 • Biemer, P., & Lyberg, L. (2003). Introduction to Survey Quality. Wiley.
 • Snijkers, G. et al. (2013). Designing and Conducting Business Surveys. Wiley.
 • Druga relevantna in aktualna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411