Metode raziskovanja psihološkega profila pri živalih

Opis predmeta

Teoretičen del predmeta bo razdeljen na pet delov;

– Zgodovinsko ozadje psiholoških poskusov na živalih (začetki psihološkega raziskovanja živali, pomembni poskusi in raziskovalci, problematika raziskovalnega področja)

– Psihologija osebnosti (osnovni koncepti in pojmi, metode raziskovanja osebnosti in lastnosti osebnosti pri različnih živalskih vrstah s poudarkom na vedenjskih testih osebnosti)

– Socialna psihologija (metode raziskovanja znotraj socialne psihologije pri različnih živalskih vrstah s poudarkom na testih obnašanja za merjenje konceptov kot so navezanost in pro-socialno obnašanje)

– Kognitivna psihologija (metode raziskovanja mentalnih procesov pri različnih živalskih vrstah, s poudarkom na pripomočkih in testih obnašanja za ocenjevanje zmožnosti reševanja problemov in raziskovanje spomina)

– Psihofiziologija (pomembni kardiovaskularni in nevroendokrini fiziološki parametri, metode za merjenje fizioloških sprememb kot posledica psiholoških dogodkov; npr. termokamera, merilec srčnega utripa)

Praktičen del predmeta bo vključeval oblikovanje poskusa v tematiki, pomembni za individualno delo študenta/ke. Delo bo vključevalo pripravo načrta poskusa in uporabo metodoloških pristopov in pripomočkov (npr. programska oprema za kodiranje obnašanja), predstavljenih v teoretičnem delu. Za prostor in opremo bo poskrbel nosilec predmeta.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je poznavanje psiholoških konceptov in različnih metodoloških pristopov, ki se uporabljajo za raziskovanje psihološkega profila živali. Glavni poudarek je na uporabi testov obnašanja, kombiniranju metodoloških pristopov in interdisciplinarnemu raziskovanju.

Metode poučevanja in učenja

Seminar, konzultacije, praktično delo.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje psihološkega raziskovanja pri živalih v teoriji in praksi ter kompetentnost za pripravo in izvedbo interdisciplinarnega psihološkega poskusa na izbrani vrsti živali.

Temeljni viri in literatura

Carere, C., Maestripieri, D. 2013. Animal Personalities: Behavior, Physiology, and Evolution. University of Chicago Press: 507 str., ISBN-10: 0226921972 , ISBN-13: 978-0226921976

Rayment, D.J., De Groef, B., Peters, R.A., Marston, L.C. 2015. Applied personality assessment in domestic dogs: Limitations and caveats. Applied Animal Behaviour Science, 163: 1–18. doi: 10.1016/j.applanim.2014.11.020

Stamps, J., Groothuis, T.G. 2010. The development of animal personality: relevance, concepts and perspectives. Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society, 85(2): 301–325. doi: 10.1111/j.1469-185X.2009.00103.x

Wynne, C.D.L., Udell, M. 2020. Animal Cognition: Evolution, Behavior and Cognition. Bloomsburry Academic: 393 str., ISBN-10: 113761126X, ISBN-13: 978-1137611260

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411