Metode za študij živih celic

Opis predmeta

Uvod v sodobne metode, ki omogočajo morfološko analizo živih celic. Poudarek je na svetlobnomikroskopskih metodah, ki omogočajo dolgotrajno vzdrževanje in  opazovanje celic pod mikroskopom ( pomen temperature pH, vlažnosti, slikanje v časovnem  zaporedju, analiza gibanja). Mehanizem in uporaba fluorescenčne označbe (GFP, DiI, Koleratoksin…) pri študiju celičnega gibanja, preraščanja in vitro poškodovanega področja, vpostavljanja medceličnih stikov, celične diferenciacije, dinamiki molekul membran, medcelične komunikacije, odzivanja na toksine…). Vzpodbujanje fluorescence povzroča tvorbo prostih radikalov, kar povzroča bledenje fluorokromov. Pregled metod, ki zmanjšajo fototoksičnost med opazovanjem fluorescenčno označenih celic (mikroskop z vrtečim se diskom, CLEM, antioksidanti). Razlaga artefaktov kot posledica fototoksičnosti.

Cilji in kompetence

– poznavanje metod celične biologije  ( fluorescenčno označevanje, sekvenčno slikanje, …)

– sposobnost interpretacije procesov v živi celici (spreminjanje arhitekture citoskeleta, vezikularnega transporta, dinamike membranskih molekul)

– razumevanje celične dinamike in vitro (epitelijsko mezenhimska transformacija, vzpostavljanje medceličnih stikov…)

– razumevanje razlogov za artefakte zaradi fototoksičnosti…)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja teoretičnih principov in praktičnega dela v laboratoriju, priprava  bioloških vzorcev, analiza mikrografij, seminarsko delo, konzultacije

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

študent:

– razume dinamika celičnih struktur

– pozna mehanizme delovanje celice

– pozna metode označevanja celic

– pozna razloge fototoksičnosti

Reference nosilca

1.BREGAR, Vladimir Boštjan, LOJK, Jasna, ŠUŠTAR, Vid, VERANIČ, Peter, PAVLIN, Mojca. Visualization of internalization of functionalized cobalt ferrite nanoparticles and their intracellular fate. International journal of nanomedicine, ISSN 1178-2013. [Online ed.], 2013, vol. 8, str. 919-931, ilustr. [COBISS.SI-ID 30476761], 
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2);

2. OGOREVC, Eva, HUDOKLIN, Samo, VERANIČ, Peter, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Extracellular vesicle-mediated transfer of membranous components from the highly malignant T24 urinary carcinoma cell line to the non-malignant RT4 urinary papilloma cell line. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2013, vol. , no. , str. 1-4, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s00709-013-0544-5/fulltext.html, doi: 10.1007/s00709-013-0544-5. 
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2);

3. ČERNE, Katarina, ERMAN, Andreja, VERANIČ, Peter. Analysis of cytotoxicity of melittin on adherent culture of human endothelial cells reveals advantage of fluorescence microscopy over flow cytometry and haemocytometer assay. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2013, vol. , iss. , str., ilustr., doi: 10.1007/s00709-013-0489-8. [COBISS.SI-ID 30477017], 
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2);

4. LOKAR, Maruša, KABASO, Doron, RESNIK, Nataša, SEPČIĆ, Kristina, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VERANIČ, Peter, ZOREC, Robert, IGLIČ, Aleš. The role of cholesterol-sphingomyelin membrane nanodomains in the stability of intercellular membrane nanotubes. International journal of nanomedicine, ISSN 1178-2013. [Online ed.], 2012, vol. 7, str. 1891-1902, ilustr. http://dx.doi.org/10.2147/IJN.S28723, doi: 10.2147/IJN.S28723
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2);

5. KABASO, Doron, BOBROVSKA, Nataliya, GÓŹDŹ, Wojciech, GOV, Nir S., KRALJ-IGLIČ, Veronika, VERANIČ, Peter, IGLIČ, Aleš. On the role of membrane anisotropy and BAR proteins in the stability of tubular membrane structures. Journal of biomechanics, ISSN 0021-9290. [Print ed.], 2012, vol. 45, issue 2, str. 231-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 29065945], 
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2);

 

6. KABASO, Doron, LOKAR, Maruša, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VERANIČ, Peter, IGLIČ, Aleš. Temperature and cholera toxin B are factors that influence formation of membrane nanotubes in RT4 and T24 urothelial cancer cell lines. International journal of nanomedicine, ISSN 1178-2013. [Online ed.], 2011, vol. 6, str. 495-509, ilustr. [COBISS.SI-ID 28077017], 
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2);

Temeljni viri in literatura

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2008) Molecular biology of the cell, 5th edition.

   2. revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411