Mikrobiologija hrane

Opis predmeta

Glavni vsebinski sklopi predmeta so naslednji:

–  izbrana poglavja iz mikrobne ekologije hrane in živilskih procesov oz. konzerviranja hrane

– aktualni epidemiološki podatki o prenosu mikrobnih  povzročiteljev okužb vzdolž proizvodno-oskrbovalne prehranske verige (nacionalni, EU-EFSA/ECDC, Med-Vet-Net, PulseNet,  in druge podatkovne baze, specifične za posamezne patogene)

–  novi mikroorganizmi prenosljivi s hrano oz. vzdolž proizvodno-oskrbovalno prehranske verige in njihovo obvladovanje

– alimentarne intoksikacije z bakterijskimi in glivnimi (miko)toksini

–  novejše metode za zagotavljanje sledljivosti mikroorganizmov in/ali njihovih toksinov v hrani.

– rezistenca na protimikrobna sredstva pri patogenih mikroorganizmih, povzročiteljih kvarjenja ali indikatorskih mikroorganizmih v primarni in sekundarni proizvodnji hrane.

Cilji in kompetence

– Poglobitev znanja slušatelja o živilih kot kompleksnih sistemih, ki so lahko vzrok alimentarnim infekcijam in intoksikacijam;

– Razumevanje epidemioloških in ekoloških parametrov ter (bio)kemijskih sprememb živil na praktičnih primerih in na poglobljenem raziskovalnem nivoju;

– Uporaba pridobljenega znanja za uspešno preprečevanje neželenih okužb in kvarjenja hrane.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, samostojna priprava seminarjev oz. projektov in njihova (javna) predstavitev.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za izvedbo nalog in opravljanje raziskav, katerih rezultati bodo predstavljali pomembne prispevke temeljni ali aplikativni znanosti na področju ekologije in epidemiologije mikroorganizmov hrane.

Reference nosilca

Sonja Smole Možina

FRAS ZEMLJIČ, Lidija, POKLAR ULRIH, Nataša, STERNIŠA, Meta, SMOLE MOŽINA, Sonja, PLOHL, Olivija, KRAŠEVAC GLASER, Tjaša, VOLMAJER VALH, Julija. Pullulan-chitosan coatings onto polyethylene foils for the development of active packaging material. Cellulose chemistry and technology, ISSN 0576-9787, 2019, vol. 53, no. 1/2, str. 121-132, ilustr. http://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT1-2(2019)/p.121-132.pdf.

SKROZA, Danijela, ŠIMAT, Vida, SMOLE MOŽINA, Sonja, KATALINIĆ, Višnja, BOBAN, Nataša, GENERALIĆ MEKINIĆ, Ivana. Interactions of resveratrol with other phenolics and activity against food-borne pathogens. Food science & nutrition, ISSN 2048-7177, 2019, vol. 7, str. 2312-2318, ilustr., doi: 10.1002/fsn3.1073.

GENERALIĆ MEKINIĆ, Ivana, LJUBENKOV, Ivica, SMOLE MOŽINA, Sonja, ABRAMOVIČ, Helena, ŠIMAT, Vida, KATALINIĆ, Ana, NOVAK, Tina, SKROZA, Danijela. Abiotic factors during a one-year vegetation period affect sage phenolicmetabolites, antioxidants and antimicrobials. Industrial crops and products, ISSN 0926-6690, 2019, vol. 141, str. 1-7, [no.] 111741, ilustr., doi: 10.1016/j.indcrop.2019.111741.

KLANČNIK, Anja, ŠIMUNOVIĆ, Katarina, KOVAČ, Jasna, SAHIN, Orhan, WU, Zuowei, VUČKOVIĆ, Darinka, ABRAM, Maja, ZHANG, Qijing, SMOLE MOŽINA, Sonja. The anti-Campylobacter activity and mechanisms of pinocembrin action. Microorganisms, ISSN 2076-2607, 2019, vol. 7, iss. 12, str. 1-15, ilustr. https://doi.org/10.3390/microorganisms7120675, doi: 10.3390/microorganisms7120675.

ŠPORIN, Monika, AVBELJ, Martina, KOVAČ, Boris, SMOLE MOŽINA, Sonja. Quality characteristics of wheat flour dough and bread containing grape pomace flour. Food science and technology international, ISSN 1082-0132, 2018, vol. 24, no. 3, str. 251-263, ilustr., doi: 10.1177/1082013217745398.

STERNIŠA, Meta, DVOŘÁK, Petr, LUNDA, Roman, LINHARTOVÁ, Zuzana, SMOLE MOŽINA, Sonja, MRÁZ, Jan. Bleeding of common carp (Cyprinus carpio) improves sensory quality of fillets and slows oxidative and microbiological changes during refrigerated aerobic storage. Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, ISSN 1330-9862, 2018, vol. 56, no. 4, str. 524-532, ilustr., doi: 10.17113/ftb.56.04.18.5792.

 

Maja RUPNIK

TKALEC, Valerija, JANEŽIČ, Sandra, SKOK, Barbara, SIMONIČ, Tamara, MESARIČ, Simon, VRABIČ, Tanja, RUPNIK, Maja. High Clostridium difficile contamination rates of domestic and imported potatoes compared to some other vegetables in Slovenia. Food microbiology, ISSN 1095-9998, apr. 2019, vol. 78, str. 194-200. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002018306105, doi: 10.1016/j.fm.2018.10.017.

TREVEN, Primož, MAHNIČ, Aleksander, RUPNIK, Maja, GOLOB, Majda, PIRŠ, Tina, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, MOHAR LORBEG, Petra. Evaluation of human milk microbiota by 16S rRNA gene next-generation sequencing (NGS) and cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry identification. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2019, vol. 10, art. no. 2612, str. 1-12

KNETSCH, C. W., KUMAR, N., FORSTER, S. C., CONNOR, T. R., BROWNE, H. P., HARMANUS, Celine, SANDERS, I. M., HARRIS, S. R., TURNER, L., MORRIS, T., RUPNIK, Maja, et al. Zoonotic transfer of Clostridium difficile harboring antimicrobial resistance between farm animals and humans. Journal of clinical microbiology, ISSN 1098-660X. [Online ed.], march 2018, vol. 56, iss. 3, f. 1-8

TRČEK, Janja, MAHNIČ, Aleksander, RUPNIK, Maja. Diversity of the microbiota involved in wine and organic apple cider submerged vinegar production as revealed by DHPLC analysis and next-generation sequencing. International journal of food microbiology, ISSN 0168-1605. [Print ed.], 2016, vol. 223, str. 57-62

RODRIGUEZ DIAZ, C., SEYBOLDT, C., RUPNIK, Maja. Non-human C. difficile reservoirs and sources : animals, food, environment. V: MASTRANTONIO, Paola (ur.), RUPNIK, Maja (ur.). Updates on Clostridium difficile in Europe, (Advances in experimental medicine and biology, ISSN 2214-8019, Vol. 1050). Cham: Springer Nature. cop. 2018, str. 227-243,

JANEŽIČ, Sandra, RUPNIK, Maja. Development and implementation of whole genome sequencing-based typing schemes for Clostridioides difficile. Frontiers in public health, ISSN 2296-2565, Oct. 2019, vol. 7, article 309, str. 1-7.

Temeljni viri in literatura

Microorganisms in Foods (izbrana poglavja). International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) and Springer, New York, 2011 , 400 str.

Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers (4. izd.) Doyle M.P. (ur.), Buchanan R.L. (ur). ASM Press, 2013 (izbrana poglavja).

Quantitative Microbiology in Food Processing: Modeling the Microbial Ecology. de Souza Sant’Ana A.(ur). 2017. (izbrana poglavja).

Rozman, V., Bogovič Matijašić, B., Smole Možina, S. Antimicrobial resistance of common zoonotic bacteria in the food chain : an emerging threat. V: KUMAR, Yashwant (ur.). Antimicrobial resistance : a global threat. London: IntechOpen. cop. 2019, str. 13-32.

Drugi  pregledni članki s področja in tekoča periodika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411