Mikrobiologija in biotehnologija kvasovk

Opis predmeta

Zimologija; splošne lastnosti kvasovk; naravni habitati, pregled industrijske uporabe, pomen za bazične raziskave, pomen za zdravje in povzročitelji bolezni; biotska raznovrstnost, klasifikacija, identifikacija, njihova evolucija in adaptacija kvasovk v različnih habitatih z uporabo genomike.

Glavne morfološke lastnosti kvasovk in zgradba kvasne celice. Glavne fiziološke lastnosti kvasovk, esencialni elementi za rast, sprejem nutrientov, sestava substratov za kultivacijo kvasov. Načini vegetativne rasti kvasovk, celični cikel kvasovk in molekularni dejavniki celičnega cikla, načini spolne reprodukcije kvasovk. Rast populacije kvasovk, primerjava kolonijske rasti in rasti v tekočem mediju, strategije kultivacije in ohranjanja kvasovk, fizikalno-kemijski pogoji za rast kvasovk, stresi okolja, smrt kvasovk, interakcije z drugimi organizmi. Metabolizem in njegova regulacija, primarni in sekundarni metaboliti, zimocidnost.

Tehnološki pomen v sodobni biotehnologiji, rekombinantne tehnologije kvasovk, pregled alternativnih pristopov pridobivanja novih nekonvencionalnih kvasovk za industrijsko uporabo, pomen kvasovk pri proizvodnji hrane in pijače, proizvodnja biomase, proizvodnja bio-etanola, proizvodnja ekstracelularnih polisaharidov, proizvodnja encimov.

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je celovito zanje in razumevanje mikrobiologije in biotehnologije kvasovk, kar je osnova za samostojno raziskovalno delo. Koncept predmeta procesno združuje komplementarna znanja iz področij mikrobiologije in biotehnologije, s čimer zagotavlja povezovanje sodobnih metodoloških pristopov za izrabo industrijskih mikroorganizmov v tradicionalni in sodobni industriji.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in seminarji.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za izvedbo raziskav, rezultati katerih bodo predstavljali pomembne prispevke temeljni ali aplikativni znanosti na področju mikrobiologije.

Reference nosilca

1. KOSEL, Janez, RASPOR, Peter, ČADEŽ, Neža. Maximum residue limit of fungicides inhibits the viability and growth of desirable non-Saccharomyces wine yeasts. Australian journal of grape and wine research. 2019, vol. 25, iss. 1, str. 43-52.

2. PONTES, Ana, ČADEŽ, Neža, GONÇALVES, Paula, SAMPAIO, José Paulo. A quasi-domesticate relic hybrid population of Saccharomyces cerevisiae x S. paradoxus adapted to olive brine. Frontiers in genetics. May 2019, vol. 10, article 449, str. 1-14.

3. STEENWYK, Jacob L., OPULENTE, Dana A., KOMINEK, Jacek, SHEN, Xing-Xing, ZHOU, Xiaofan, LABELLA, Abigail L., BRADLEY, Noah P., EICHMAN, Brandt F., ČADEŽ, Neža, LIBKIND, Diego, DEVIRGILIO, Jeremy, HULFACHOR, Amanda Beth, KURTZMAN, C. P., HITTINGER, Chris Todd, ROKAS, Antonis. Extensive loss of cell-cycle and DNA repair genes in an ancient lineage of bipolar budding yeasts. PLoS biology. [Online ed.]. 2019, vol. 17, iss. 5, str. 1-38.

4. ČADEŽ, Neža, BELLORA, Nicolas, ULLOA, Ricardo, HITTINGER, Chris Todd, LIBKIND, Diego. Genomic content of a novel yeast species Hanseniaspora gamundiae sp. nov. from fungal stromata (Cyttaria) associated with a unique fermented beverage in Andean Patagonia, Argentina. PloS one. 2019, vol. 14, iss. 1, str. 1-19.

5. SHEN, Xing-Xing, OPULENTE, Dana A., … ČADEŽ, Neža, LIBKIND, Diego, ROSA, Carlos, DEVIRGILIO, Jeremy, HULFACHOR, Amanda Beth, GROENEWALD, Marizeth, KURTZMAN, C. P., HITTINGER, Chris Todd, ROKAS, Antonis. Tempo and mode of genome evolution in the budding yeast subphylum. Cell. 2018, vol. 175, iss. 6, str. 1533-1545.

6. KOSEL, Janez, ČADEŽ, Neža, SCHULLER, Dorit, CARRETO, Laura, DUARTE, Ricardo Franco-, RASPOR, Peter. The influence of Dekkera bruxellensis on the transcriptome of Saccharomyces cerevisiae and on the aromatic profile of synthetic wine must. FEMS Yeast Research. [Online ed.]. 2017, vol. 17, iss. 4, f. 1-11,

Temeljni viri in literatura

Feldmann, H. 2012. Yeast: Molecular and Cell Biology, 2nd Edition, Wiley, 464 str.

Bokulich, N.A., Bamforth, C.W. 2017. Brewing Microbiology: Current Research, Omics and Microbial Ecology. Caister Academic Press, 338 str.

Buzzini, P., Lachance, M.A., Yurkov, A. Yeasts in Natural Ecosystems: Ecology/Diversity, Springer, 293/499 str. ter revijalni članki s področja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411