Mikrobna ekologija agroekosistemov

Opis predmeta

  • Vloga mikroorganizmov pri kroženju elementov (C, N, S, P, Fe, Mn, O, H, Si, Ca, Hg, Cr, Pb, Zn, Cu).
  • Biorazgradnja rastlinskega materiala.
  • Mikrobna ekologija rizosfere in filosfere
  • Simbiontske interakcije mikrooroganizmov in rastlin (mikoriza, fiksacija dušika).
  • Vloga mikrobnih združb v različnih agroekosistemih.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent spozna vlogo mikroorganizmov pri delovanju različnih agroekosistemov. Mikroorganizme zna izkoriščati v proizvodne namene.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja po posameznih sklopih.

Problemsko voden seminar prilagojen potrebam posameznega študenta. Seminar lahko študent v dogovoru z nosilcem opravi teoretično ali praktično v laboratoriju.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume funkcioniranje sistema rastlina-mikrob v rizosferi in filosferi.

Razume vlogo mikroorganizmov pri biorazgradnji, kroženju snovi in energije v ekosistemu in pomenu le tega za prehrano rastlin. V podrobnostih razume mikorizo in biološko fiksacijo in ju zna izrabiti v praksi.

Temeljni viri in literatura

  • Soil microbiology, ecology, and biochemistry / editor, Eldor A. Paul. — 3rd ed. 2007, Academic Press
  • Microbial Ecology: Fundamentals and applications Atlas R.M. and Bartha R., 4th ed. 1998
  • Mycorrhizal Symbiosis, S.E. Smith, D.J. Read – 3rd ed. 2008, Academic Press
  • Soil Ecology and Ecosystem Services (izbrana poglavja) / editor, Wall D.H. 2012, Oxford University Press
  • revijalni članki s področja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411