Mikrobna ekologija agroekosistemov

Opis predmeta

  • Vloga mikroorganizmov pri kroženju elementov (C, N, S, P, Fe, Mn, O, H, Si, Ca, Hg, Cr, Pb, Zn, Cu).
  • Biorazgradnja rastlinskega materiala.
  • Mikrobna ekologija rizosfere in filosfere
  • Simbiontske interakcije mikrooroganizmov in rastlin (mikoriza, fiksacija dušika).
  • Vloga mikrobnih združb v različnih agroekosistemih.

Cilji in kompetence

Študent spozna vlogo mikroorganizmov pri delovanju različnih agroekosistemov. Mikroorganizme zna izkoriščati v proizvodne namene.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja po posameznih sklopih.

Problemsko voden seminar prilagojen potrebam posameznega študenta. Seminar lahko študent v dogovoru z nosilcem opravi teoretično ali praktično v laboratoriju.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume funkcioniranje sistema rastlina-mikrob v rizosferi in filosferi.

Razume vlogo mikroorganizmov pri biorazgradnji, kroženju snovi in energije v ekosistemu in pomenu le tega za prehrano rastlin. V podrobnostih razume mikorizo in biološko fiksacijo in ju zna izrabiti v praksi.

Reference nosilca

Prof. Dr. David Stopar

 

1. DANEVČIČ, Tjaša, MANDIĆ-MULEC, Ines, STRES, Blaž, STOPAR, David, HACIN, Janez. Emissions of CO2, CH4 and N2O from Southern European peatlands. Soil biology & biochemistry, ISSN 0038-0717. [Print ed.], 2010, vol. 42, str. 1437-1446, doi: 10.1016/j.soilbio.2010.05.004. [COBISS.SI-ID 3779192]

 

2. MAČEK, Irena, VIDEMŠEK, Urška, KASTELEC, Damijana, STOPAR, David, VODNIK, Dominik. Geological CO2 affects microbial respiration rates in Stavešinci mofette soils = Geološki CO2 vpliva na mikrobno dihanje v tleh na območju mofete Stavešinci. Acta biologica slovenica, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2009, vol. 52, št. 2, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 6209657]

 

3. DANEVČIČ, Tjaša, STOPAR, David. Asymmetric response of carbon metabolism at high and low salt stress in Vibrio sp. DSM14379. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2011, vol. 62, str. 198-204, doi: 10.1007/s00248-011-9870-3. [COBISS.SI-ID 3915640]

 

4. IVANČIČ, Tina, JAMNIK, Polona, STOPAR, David. Cold shock CspA and CspB protein production during periodic temperature cycling in Escherichia coli. BMC research notes, ISSN 1756-0500, 2013, vol. 6, article no. 248, str. 1-9. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-6-248.pdf, doi: 10.1186/1756-0500-6-248. [COBISS.SI-ID 4262776]

 

5. BORIĆ, Maja, DANEVČIČ, Tjaša, STOPAR, David. Prodigiosin from Vibrio sp. DSM 14379 : a new UV-protective pigment. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2011, vol. 62, str. 528-536, doi: 10.1007/s00248-011-9857-0. [COBISS.SI-ID 3915896]

 

6. STARIČ, Nejc, DANEVČIČ, Tjaša, STOPAR, David. Vibrio sp. DSM 14379 pigment production – a competitive advantage in the environment?. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2010, vol. 60, no. 3, str. 592-598, doi: 10.1007/s00248-010-9671-0. [COBISS.SI-ID 3772024]

 

7. HEMMINGA, Marcus A., VOS, Werner L., NAZAROV, Petr V., KOEHORST, Rob B. M., WOLFS, Cor J. A. M., SPRUIJT, Ruud B., STOPAR, David. Viruses : incredible nanomachines, New advances with filamentous phages. European biophysics journal, ISSN 0175-7571, 2010, issue 4, vol. 39, str. 541-550, doi: 10.1007/s00249-009-0523-0. [COBISS.SI-ID 3659128]

 

 

Doc. dr. Irena Maček

 

1. ŠIBANC, Nataša, DUMBRELL, Alex J., MANDIĆ-MULEC, Ines, MAČEK, Irena. Impacts of naturally elevated soil CO2 concentrations on communities of soil archaea and bacteria. Soil biology and biochemistry, ISSN 0038-0717, 2014, vol. 68, str. 348-356, doi: 10.1016/j.soilbio.2013.10.018. [COBISS.SI-ID 7763321]

 

2. JELUŠIČ, Maša, VODNIK, Dominik, MAČEK, Irena, LEŠTAN, Domen. Effect of EDTA washing of metal polluted garden soils. Part II: Can remediated soil be used as a plant substrate?. Science of the total environment, ISSN 0048-96972014, vol. 475, str. 142-152, doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.11.111. [COBISS.SI-ID 7831673]

 

3. MAČEK, Irena, KASTELEC, Damijana, VODNIK, Dominik. Root colonization with arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin-related soil protein (GRSP) concentration in hypoxic soils in natural CO2 springs. Agricultural and food science, ISSN 1459-6067, vol. 21, no. 1, str. 62-71.  http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/5006/4539. [COBISS.SI-ID 7037049]

 

4.  MAČEK, Irena, DUMBRELL, A.J., NELSON, Michaela, FITTER, Alastair, VODNIK, Dominik, HELGASON, Thorunn. Local adaptation to soil hypoxia determines the structure of an arbuscular mycorrhizal fungal community in roots from natural CO2 springs. Applied and environmental microbiology, ISSN 0099-2240, 2011, vol. 77, no. 14, str. 4770-4777, http://dx.doi.org/10.1128/AEM.00139-11, doi: 10.1128/AEM.00139-11. [COBISS.SI-ID 6679929]

 

5.  MAČEK, Irena, VIDEMŠEK, Urška, KASTELEC, Damijana, STOPAR, David, VODNIK, Dominik. Geological CO2 affects microbial respiration rates in Stavešinci mofette soils = Geološki CO2 vpliva na mikrobno dihanje v tleh na območju mofete Stavešinci. Acta biologica slovenica, ISSN 1408-3671, 2009, vol. 52, št. 2, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 6209657]

 

6. VODNIK, Dominik, MAČEK, Irena, PÉLI, E., VIDEMŠEK, Urška, TUBA, Zoltán. Elevated CO2 affects the content of glomalin related soil protein in xeric temperate loess and temperate semi-desert sand grasslands. Community ecology, ISSN 1585-8553, 2008, vol. 9, suppl. 1, str. 161-166.  http://dx.doi.org/10.1556/ComEc.9.2008.S.21. [COBISS.SI-ID 6118009]

 

7. VODNIK, Dominik, GRČMAN, Helena, MAČEK, Irena, ELTEREN, Johannes Teun van, KOVAČEVIČ, Miroslav. The contribution of glomalin-related soil protein to Pb and Zn sequestration in polluted soil. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2008, vol. 392, issue 1, str. 130-136. [COBISS.SI-ID 5369465]

Temeljni viri in literatura

  • Soil microbiology, ecology, and biochemistry / editor, Eldor A. Paul. — 3rd ed. 2007, Academic Press
  • Microbial Ecology: Fundamentals and applications Atlas R.M. and Bartha R., 4th ed. 1998
  • Mycorrhizal Symbiosis, S.E. Smith, D.J. Read – 3rd ed. 2008, Academic Press
  • Soil Ecology and Ecosystem Services (izbrana poglavja) / editor, Wall D.H. 2012, Oxford University Press
  • revijalni članki s področja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411