Mikrofluidne naprave v bioinženirstvu

Opis predmeta

Temeljna vsebinska področja predmeta so:

– splošni pojmi in definicije mikroreaktorske tehnologije (MRT) in mikrofluidnih naprav,

– sodobne tehnike izdelave mikrostrukturiranih naprav, obdelava in funkcionalizacija površin,

– dinamika tekočin v mikrofluidnih napravah: paralelni tok mešljivih in nemešljivih tekočin v mikrokanalih, tokovni režimi večfaznih sistemov (tvorba kapljic, segmentiran tok)

–  prednosti miniaturiziranih naprav

– uporaba mikrofluidnih naprav za bioanalizo, µTAS sistemi

– uporaba mikrofluidnih naprav za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin

– mikrobioreaktorji, encimski mikroreaktorji, imobilizacija encimov v mikrostrukturirane naprave

– lab-on-a-chip-sistemi

– uporaba mikrofluidnih naprav v zaključnih procesih in integracija procesov

– uporaba mikrofluidnih naprav v biomedicini (diagnostika, dostava zdravil, hemodializa)

– izbrani primeri biokatalitskih in separacijskih procesov v mikrofluidnih napravah, integrirani procesi

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj za samostojno načrtovanje in izvedbo bioanaliz, bioprocesov in/ali bioseparacij v mikrofluidnih napravah ter integriranih lab-on-a-chip sistemih.

 

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja
  • Priprava seminarja in predstavitev ostalim študentom v okviru rednih seminarskih sestankov skupine (diskusija in kritično vrednotenje izbrane znanstvene literature).
  • Laboratorijsko delo z mikrofluidnimi napravami – spoznavanje tokovnih režimov v mikrokanalih, separacijskih procesov in miniaturiziranih integriranih sistemov.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih tehnik izdelovanja mikrofluidnih naprav, tokovnih režimov v njih in načinov obdelovanja površin.

Poleg tega je predvideno razumevanje prednosti uporabe mikrofluidnih naprav v bioanalitiki, razvoju in proizvodnji farmacevtskih učinkovin ter drugih bioprocesov in v biomedicini. Poznavanje mikrobioreaktorjev, osnov bioseparacijskih procesov v mikrofluidnih napravah in lab-on-a-chip sistemov.

Temeljni viri in literatura

Izbrana poglavja iz: Hessel, V., Renken, A., Schouten, J.C., Yoshida, J.-I., Eds., Micro Process Engineering: A Comprehensive Handbook, Vol. 1-3, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2009

Izbrana poglavja iz: Dietrich, T.R., Ed., Microchemical engineering in practice, John Wiley & Sons, Hoboken, 2009

Izbrana poglavja iz:  Wirth, T., Ed., Microreactors in Organic Chemistry and Catalysis, 2nd Ed.,

Completely Revised and Enlarged Edition, Wiley-VCH, Weinheim, 2013

Izbrana poglavja iz : Li, X., Zhou, Y., Eds., Microfluidic devices for biomedical applications, Woodhead Publishing, 2013

 

Tekoča znanstvena periodika./ Papers from current scientific journals.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411