Mobilni sistemi

Opis predmeta

Pregled lastnosti frekvenčnega spektra

Značilnosti razširjanja radijskega signala

Osnove načrtovanja radijskih komunikacij

Zmogljivost radijskega kanala

Predstavitev celične strukture omrežij

Arhitekturne značilnosti tehnologije GSM

Vzpostavljanje govornih povezav

Tokokrogovni prenosi CSD in HSCSD

Paketni prenosi GPRS in EDGE

Značilnosti tretje generacije UMTS

Podatkovne nadgradnje HSxPA

Predstavitev prihodnjih generacij (4G)

Arhitekture podatkovnih, sporočilnih, lokacijskih in večpredstavnostnih storitev

Osnove lokalnih brezžičnih tehnologij (WLAN)

Nastavitve lokalnih omrežij (IP, radio, varnost)

Osnove osebnih brezžičnih tehnologij (WPAN)

Povezovanje Bluetooth in ZigBee

Osnove tehnologij kratkega dosega (WBAN)

Povezovanje RFID in NFC

Pregled satelitskih komunikacij

Razvoj satelitskih navigacij GPS in Galileo

Cilji in kompetence

Pregledni predmet s področja mobilnih in brezžičnih tehnologij ter pripadajočih storitvenih platform. Razumevanje problematike brezžičnega prenosa s stališča radijskih komunikacij, zmogljivosti, varnosti in možnosti uporabe. Podajanje znanja za ustrezno izbiro nosilnih storitev in razumevanje povezanega delovanja posameznih brezžičnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi prikazi so namenjena razlagi vsebin predmeta, laboratorijske vaje pa poglabljanju pridobljenega znanja na praktičnih nalogah.

Predavanja potekajo v predavalnici z računalniško projekcijo. Laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju z namensko strojno in programsko opremo z različnimi vrstami mobilnih in brezžičnih terminalov.

Predvideni študijski rezultati

Pridobitev znanja o osnovnih principih mobilnih sistemov, arhitekturnih modelih, gradnikih in protokolih ter o storitvah, ki so znotraj takšnih sistemov zagotovljene.

Študent s tem pridobi širše razumevanje sestave telekomunikacijskih sistemov in storitev, ki na temeljijo na njih.

Reference nosilca

KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009, str. 240-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 6606932]

ŠTERN, Andrej, KOS, Andrej. Mobilni telefon kot orodje na področjih varovanja zdravja = Mobile phone as a tool in the areas of health protection. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov. 2009, letn. 78, št. 11, str. 673-684, ilustr. [COBISS.SI-ID 7486548]

ŠTERN, Andrej, KOS, Andrej. Povezljivost v omrežjih VANET. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. A, str. 53-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 9413972]

VOLK, Mojca, ŠTULAR, Mitja, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej, TOMAŽIČ, Sašo. IP multimedia subsystems (IMS). V: FURHT, Borivoje (ur.). Encyclopedia of wireless and mobile communications. Boca Raton; New York: Taylor & Francis Group: Auerbach Publications, cop. 2008, vol. 1, str. 462-572, ilustr. [COBISS.SI-ID 6448468]

Temeljni viri in literatura

[1] Agrawal, D. P., Zeng, Qing-An, Introduction to wireless and mobile systems, Cengage Learning, 2011, 582 str., ISBN: 978-1-4390-6207-4

[2] Sauter, M., From GSM to LTE : an introduction to mobile networks and mobile broadband, Wiley, 2011, 414 str., ISBN: 978-0-470-66711-8

[3] Geier, J. Designing and deploying 802.11n wireless networks, Cisco Press, 2010, 499 str., ISBN: 978-1-58705-889-9

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411