Molekularno biološke metode v prehrani in živilstvu

Opis predmeta

  • Molekularne metode določanja gensko spremenjenih organizmov v živilih
  • Uporabnost različnih principov in molekularnih metod identifikacije, tipizacije in kvantifikacije mikroorganizmov in/ali njihovih produktov v živilih in živilsko-prehranski verigi z namenom sledenja kontaminacije
  • Razumevanje mikrobnih interakcij za uspešno obvladovanje prisotnosti patogenih bakterij v živilih na več celičnih nivojih z uporabo različnih metodologij

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:

– pridobiti znanje o molekularnih metodah za določanje gensko spremenjenih organizmov

– spoznati molekularne metode za sledenje mikrobne kontaminacije v živilih in živilsko-prehranski verigi in novejše metode za testiranje in ovrednotenje delovanja naravnih protimikrobnih snovi

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, diskusije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent se bo seznanil s principi molekularno bioloških metod in bo usposobljen za njihovo izvedbo za različne aplikacije na področju živilstva in prehrane.

Temeljni viri in literatura

  • Izbrana poglavja iz: ŽEL, Jana, MILAVEC, Mojca, MORISSET, Dany, PLAN, Damien, EEDE, G. van den, GRUDEN, Kristina. How to reliably test for GMOs, (Springer briefs in food, health, and nutrition). New York [etc.]: Springer, 2012. X, 100 str., ilustr. ISBN 978-1-4614-1389-9. [COBISS.SI-ID 2460239]
  • Izbrana poglavja iz: Foodomics : advanced mass spectrometry in modern food science and nutrition. edited by Alejandro Cifuentes A. (ed.). Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 2013, 560 str.
  • MONNET, Christophe, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Application of PCR-based methods to dairy products and to non-dairy probiotic products. V: HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, Patricia (ur.), RAMIREZ GOMEZ, Arlen Patricia (ur.). Polymerase chain reaction. [Rijeka: Intech, cop. 2012], str. 11-50, doi: 10.5772/36897.
  • Quantitative real-time PCR in applied microbiology / ur. Martin Filion, Norfolk : Caister Academic Press, cop. 2012, 242 str.

Revialni in originalni znanstveni članki s področja/Review and original scientific articles from the field.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411