Multimedijska gradiva

Opis predmeta

-Uvod v produkcijo in obdelavo multimedijskih gradiv. Elementi in formati multimedijskih gradiv. Prehod iz analogne produkcije v digitalno.

-Sistemi zajema, shranjevanja, distribucije in predvajanja multimedijskih gradiv.

-Tekst: Sistemi pisanja. Kodiranje teksta.

-Digitalne slike: Zajem in obdelava digitalnih slik.

-Vektorska grafika: Risanje vektorskih slik, delo z objekti, transformacije.

-Video: Zajem, obdelava in montaža digitalnega videa.

-Zvok: Zajem in vzorčenje zvoka. Obdelava zvoka. Sintetiziran zvok.

-Animacija: Osnove animacijskih tehnik. Produkcija digitalne animacije.

-Integracija multimedijskih gradiv. Različni pristopi organizacije.

-Tehnike za digitalno upravljanje s pravicami vsebin

Za vsak tip multimedijskega gradiva so podane tudi tehnike shranjevanja, distribucije in prikaza.

Cilji in kompetence

Predstavitev osnov in postopkov priprave, obdelave in integracije večpredstavnih gradiv. Spoznavanje različnih vrst gradiv, ki sestavljajo multimedijske vsebine. Obvladati uporabo standardnih programskih orodij.

Razumevanje priprave pisanih, avdio, video vsebin, animacije ter integracije vseh vsebin v večpredstavni izdelek.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje tehnik, postopkov in ozadja pri zajemu, ustvarjanju, produkciji in integraciji multimedijskih gradiv. Razumevanje tehnik in postopkov za shranjevanje, distribucijo in prikaz multimedijskih gradiv.

Poznavanje izbranih orodij za delo z multimedijskimi gradivi.

Reference nosilca

  1. MEŽA, Marko. Development and introduction of the telemedical system into the blood transfusion practice. V: GRASCHEW, Georgi (ur.), ROELOFS, Theo A. (ur.). Advances in telemedicine: applications in various medical disciplines and geographical regions. Intech, cop. 2011
  2. ZALETELJ, Janez, SAVIĆ, Mladen, MEŽA, Marko. Real-time viewer feedback in the iTV production. V: Proceedings of the Seventh European Interactive Television Conference. [S. l.]: Association for Computer Machinery: = ACM, cop. 2009, str. 149-152
  3. MEŽA, Marko, KOŠIR, Andrej. Gelcard illumination enhancement in Gelscope 80 by LED distribution optimization. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2009, letn. 76, št. 1/2, str. 79-84
  4. MEŽA, Marko, BRESKVAR, Marko, KOŠIR, Andrej, BRICL, Irena, TASIČ, Jurij F., ROŽMAN, Primož. Telemedicine in the blood transfusion laboratory – remote interpretation of pre-transfusion tests. J Telemed Telecare, 2007, vol. 13, no. 7, str. 357-362
  5. POGAČNIK, Matevž, TASIČ, Jurij F., MEŽA, Marko, KOŠIR, Andrej. Personal content recommender based on a hierarchical user model for the selection of TV programmes. User model. user-adapt. interact., 2005, vol. 15, no. 5, str. 425-457

Temeljni viri in literatura

1. Savage T. M., Vogel K. E. An Introduction to Digital Multimedia. Jones & Bartlett Publishers, 2008, ISBN:0-7637-5052-2

2. Mrinal Kr. Mandal. Multimedia Signals and Systems. Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN:1-4020-7270-8

3. Havaldar P., Medioni G. Multimedia systems : algorithms, standards, and industry practices. Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 1-4188-3594-3

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411