Multimedijske tehnologije I

Opis predmeta

Osnove multimedijev

Informacijski viri: Pregled virov študijskega gradiva. Uporaba bibliografskih storitev

Načini predstavitve podatkov. Pojem informacije. Pojem večpredstavnosti. Izdelava multimedijskih storitev. Multimedijske veščine.

Multimedijski gradniki: Besedilo. Zvok. Slika. Animacija. Video.

Elektronski mediji, naprave in sistemi: Zgodovinski in tehnološki pregled. Elektronske multimedijske naprave. Računalniki. Naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike. Nosilci zapisa signala.

Multimedijske storitve. Interaktivne komunikacije. Spletne tehnologije

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati pregled področja multimedijske predstavitve podatkov, ter spoznavanje osnovnih tehnologij, naprav in sistemov na tem področju. Predmet predstavi uporabo ustreznih tehnologij pri zagotavljanju multimedijskih interaktivnih storitev. Slušatelji bodo pridobili osnovno razumevanje področja multimedijskih komunikacijskih in informacijskih tehnologij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih informacijskih virov. Obvladovanje tehničnih pojmov medija, informacije in večpredstavnosti s poudarkom na interaktivnosti storitev.

Razumevanje fizikalnih lastnosti zvoka, slike in videa kot najpomembnejših gradnikov multimedijskih zapisov.

Razumevanje delovanja naprav za zajem, obdelavo in prikaz multimedijskega gradiva.

Temeljni viri in literatura

  1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
  2. Vaughan, T. Multimedia: Making It Work, McGraw Hill, 8th Edition, 2011,  ISBN 0-07174-846-6

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411