Multimedijske tehnologije II

Opis predmeta

Multimedijski signali in sistemi.

Zvočni signali. Zajem, značilnosti in digitalni zapis.

Slika in video. Zajem, značilnosti in digitalni zapis.

Transformacije zvočnih in slikovnih signalov.

Učinkovit zapis digitalnih podatkov in brezizgubno zgoščevanje.

Digitalni zapis in zgoščevanje zvoka, slike in videa.

Upravljanje z medijskimi vsebinami. Multimedijski deskriptorji. Večmodalna narava informacije. Alternativni načini iskanja in prikaza podatkov. Naravna komunikacija z napravami.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet je usmerjen v pomen in strukturo multimedijskih sistemov ter zagotoviti splošno razumevanje digitalnega zapisa zvoka, grafike, slike in videa. Na podlagi primerov bo študent spoznal in razumel lastnosti in posebnosti digitalnega zapisa posameznih medijskih oblik, kot so zvok, slika in video.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje multimedijskih predstavnih oblik, poznavanje posebnosti uporabe specifičnih sistemov v realnem okolju.

Uporaba standardiziranih digitalnih medijskih zapisov.

Razumevanje digitalnega zapisa zvoka, slike in videa,  izkoriščanje posebnosti človeškega zaznavanja multimedijskih podatkov.

Poznavanje orodij za upravljanje z multimedijskimi zapisi.

Temeljni viri in literatura

  1. Luther, A. C, Principles of Digital Audio and Video, Artech House, Norwood, MA, US, 1997, ISBN 0-89006-892-5
  2. Mandal M. K., Multimedia Signals and Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 1-4020-7270-8
  3. Tasic, J. F., M. Ansorge, M. Najim, Intelligent Integrated Media Communication Techniques, Kluwer Academic Publishers, 2003, 440 str, ISBN: 1-40207-552-9

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411