Multivariatne statistične metode

Opis predmeta

Moderni grafični prikazi.

Analiza povezanosti in odvisnosti: korelacijska analiza, enostavna regresija, multipla regresija.

Metode za raziskovanje podatkov: razvrščanje v skupine, večrazsežnostno lestvičenje.

Metode za zmanjšanje razsežnosti prostora: metoda glavnih komponent, korespondenčna analiza.

Metode za analizo skupin: diskriminantna analiza, faktorska analiza.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s koncepti, postopki in statističnimi metodami za hkratno analizo več spremenljivk.

Metode poučevanja in učenja

Pouk je v računalniški učilnici, pri pouku se uporablja moderna programska oprema. Domače delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: študent nadgradi znanje osnovne statistike z znanjem zahtevnejših statističnih metod in pristopov. Poudarek je na uporabi ustrezne metode, na interpretaciji rezultatov ter na uporabi modernih programskih orodij.

Reference nosilca

Prof. dr. Katarina Košmelj

ČRNE-HLADNIK, Helena, HLADNIK, Aleš, JAVORNIK, Branka, KOŠMELJ, Katarina, PEKLAJ, Cirila. Is judgement of biotechnological ethical aspects related to high school students' knowledge?. International journal of science education, ISSN 0950-0693, 2012, vol. 34, no. 8, str. 1277-1296. http://dx.doi.org/10.1080ž09500693.2011.572264, doi: 10.1080/09500693.2011.572264. [COBISS.SI-ID 6727033]

 1. KOŠMELJ, Katarina, BILLARD, Lynne. Mallows' L2 distance in some multivariate methods and its application to histogram-type data. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2012, vol. 9, no. 2, str. 107-118, ilustr. http://www.stat-d.si/mz/mz9.1/kosmelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7389561]
 2. KOŠMELJ, Katarina, BILLARD, Lynne. Clustering of population pyramids using Mallows' L2 distance. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2011, vol. 8, no. 1, str. 1-15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30561117]
 3. KOŠMELJ, Katarina, ŽABKAR, Vesna. Identifying time trends in advertising expenditure components : a simple regression approach on data for 17 European countries in 1994 to 2007. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2009, vol. 6, no. 2, str. 173-185, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz6.1/kosmelj.pdf. [COBISS.SI-ID 18718182]
 4. ČRNE-HLADNIK, Helena, PEKLAJ, Cirila, KOŠMELJ, Katarina, HLADNIK, Aleš, JAVORNIK, Branka. Assessment of Slovene secondary school students' attitudes to biotechnology interms of usefulness, moral acceptability and risk perception. Public understanding of science, ISSN 0963-6625, 2009, vol. 18, no. 6, str. 747-758.http://dx.doi.org/10.1177/0963662509336761. [COBISS.SI-ID 6152825], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC): 39, Scopus do 17. 10. 2012: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, normirano št. čistih citatov (NC): 4
 5. AČIMOVIČ, Jure, KOŠIR, Rok, KASTELEC, Damijana, PERŠE, Martina, MAJDIČ, Gregor, ROZMAN, Damjana, KOŠMELJ, Katarina, GOLIČNIK, Marko. Circadian rhythm of cholesterol synthesis in mouse liver : a statistical analysis of the post-squalene metabolites in wild-type and Crem-knockout mice. Biochemical and biophysical research communications, ISSN 0006-291X, 2011, vol. 408, issue 4, str. 635-641, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.bbrc.2011.04.076. [COBISS.SI-ID 28296665], [JCR, SNIP, WoS do 10. 12. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 4. 12. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

Doc. dr. Damijana Kastelec

 1. KARO BEŠTER, Petra, LOBNIK, Franc, ERŽEN, Ivan, KASTELEC, Damijana, ZUPAN, Marko. Prediction of cadmium concentration in selected home-produced vegetables. Ecotoxicology and environmental safety, ISSN 0147-6513, 2013, vol. 96, str. 182-190, doi: 10.1016/j.ecoenv.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 7658873], [JCR, SNIP, WoS]
 2. RAJAPAKSE, Katarina, DROBNE, Damjana, KASTELEC, Damijana, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Experimental evidence of false positive Comet test results due to TiO2 particle – assay interactions. Nanotoxicology, ISSN 1743-5390, 2013, vol. 7, no. 5, str. 1043-1051. http://dx.doi.org/10.3109/17435390.2012.696735, doi: 10.3109/17435390.2012.696735. [COBISS.SI-ID 2573903], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 3. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ŠIRCELJ, Helena, KASTELEC, Damijana. Lipophilic antioxidants and some carpometric characteristics of fruits of ten processing tomato varieties, grown in different climatic conditions. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2010, vol. 58, no. 1, str. 390-397. http://dx.doi.org/10.1021/jf902465e, doi: 10.1021/jf902465e. [COBISS.SI-ID 6174329], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 4. MUROVEC, Jana, KASTELEC, Damijana, VILHAR, Barbara, ČOP, Jure, BOHANEC, Borut. High variability of nuclear DNA content in cultivars and natural populations of Poa pratensis L. in relation to morphological characteristics. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, ISSN 0001-5296, 2009, vol. 51, no. 2, str. 45-52. [COBISS.SI-ID 6234745], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 5. POCIECHA, Maja, KASTELEC, Damijana, LEŠTAN, Domen. Electrochemical EDTA recycling after soil washing of Pb, Zn and Cd contaminated soil. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2011, issue 2, vol. 192, str. 714-721, ilustr., doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.077. [COBISS.SI-ID 6691193], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2014: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, normirano št. čistih citatov (NC): 7, Scopus do 1. 1. 2014: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, normirano št. čistih citatov (NC): 7]
 6. BRAJOVIĆ, Bernarda, KASTELEC, Damijana, ŠIRCELJ, Helena, KACJAN-MARŠIĆ, Nina. The effect of scion/rootstock combination and ripening stage on the composition of carotenoids and some carpometric characteristics of tomato fruit. European journal of horticultural science, ISSN 1611-4426, 2012, vol. 77, no. 6, str. 261-271. [COBISS.SI-ID 7321465], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 26. 12. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

Temeljni viri in literatura

FERLIGOJ, Anuška. Razvrščanje v skupine : teorija in uporaba v družboslovju, (Zbirka Metodološki zvezki, 4). Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut, 1989. 182 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/metodoloskizvezki/Pdfs/Mz_4Ferligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 13947648]

 

Košmelj K.: Interna gradiva (pdf datoteke)

 

Johnson R. A., Wichern D. W. (2002): Applied multivariate statistical analysis, Prentice Hall, New Jersy, 767 str.

 

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411