Načrtovanje in analiza poskusov

Opis predmeta

 • ANOVA in linearni modeli.
 • Neparametrične alternative.
 • Testi mnogoterih primerjav. Načrtovane primerjave.
 • Fiksni dejavniki, slučajni dejavniki.
 • Zasnove za več fiksnih/slučajnih dejavnikov. Bolj kompleksne zasnove, mešani modeli.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s koncepti, postopki in statističnimi metodami za načrtovanje poskusov ali opazovanj ter analizo podatkov na različnih področjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarska naloga.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi razumevanje in znanje za samostojno načrtovanje in analizo poskusov in opazovanj. Uporablja se programsko okolje R.

Reference nosilca

 • Marko Flajšman, Stanislav Mandelc, Sebastjan Radišek, Nataša Štajner, Jernej Jakše, Katarina Košmelj, Branka Javornik, "Identification of novel virulence – associated proteins secreted to xylem by Verticillium nonalfalfae during colonization of hop plants", Mol. plant-microb. interact., vol. 29, no. 5, str. 362-373, 2016
 • Anja Boc, Nina Vene, Katarina Košmelj, Alenka Mavri, "Impact of asymptomatic pulmonary embolism on the long-term prognosis of patients with deep venous thrombosis", Semin. thromb. hemost., vol. 43, iss. 1, str. 24-29, Feb. 2017
 • Kristina Marton, Marko Flajšman, Sebastjan Radišek, Katarina Košmelj, Jernej Jakše, Branka Javornik, Sabina Berne, "Comprehensive analysis of Verticillium nonalfalfae in silico secretome uncovers putative effector proteins expressed during hop invasion", PloS one, vol. 13, iss. 6, str. 1-28, 2018

Temeljni viri in literatura

 • Rice J. A. (2006): Mathematical Statistics and Data Analysis. Third Edition. International Thomson Publishing.
 • Montgomery D. C. (2013). Design and Analysis of Experiments. Wiley.
 • Pinheiro J. C. in Bates D. M. (2000). Mixed-Effects Models in S and S-PLUS. Springer.
 • Košmelj K., Kastelec D. (2015): Študijsko gradivo (pdf datoteke)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411