Načrtovanje in analiza poskusov

Opis predmeta

 • Vsebinsko pomembni pojmi.

 • Osnovne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti.

 • Bolj kompleksne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti.

 • Statistična analiza: parametrični in neparametrični pristopi.

 • Posplošeni linearni modeli in njihova uporaba za analizo poskusov.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pregled in uporaba specifičnih metod, ki se uporabljajo za načrtovanje in analizo poskusov na različnih področjih, npr. naravoslovje, družboslovje.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarske naloge.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo znanje in razumevanje za samostojno delo pri načrtovanju in analizi poskusov.

Reference nosilca

Katarina Košmelj:

1. Košmelj K, Cedilnik A, Kalan P. Comparision of a two-stage sampling design and its composite sample alternative: An application to soil studies. Environ. ecol. stat., 2001, vol. 8, no. 2, str. 109-119.

2. Celar F, Valič N, Košmelj K, Gril T. Evaluating the efficacy, corrosivity and phytotoxicity of some disinfectants against Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. using a new statistical measure. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.], 2007, vol. 114, no. 2, str. 49-53.

3. Cedilnik, Anton, Košmelj, Katarina, Blejec, Andrej. Ratio of two random variables: a note on the existence of its moments. Metodol. zv. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, vol. 3, no. 1, str. 1-7, graf. prikazi.

Temeljni viri in literatura

 • Mead R, Curnow R & Hasted A. (2002). Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology, Third Edition. Chapman & Hall/CRC Press.

 • Steel RGD., Torrie JH., Dickey D (1997). Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical Approach. McGraw-Hill.

 • Kuehl RO (2000). Design of experiments: statistical principles of research design and analysis. Duxbury/Thomson Learning.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411