Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta

Opis predmeta

-Podroben pregled raziskav in razpisov na prioritetnih področjih EU npr. Okolje in zdravje:

 • Pregled projektov in rezultatov projektov, ki jih je razpasla in financirala EU v svojih programih  
 • Seznanitev s strateškimi programi za raziskave in inovacije v okviru EU
 • Seznanitev z raziskavami in inovacije v podporo kemijski zakonodaji  
 • Seznanitev s strategijo za trajnostni razvoj ter raziskavami in inovacijami, ki podpirajo akcijski načrt za odpravo onesnaževanja

 

Seznanitev s pobudami in smernicami, ki so osnova vsem EU in (mnogim) nacionalnim razpisom projektov: To so:

 • Evropska zelena pogodba
 • Novi evropski Bauhaus
 • Evropska kemijska strategija za trajnost
 • Krožno gospodarstvo.

 

Predstavitev konceptov kot so:

 • SSbD »Safe and susistainable by design«
 • Transdisciplinaren pristop
 • Odprta znanost
 • FAIR podatki

 

Podroben pregled izbranega razpisa, pogojev razpisa in pregled primera ocene projekta ter seznanitev z načini poročanja.

 

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Slušatelj bo spodoben

 • Pregledati spletne strani EU komisije in podobno in poiskati ustrezne razpise projektov
 • Razumeti osnove komuniciranja med različnimi strokami, predvsem med naravoslovjem in družboslovjem
 • Oblikovati zasnovo raziskovalnega projekta
 • Razumeti pojem odprte znanosti, koncepta ponovne uporabe podatkov, razlikovati med podatki, informacijami in vedenjem, pomen upravljanja s podatki
 • Razumeti koncept in pristope pri zagotavljanju FAIR podatkov, pomen digitalizacije pri laboratorijskem delu

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vodena razprava

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– Poiskati projekti razpis

– Razumeti pogoje razpisa, princip poročanja o poteku raziskovalnem delu in o porabi sredstev skladno z razpisnimi pogoji

– Sposobnost dogovarjanja med partnerji in izbira načina komuniciranja in  odločanja

– Sposobnost predstaviti rezultate raziskovalnega dela

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411