Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta

Opis predmeta

-Podroben pregled raziskav in razpisov na prioritetnih področjih EU npr. Okolje in zdravje:

 • -Pregled projektov in rezultatov projektov, ki jih je razpasla in financirala EU v svojih programih  
 • -Seznanitev s strateškimi programi za raziskave in inovacije v okviru EU
 • -Seznanitev z raziskavami in inovacije v podporo kemijski zakonodaji  
 • Seznanitev s strategijo za trajnostni razvoj ter raziskavami in inovacijami, ki podpirajo akcijski načrt za odpravo onesnaževanja

Seznanitev s pobudami in smernicami, ki so osnova vsem EU in (mnogim) nacionalnim razpisom projektov: To so:

 • -Evropska zelena pogodba
 • -Novi evropski Bauhaus
 • -Evropska kemijska strategija za trajnost
 • -Krožno gospodarstvo.

Predstavitev konceptov kot so:

 • -SSbD »Safe and susistainable by design«
 • -Transdisciplinaren pristop
 • -Odprta znanost
 • -FAIR podatki

Podroben pregled izbranega razpisa, pogojev razpisa in pregled primera ocene projekta ter seznanitev z načini poročanja.

Cilji in kompetence

Slušatelj bo spodoben

 • Pregledati spletne strani EU komisije in podobno in poiskati ustrezne razpise projektov
 • Razumeti osnove komuniciranja med različnimi strokami, predvsem med naravoslovjem in družboslovjem
 • Oblikovati zasnovo raziskovalnega projekta
 • Razumeti pojem odprte znanosti, koncepta ponovne uporabe podatkov, razlikovati med podatki, informacijami in vedenjem, pomen upravljanja s podatki

Razumeti koncept in pristope pri zagotavljanju FAIR podatkov, pomen digitalizacije pri laboratorijskem delu

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vodena razprava  

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poiskati projekti razpis
 • Razumeti pogoje razpisa, princip poročanja o poteku raziskovalnem delu in o porabi sredstev skladno z razpisnimi pogoji
 • Sposobnost dogovarjanja med partnerji in izbira načina komuniciranja in  odločanja
 • Sposobnost predstaviti rezultate raziskovalnega dela

Reference nosilca

1) Damjana Drobne je vodilna slovenka partnerica v v tekočih projektih na področju upravljanja s podatki:

 1. 2019-2024   Horizont 2020, RIA NanoRIGO, (814530)  (https://cordis.europa.eu/project/rcn/220129/factsheet/en)  
 2. 2021-2025 Horizont 2020, RIA PlasticFatE (965367), https://www.plasticsfate.eu/
 3. 2022-2026 Horizont Europe, RIA NOVA

2) Članki, ki vsebujejo pregled področja:

 • BALLARIN, Loriano, …., DROBNE, Damjana. Stem cells and innate immunity in aquatic invertebrates : bridging two seemingly disparate disciplines for new discoveries in biology. Frontiers in immunology, ISSN 1664-3224, 2021, vol. 12, str. 1-24.
 • DROBNE, Damjana. Adding toxicological context to nanotoxicity study reporting using the nanotox metadata list. Small, ISSN 1613-6829,. 2021, 2005622, str. 1-8.
 • KRANJC, Eva, DROBNE, Damjana. Nanomaterials in plants: a review of hazard and applications in the agri-food sector. Nanomaterials, ISSN 2079-4991. 2019, vol. 9, iss. 8, str. 1-33, ilustr. https://www.mdpi.com/2079-4991/9/8/1094.
 • PINSINO, Annalisa, …., DROBNE, Damjana,…. , et al. Probing the immune responses to nanoparticles across environmental species : a perspective of the EU Horizon 2020 project PANDORA. Environmental science, Nano, ISSN 2051-8153, 2020, vol. 7, iss. 11, str. 3216-3232
 • BALLARIN, … DROBNE, Damjana, ….. VARELA COELHO, Ana. Maristem – stem cells of marine/aquatic invertebrates : from basic research to innovative applications. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, str. 1-21

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411