Nanotehnologije in bio-nano interakcije

Opis predmeta

 1. Uvod: Uporaba nanomaterialov in nanostrukturiranih površin v sodobnih tehnoloških procesih (živilska industrija, farmacija, avtomobilska industrija, medicinska uporaba)
 2. Specifične fizikalne in kemijske lastnosti nanodelcev
 3. Metode za detekcijo nanodelcev v zraku in tekočem mediju
 4. Interakcije med nanodelci in celico, tkivom in organizmom: in vivo ter in vitro študije; Interakcije med nanodelci in mikroorganizmi
 5. Korelacija med lastnostmi nanodelcev (odmerek, površina, oblika, velikost,… in odgovorom biološkega sistema.
 6. Zagotavljanje kvalitete podatkov fizikalno-kemijske karakterizacije nanomaterialov ter nanotoksikoloških podatkov
 7. Primerjava med učinki nanodelcev in drugimi kemikalijami (kovinskimi ioni in pesticidi)
 8. Polimeri, koloidi in amfifili v vodnih raztopinah: lastnosti in karakterizacija; sile v koloidnih sistemih; interakcije in strukture v mešanih sistemih, ki vsebujejo polimere in površinsko aktivne snovi; eksperimentalne metode za študij interakcij; primeri kompleksnih asociirajočih sistemov v tehniki in naravi.

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Študent bo sposoben razumeti različna področja nanotehnologij in nanobiologije. Glede na osnovna študentova predznanja, bo ta poglobil in nadgradil s spoznanji drugih naravoslovnih disciplin. Če bo študentova doktorska naloga iz področja nanoznanosti, bo pri predmetu pridobil vrhunsko znanje za razumevanje problemov in dogajanj na tem področju in jih bo sposoben reševati z vrhunskimi znanstvenimi pristopi.

Študijski rezultati: Študentje bodo zmožni razumeti in rešiti znanstvena vprašanja iz področja nanoznanosti ter , prenesti rezultate raziskav v prakso. Pridobili bodo osnovne veščine pisana znanstvenih publikacij. Sposobni bodo komunicirati z javnostjo na področju interpretacije problemov in rešitev, ki se nanašajo na področje nanoznanosti in bio-nanointerakcij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusijske, delavnice, predstavitve v laboratorijih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Reference nosilca

prof. dr. Damjana Drobne

 

 1. BAYAT, Narges, RAJAPAKSE, Katarina, MARINŠEK-LOGAR, Romana, DROBNE, Damjana, CRISTOBAL, Susana. The effects of engineered nanoparticles on the cellular structure and growth of Saccharomyces cerevisiae. Nanotoxicology, ISSN 1743-5390, 2014, vol. 8, no. 4, str. 363-373, doi: 10.3109/17435390.2013.788748. [COBISS.SI-ID 3220104].

 

 1. MESARIČ, Tina, BAWEJA, Lokesh, DRAŠLER, Barbara, DROBNE, Damjana, MAKOVEC, Darko, DUŠAK, Peter, DHAWAN, Alok, SEPČIĆ, Kristina. Effects of surface curvature and surface characteristics of carbon-based nanomaterials on the adsorption and activity of acetylcholinesterase. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2013, vol. 62, str. 222-232, doi: 10.1016/j.carbon.2013.05.060. [COBISS.SI-ID 2848591],

 

 1. NOVAK, Sara, DROBNE, Damjana, GOLOBIČ, Miha, ZUPANC, Jernej, ROMIH, Tea, GIANONCELLI, Alessandra, KISKINOVA, Maya Petrova, KAULICH, Burkhard, PELICON, Primož, VAUPETIČ, Primož, JEROMEL, Luka, OGRINC, Nina, MAKOVEC, Darko. Cellular internalisation of dissolved cobalt ions from ingested CoFe2O4 nanoparticles : in vivo experimental evidence. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2013, vol. 47, no. 10, str. 5400-5408. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es305132g, doi: 10.1021/es305132g. [COBISS.SI-ID 2768975

 

 1. NOVAK, Sara, DROBNE, Damjana, VACCARI, Lisa, KISKINOVA, Maya Petrova, FERRARIS, Paolo, BIRARDA, Giovanni, REMŠKAR, Maja, HOČEVAR, Matej. Effect of ingested tungsten oxide (WOX) nanofibers on digestive gland tissue of Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea) : fourier transform infrared (FTIR) imaging. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2013, vol. 47, no. 19, str. 11284-11292, doi: 10.1021/es402364w. [COBISS.SI-ID 2855759],

 

 1. RAJAPAKSE, Katarina, DROBNE, Damjana, KASTELEC, Damijana, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Experimental evidence of false positive Comet test results due to TiO2 particle – assay interactions. Nanotoxicology, ISSN 1743-5390, 2013, vol. 7, no. 5, str. 1043-1051. http://dx.doi.org/10.3109/17435390.2012.696735, doi: 10.3109/17435390.2012.696735. [COBISS.SI-ID 2573903],

 

 1. ZUPANC, Jernej, DROBNE, Damjana, DRAŠLER, Barbara, VALANT, Janez, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAKOVEC, Darko, RAPPOLT, Michael, SARTORI, Barbara, KOGEJ, Ksenija. Experimental evidence for the interaction of C-60 fullerene with lipid vesicle membranes. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2012, vol. 50, no. 3, str. 1170-1178. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2011.10.030, doi: 10.1016/j.carbon.2011.10.030. [COBISS.SI-ID 2451279],

 

 1. VALANT, Janez, DROBNE, Damjana, NOVAK, Sara. Effect of ingested titanium dioxide nanoparticles on the digestive gland cell membrane of terrestrial isopods. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2012, vol. 87, issue 1, str. 19-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.11.047, doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.11.047. [COBISS.SI-ID 6931065],

 

 1. GOLOBIČ, Miha, JEMEC, Anita, DROBNE, Damjana, ROMIH, Tea, KASEMETS, Kaja, KAHRU, Anne. Upon exposure to Cu nanoparticles, the accumulation of copper in the isopod Porcellio scaber is due to the dissolved Cu ions inside the digestive tract. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2012, vol. 46, issue 21, str. 12112-12119. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es3022182?prevSearch=drobne&searchHistoryKey, doi: 10.1021/es3022182. [COBISS.SI-ID 2658127

 

 1. NOVAK, Sara, DROBNE, Damjana, VALANT, Janez, PIPAN TKALEC, Živa, PELICON, Primož, VAVPETIČ, Primož, GRLJ, Nataša, FALNOGA, Ingrid, MAZEJ, Darja, REMŠKAR, Maja. Cell membrane integrity and internalization of ingested TiO[sub]2 nanoparticles by digestive gland cells of a terrestrial isopod. Environmental toxicology and chemistry, ISSN 0730-7268, 2012, vol. 31, issue 5, str. 1083-1090, doi: 10.1002/etc.1791. [COBISS.SI-ID 2553167],

 

 1. RAJAPAKSE, Katarina, DROBNE, Damjana, VALANT, Janez, VODOVNIK, Maša, LEVART, Alenka, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Acclimation of Tetrahymena thermophila to bulk and nano-TiO[sub]2 particles by changes in membrane fatty acids saturation. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2012, vol. 221-222, str. 199-205. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389412004207?v=s5, doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.04.029. [COBISS.SI-ID 3041672],

 

prof. dr. Veronika Kralj Iglič

 

1. OGOREVC, Eva, HUDOKLIN, Samo, VERANIČ, Peter, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Extracellular vesicle-mediated transfer of membranous components from the highly malignant T24 urinary carcinoma cell line to the non-malignant RT4 urinary papilloma cell line. Protoplasma, ISSN 0033-183X, 2013, vol. , no. , str. 1-4, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s00709-013-0544-5/fulltext.html, doi: 10.1007/s00709-013-0544-5. [COBISS.SI-ID 10148948], [JCR, SNIP, Scopus do 7. 10. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

 

2. ŠUŠTAR, Vid, ZELKO, Jasna, LOPALCO, Patrizia, LOBASSO, Simona, OTA, Ajda, POKLAR ULRIH, Nataša, CORCELLI, Angela, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Morphology, biophysical properties and protein-mediated fusion of archaeosomes. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 7, str. 1-15, e39401, doi: 10.1371/journal.pone.0039401. [COBISS.SI-ID 4113016], [JCR, SNIP, WoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 15. 5. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

 

3. VELIKONJA, Aljaž, PERUTKOVÁ, Šárka, GONGADZE, Ekaterina, KRAMAR, Peter, POLAK, Andraž, MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš. Monovalent ions and water dipoles in contact with dipolar zwitterionic lipid headgroups-theory and MD simulations. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, 2013, vol. 14, no. 2, str. 2846-2861, ilustr. http://www.mdpi.com/1422-0067/14/2/2846, doi: 10.3390/ijms14022846. [COBISS.SI-ID 9628500], [JCR, SNIP, WoS up to 22. 1. 2014: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, weighted no. of citations (NC): 1, Scopus up to 20. 11. 2013: no. of citations (TC): 3, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 0]

 

4. ŠUŠTAR, Vid, BEDINA ZAVEC, Apolonija, ŠTUKELJ, Roman, FRANK, Mojca, BOBOJEVIĆ, Goran, JANŠA, Rado, OGOREVC, Eva, KRULJC, Peter, MAM, Keriya, ŠIMUNIČ, Boštjan, MANČEK KEBER, Mateja, JERALA, Roman, ROZMAN, Blaž, VERANIČ, Peter, HÄGERSTRAND, Henry, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Nanoparticles isolated from blood : a reflection of vesiculability of blood cells during the isolation process. International journal of nanomedicine, ISSN 1178-2013. [Online ed.], 2011, vol. 6, str. 2737-2748. http://www.dovepress.com/nanoparticles-isolated-from-blood-a-reflection-of-vesiculability-of-bl-peer-reviewed-article-IJN, doi: org/10.2147/IJN.S24537. [COBISS.SI-ID 29065433], [JCR, SNIP, WoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 5, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 25. 3. 2014: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC):3

 

5. PERUTKOVÁ, Šárka, FRANK, Mojca, ROZMAN, Blaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Influence of ionic strength and beta2-glycoprotein I concentration on agglutination of like-charged phospholipid membranes. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN 0927-7765. [Print ed.], 2013, vol. 111, str. 699-706, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776513004281. [COBISS.SI-ID 10076244], [JCR, SNIP]

 

6. MRVAR BREČKO, Anita, ŠUŠTAR, Vid, JANŠA, Vid, ŠTUKELJ, Roman, JANŠA, Rado, MUJAGIĆ, Emir, KRULJC, Peter, IGLIČ, Aleš, HÄGERSTRAND, Henry, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Isolated microvesicles from peripheral blood and body fluids as observed by scanning electron microscope. Blood cells, molecules & diseases, ISSN 1079-9796, 2010, vol. 44, no. 4, str. 307-312. [COBISS.SI-ID 3176826], [JCR, SNIP, WoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 25. 3. 2014: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 11, normirano št. čistih citatov (NC): 3]

 

Ksenija Kogej

 

 1. PRELESNIK, Simona, ASEYEV, Vladimir, KOGEJ, Ksenija. Differences in association behavior of isotactic and atactic poly(methacrylic acid). Polymer, ISSN 0032-386 [Print ed.], 2014, vol. 55, no. 3, str. 848-854, ilustr. [COBISS.SI-ID 1675823]
 2. PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, KOGEJ, Ksenija, VOHLÍDAL, Jiři, ŽIGON, Majda. Polyaniline nanostructures prepared in acidic aqueous solutions of ionic liquids acting as soft templates. European Polymer Journal, ISSN 0014-3057. [Print ed.], 2013, vol. 49, iss. 6, str. 1381-1390. [COBISS.SI-ID 5194522]
 3. ANKO, Maja, MAJHENC, Janja, KOGEJ, Ksenija, SILLARD, Rannard, LANGEL, Ülo, ANDERLUH, Gregor, ZORKO, Matjaž. Influence of stearyl and trifluoromethylquinoline modifications of the cell penetrating peptide TP10 on its interaction with a lipid membrane. Biochimica et biophysica acta, Biomembranes, ISSN 0005-2736. [Print ed.], 2012, vol. 1818, iss. 3, str. 915-924, ilustr. [COBISS.SI-ID 4881434]
 4. ZUPANC, Jernej, DROBNE, Damjana, DRAŠLER, Barbara, VALANT, Janez, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAKOVEC, Darko, RAPPOLT, Michael, SARTORI, Barbara, KOGEJ, Ksenija. Experimental evidence for the interaction of C-60 fullerene with lipid vesicle membranes. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2012, vol. 50, no. 3, str. 1170-1178. [COBISS.SI-ID 2451279]
 5. PAVLI, Matej, BAUMGARTNER, Saša, KOS, Petra, KOGEJ, Ksenija. Doxazosin-carrageenan interactions: a novel approach for studying drug-polymer interactions and relation to controlled drug release. International journal of pharmaceutics, ISSN 0378-5173. [Print ed.], 2011, vol. 421, issue 1, str. 110-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 3094897]
 6. VALANT, Janez, DROBNE, Damjana, SEPČIĆ, Kristina, JEMEC, Anita, KOGEJ, Ksenija, KOSTANJŠEK, Rok. Hazardous potential of manufactured nanoparticles identified by in vivo assay. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2009, issues 1-3, vol. 171, str. 160-165, ilustr. [COBISS.SI-ID 6013049]

 

Julijana Kristl

 

1.   JANKOVIĆ, Biljana, PELIPENKO, Jan, ŠKARABOT, Miha, MUŠEVIČ, Igor, KRISTL, Julijana. The design trend in tissue-engineering scaffolds based on nanomechanical properties of individual electrospun nanofibers. International journal of pharmaceutics, ISSN 0378-5173. [Print ed.], 2013, vol. 455, iss. 1/2, str. 338-347, ilustr.. [COBISS.SI-ID 3491953]

2.   ROŠIC, Romana, PELIPENKO, Jan, KOCBEK, Petra, BAUMGARTNER, Saša, BEŠTER-ROGAČ, Marija, KRISTL, Julijana. The role of rheology of polymer solutions in predicting nanofiber formation by electrospinning. European Polymer Journal, ISSN 0014-3057. [Print ed.], 2012, vol. 48, iss. 8, str. 1374-1384. [COBISS.SI-ID 3248753]

3.   AHLIN GRABNAR, Pegi, KRISTL, Julijana. The manufacturing techniques of drug-loaded polymeric nanoparticles from preformed polymers. Journal of microencapsulation, ISSN 0265-2048, 2011, vol. 28, no. 4, str. 323-335, ilustr. [COBISS.SI-ID 3006065]

4.   KRISTL, Julijana, TESKAČ, Karmen, AHLIN GRABNAR, Pegi. Current view on nanosized solid lipid carriers for drug delivery to the skin. Journal of biomedical nanotechnology, ISSN 1550-7033, 2010, vol. 6, no. 5, str. 529-542. [COBISS.SI-ID 2927217]

5.   KRISTL, Julijana, TESKAČ, Karmen, CADDEO, Carla, ABRAMOVIĆ, Zrinka, ŠENTJURC, Marjeta. Improvements of cellular stress response on resveratrol in liposomes. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, ISSN 0939-6411. [Print ed.], 2009, vol. 73, no. 2, str. 253-259. [COBISS.SI-ID 2634097]

6.   ZVONAR, Alenka, KRISTL, Julijana, KERČ, Janez, AHLIN GRABNAR, Pegi. High celecoxib-loaded nanoparticles prepared by a vibrating nozzle device. Journal of microencapsulation, ISSN 0265-2048, 2009, vol. 26, no. 8, str. 748-759. [COBISS.SI-ID 2544241]

 

prof. dr. Maja Remškar

 

1. ZUPANČIČ, Blaž, ZALAR, Boštjan, REMŠKAR, Maja, DOMENICI, Valentina. Actuation of gold-coated liquid crystal elastomers. Applied physics express, ISSN 1882-0778, 2013, vol. 6, no. 2, str. 021701-1-021701-4, doi: 10.7567/APEX.6.021701. [COBISS.SI-ID 26510631]

 

2. HWANG, Wan Sik, REMŠKAR, Maja, et al. Comparative study of chemically synthesized and exfoliated multilayer MoS[sub]2 field-effect transistors. Applied physics letters, ISSN 0003-6951, 2013, vol. 102, no. 4, str. 043116-1-043116-3, doi: 10.1063/1.4789975. [COBISS.SI-ID 26518311]

 

3. DOLCI, Sara, IERALDI, Vincenzo, GRADIŠEK, Anton, JAGLIČIĆ, Zvonko, REMŠKAR, Maja, APIH, Tomaž, CIFELLI, Mario, PAMPALONI, Guido, VERACINI, Carlo Alberto, DOMENICI, Valentina. Precursors of magnetic resonance imaging contrast agents based on cystine-coated iron-oxide nanoparticles. Current physical chemistry, ISSN 1877-9468, 2013, vol. 3, no. 4, str. 493-500, doi: 10.2174/18779468113036660009. [COBISS.SI-ID 27278119]

 

4. LIKON, Marko, REMŠKAR, Maja, DUCMAN, Vilma, ŠVEGL, Franc. Populus seed fibers as a natural source for production of oil super absorbents. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, jan. 2013, vol. 114, str. 158-167, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479712001727, doi: 10.1016/j.jenvman.2012.03.047. [COBISS.SI-ID 1889127]

 

5. REMŠKAR, Maja, JELENC, Janez, VIŠIĆ, Bojana, VARLEC, Ana, ČEŠAREK, Maja, KRŽAN, Andrej. Friction properties of polyvinylidene fluoride with added MoS[sub]2 nanotubes. Physica status solidi. A, Applications and materials science, ISSN 1862-6300. [Tiskana izd.], 2013, vol. 210, no. 11, str. 2314-2319, doi: 10.1002/pssa.201329325. [COBISS.SI-ID 27121703]

 

6.   REMŠKAR, Maja, ISKRA, Ivan, JELENC, Janez, ŠKAPIN, Srečo D., VIŠIĆ, Bojana, VARLEC, Ana, KRŽAN, Andrej. A novel structure of polyvinylidene fluoride (PVDF) stabilized by MoS[sub]2 nanotubes. Soft matter, ISSN 1744-683X, 2013, vol. 9, no. 36, str. 8647-8653, doi: 10.1039/c3sm51279g. [COBISS.SI-ID 26952487] 

 

 

 

Doc. dr. Anita Jemec

 

 1. NADRAH, Peter, MAVER, Uroš, JEMEC, Anita, TIŠLER, Tatjana, BELE, Marjan, DRAŽIĆ, Goran, BENČINA, Mojca, PINTAR, Albin, PLANINŠEK, Odon, GABERŠČEK, Miran. Hindered disulfide bonds to regulate release rate of model drug from mesoporous silica. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2013, vol. 5, issue 9, str. 3908-3915
 2. GOLOBIČ, Miha, JEMEC, Anita, DROBNE, Damjana, ROMIH, Tea, KASEMETS, Kaja, KAHRU, Anne. Upon exposure to Cu nanoparticles, the accumulation of copper in the isopod Porcellio scaber is due to the dissolved Cu ions inside the digestive tract. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2012, vol. 46, issue 21, str. 12112-12119.
 3. JEMEC, Anita, DJINOVIĆ, Petar, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin. Effects of four CeO[sub]2 nanocrystalline catalysts on early-life stages of zebrafish "Danio rerio" and crustacean "Daphnia magna". Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2012, vol. 219-220, str. 213-220.
 4. PIPAN TKALEC, Živa, DROBNE, Damjana, JEMEC, Anita, ROMIH, Tea, ZIDAR, Primož, BELE, Marjan. Zinc bioaccumulation in a terrestrial invertebrate fed a diet treated with particulate ZnO or ZnCl2 solution. Toxicology, ISSN 0300-483X. [Print ed.], 2010, iss. 2-3, vol. 269, str. 198-203.
 5. VALANT, Janez, DROBNE, Damjana, SEPČIĆ, Kristina, JEMEC, Anita, KOGEJ, Ksenija, KOSTANJŠEK, Rok. Hazardous potential of manufactured nanoparticles identified by in vivo assay. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2009, issues 1-3, vol. 171, str. 160-165,
 6. DROBNE, Damjana, JEMEC, Anita, PIPAN TKALEC, Živa. In vivo screening to determine hazards of nanoparticles: nanosized TiO2. Environmental pollution, ISSN 0269-7491. [Print ed.], 2009, issue 4, vol. 157, str. 1157-1164.

Temeljni viri in literatura

Aktualni znanstveni članki iz področja, ki jih sproti določijo izvajalci predmeta.

Scientific papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411