Naravna zdravila iz gliv, rastlin in živali

Opis predmeta

Predstavljene bodo naslednje vsebine:

  1. Zdravilne učinkovine rastlinskega izvora in rastlinski izvlečki s poudarkom pa klinično potrjenih primerih uporabe zdravilnih rastlin, njihova izolacija, molekularni način delovanja in uporaba v terapevtske namene;
  2. Pomen gob v kitajski tradicionalni medicini in po svetu, vrste medicinskih gob, biotehnološki postopki gojenja, ekstrakcija aktivnih komponent iz gliv (encimi, polisaharidi, lektini, antioksidanti, terpenoidi, proteoglikani in proteinski derivati), uporaba prehranskih dopolonil za preventivne in kurativne namene ter lajšanje simptomov antitumorske terapije, ter priprava preparatov v obliki tinktur, praškov ali kapsul; 
  3. Sinteza, pomen, pridobivanje in biološka aktivnost naravnih produktov živalskega izvora, s posebnim povdarkom na spojinah iz morskih živali. Uporaba naravnih produktov morskega izvora in živalskih toksinov v biomedicini, biotehnologiji, farmakologiji in industriji.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo raziskovalno problematiko, ki jo bo nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivnemu širjenju teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obvladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

 

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja naštetih nosilcev (vsak 2.5 uri), priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih nalog, diskusije in konzultacije glede njihovega reševanja. Pregled in poprava rešitev problemskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Zgoraj opisan pristop se mora odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k preizkusu hipotez zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Temeljni viri in literatura

Učbenik: Sodobna fitoterapija, urednika: Samo Kreft, Nina Glavač Hočevar, SFD, 2013, ISBN: 978-961-92900-5-7/ Monograph: Modern Phytotherapy, SFD 2013, Samo Kreft, Nina Glavač Hočevar, eds; ISBN: 978-961-92900-5-7

 

Pregledni članki in novejši znanstveni članki s področja/Review papers and recent scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411