Naravna zdravila iz gliv, rastlin in živali

Opis predmeta

Predstavljene bodo naslednje vsebine:

  1. Zdravilne učinkovine rastlinskega izvora in rastlinski izvlečki s poudarkom pa klinično potrjenih primerih uporabe zdravilnih rastlin, njihova izolacija, molekularni način delovanja in uporaba v terapevtske namene;
  2. Pomen gob v kitajski tradicionalni medicini in po svetu, vrste medicinskih gob, biotehnološki postopki gojenja, ekstrakcija aktivnih komponent iz gliv (encimi, polisaharidi, lektini, antioksidanti, terpenoidi, proteoglikani in proteinski derivati), uporaba prehranskih dopolonil za preventivne in kurativne namene ter lajšanje simptomov antitumorske terapije, ter priprava preparatov v obliki tinktur, praškov ali kapsul; 
  3. Sinteza, pomen, pridobivanje in biološka aktivnost naravnih produktov živalskega izvora, s posebnim povdarkom na spojinah iz morskih živali. Uporaba naravnih produktov morskega izvora in živalskih toksinov v biomedicini, biotehnologiji, farmakologiji in industriji.

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo raziskovalno problematiko, ki jo bo nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivnemu širjenju teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obvladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

 

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja naštetih nosilcev (vsak 2.5 uri), priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih nalog, diskusije in konzultacije glede njihovega reševanja. Pregled in poprava rešitev problemskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Zgoraj opisan pristop se mora odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k preizkusu hipotez zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Reference nosilca

Kristina Sepčić:

1. SAFA, Neda, TROBEC, Tomaž, HOLLAND, Darren C., SLAZAK, Blazej, JACOBSSON, Erik, HAWKES, Jeffrey A., FRANGEŽ, Robert, SEPČIĆ, Kristina, GÖRANSSON, Ulf, MOODIE, Lindon W. K., ROBERTSON, Luke P. Spatial distribution and stability of cholinesterase inhibitory protoberberine alkaloids from Papaver setiferum. Journal of natural products, ISSN 1520-6025. [Online ed.], 2021, str. [1-10], ilustr. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00980. [COBISS.SI-ID 89689603].

2. MOODIE, Lindon W. K., SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, FRANGEŽ, Robert, SVENSON, Johan. Natural cholinesterase inhibitors from marine organisms. Natural product reports, ISSN 0265-0568., 2019, vol. , iss. , 40 str., doi: 10.1039/c9np00010k. [COBISS.SI-ID 5024335].

3. BOTIĆ, Tanja, DEFANT, Andrea, ZANINI, Pietro, ŽUŽEK, Monika C., FRANGEŽ, Robert, JANUSSEN, Dorte, KERSKEN, Daniel, KNEZ, Željko, MANCINI, Ines, SEPČIĆ, Kristina. Discorhabdin alkaloids from Antarctic Latrunculia spp. sponges as a new class of cholinesterase inhibitors. European journal of medicinal chemistry, ISSN 0223-5234. [Print ed.], 2017, vol. 136, str. 294-304. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.05.019. [COBISS.SI-ID 4313679].

4. OLSEN, Elisabeth K., HANSEN, Espen, MOODIE, Lindon W. K., ISAKSSON, Johan, SEPČIĆ, Kristina, CERGOLJ, Marija, SVENSON, Johan, ANDERSEN, Jeanette H. Marine AChE inhibitors isolated from Geodia barretti : natural compounds and their synthetic analogs. Organic and Biomolecular Chemistry, ISSN 1477-0520. [Print ed.], 2016, vol. 14, str. 1629-1640, ilustr., doi: 10.1039/c5ob02416a. [COBISS.SI-ID 3703887]

5. MOODIE, Lindon W. K., ŽUŽEK, Monika C., FRANGEŽ, Robert, ANDERSEN, Jeanette H., HANSEN, Espen, OLSEN, Elisabeth K., CERGOLJ, Marija, SEPČIĆ, Kristina, HANSEN, Kine Ø., SVENSON, Johan. Synthetic analogs of stryphnusin isolated from the marine sponge Stryphnus fortis inhibit acetylcholinesterase with no effect on muscle function or neuromuscular transmission. Organic and Biomolecular Chemistry, ISSN 1477-0520. [Print ed.], 2016, vol. 14, iss. 47, str. 11220-11229, ilustr., doi: 10.1039/C6OB02120D. [COBISS.SI-ID 4100431].

6. BERNE, Sabina, KALAUZ, Martina, LAPAT, Marko, SAVIN, Lora, JANUSSEN, Dorte, KERSKEN, Daniel, AMBROŽIČ, Jerneja, ZEMLJIČ JOKHADAR, Špela, JAKLIČ, Domen, GUNDE-CIMERMAN, Nina, LUNDER, Mojca, ROŠKAR, Irena, ELERŠEK, Tina, TURK, Tom, SEPČIĆ, Kristina. Screening of the Antarctic marine sponges (Porifera) as a source of bioactive compounds. Polar biology, ISSN 0722-4060, 2016, vol. 39, str. 947-959, doi: 10.1007/s00300-015-1835-4. [COBISS.SI-ID 3662671].

Andrej Gregori:

1. BRANDALISE, Federico, CESARONI, Valentina, GREGORI, Andrej, REPETTI, Margherita, ROMANO, Chiara, ORRÙ, Germano, BOTTA, Laura, GIROMETTA, Carolina, GUGLIELMINETTI, Maria Lidia, SAVINO, Elena, et al. Dietary Supplementation of Hericium erinaceus increases mossy fiber-CA3 hippocampal neurotransmission and recognition memory in wild-type mice. Evidence-based complementary and alternative medicine. [Online ed.]. 2017, vol. 2017, str. 1-13. ISSN 1741-4288.

2. CÖR, Darija, BOTIĆ, Tanja, KNEZ, Željko, GREGORI, Andrej, POHLEVEN, Franc. The effects of different solvents on bioactive metabolites and "in vitro" antioxidant and anti-acetylcholinesterase activity of ganoderma lucidum fruiting body and primordia extracts. Macedonian journal of chemistry and chemical engineering. 2017, vol. 36, no. 1, str. 1-13. ISSN 1857-5552.

3. MARIČ, Ajda, SKOČAJ, Matej, LIKAR, Matevž, SEPČIĆ, Kristina, KRALJ CIGIĆ, Irena, GRUNDNER, Maja, GREGORI, Andrej. Comparison of lovastatin, citrinin and pigment production of different Monascus purpureus strains grown on rice and millet. Journal of Food Science and Technology. 2019, vol. , no., 10 str., [in press], ilustr. ISSN 0022-1155.

4. RODA, Elisa, GREGORI, Andrej, COBELLI, Filippo, BORSCI, Giuseppina, PRIORI, Erica Cecilia, CHINOSI, Silvia, RONCHI, Andrea, FRANCO, Renato, BERRETTA, Massimiliano, SICILIANI, Stella, et al. Novel medicinal mushroom blend as a promising supplement in integrative oncology : a multi-tiered study using 4T1 triple-negative mouse breast cancer model. International journal of molecular sciences. May 2020, vol. 21, no. 10, str. 1-28, ilustr. ISSN 1422-0067.

5. WELLHAM, Peter A. D., HAFEEZ, Abdul, GREGORI, Andrej, BROCK, Matthias, KIM, Dong-Hyun, DE MOOR, Cornelia, et al. Culture degeneration reduces sex-related gene expression, alters metabolite production and reduces insect pathogenic response in cordyceps militaris. Microorganisms. 2021, vol. 9, iss. 8, str. 1-22. ISSN 2076-2607.

6. BEROVIČ, Marin, ŠVAGELJ, Mirjan, HABIJANIČ, Jožica, GREGORI, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana, PANKL, Mojca, WRABER-HERZOG, Branka. Cultivation of medicinal mushrooms Ganoderma lucidum and Grifola frondosa mycelia and polysaccharides in bioreactors. International journal of chemical engineering, 2015, vol. 2, iss. 1, str. 53-57. http://seekdl.org/nm.php?id=6861. [COBISS.SI-ID 1536628419]

Borut Štrukelj:

1. PLAVEC, Tina Vida, MITROVIĆ, Ana, PERIŠIĆ, Milica, ŠTRUKELJ, Borut, KOS, Janko, BERLEC, Aleš. Targeting of fluorescent Lactococcus lactis to colorectal cancer cells through surface display of tumour-antigen binding proteins. Microbial biotechnology, ISSN 1751-7915. [Online ed.], [in press] 2021, str.14, doi: 10.1111/1751-7915.13907. [COBISS.SI-ID 73046275]

2.  SIRŠE, Mateja, FOKTER, Samo K., ŠTRUKELJ, Borut, ZUPAN, Janja. Silver fir (Abies alba L.) polyphenolic extract shows beneficial influence on chondrogenesis in vitro under normal and inflammatory conditions. Molecules, ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, issue 20, str. 1-14, ilustr. https://doi.org/10.3390/molecules25204616, https://www.mdpi.com/1420-3049/25/20/4616, doi: 10.3390/molecules25204616. [COBISS.SI-ID 32142339]

3. PLAVEC, Tina Vida, ŠTRUKELJ, Borut, BERLEC, Aleš. Screening for new surface anchoring domains for Lactococcus lactis. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2019, vol. 10, str. 1879-1-1879-13, doi: 10.3389/fmicb.2019.01879. [COBISS.SI-ID 32563239]

4. LUNDER, Mojca, ROŠKAR, Irena, HOŠEK, Jan, ŠTRUKELJ, Borut. Silver fir (Abies alba) extracts inhibit enzymes involved in blood glucose management and protect against oxidative stress in high glucose environment. Plant foods for human nutrition, ISSN 0921-9668, 2019, vol. 74, iss. 1, str. 47-53, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-018-0698-6, doi: 10.1007/s11130-018-0698-6. [COBISS.SI-ID 4626801]

5. ŠKRLEC, Katja, RUČMAN, Rudolf, JARC JOVIČIĆ, Eva, SIKIRIĆ, Predrag, ŠVAJGER, Urban, PETAN, Toni, PERIŠIĆ, Milica, ŠTRUKELJ, Borut, BERLEC, Aleš. Engineering recombinant Lactococcus lactis as a delivery vehicle for BPC-157 peptide with antioxidant activities. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2018, vol. 102, no. 23, str. 10103-10117, doi: 10.1007/s00253-018-9333-6. [COBISS.SI-ID 31660583]

6. BERLEC, Aleš, ŠKRLEC, Katja, SLUGA, Janja, OLENIC, Maria, ŠTRUKELJ, Borut. Single plasmid systems for inducible dual protein expression and for CRISPR-Cas9/CRISPRi gene regulation in lactic acid bacterium Lactococcus lactis. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2018, vol. 8, str. 1-11, ilustr., doi: 10.1038/s41598-018-19402-1. [COBISS.SI-ID 31103271]

Samo Kreft:

1. FATUR, Karsten, KREFT, Samo. Nixing the nightshades = traditional knowledge of intoxicating members of the Solanaceae among hallucinogenic plant and mushroom users in Slovenia. PloS one. 2021, vol. 16, no. 2, str. 1-15, ilustr. ISSN 1932-6203

2. TRŠINAR, Bojan, KREFT, Samo. Effect of saw palmetto extract on erectile dysfunction and libido in patients with lower urinary tract symptoms because of benign prostatic obstruction. Journal of applied research on medicinal and aromatic plants. 2019, vol. 2, iss. 1, str. 1-6, ilustr. ISSN 2214-7861.

3. STOJILKOVSKI, Katja, URANIČ AHAČIČ, Nataša, KOLAR, Darja, KREFT, Samo. Simple method for the determination of polysaccharides in herbal syrup. Journal of carbohydrate chemistry. 2019, vol. 37, iss. 7-8, str.431-441, ilustr. ISSN 1532-2327.

4. LUMPERT, Mateja, KREFT, Samo. Folk use of medicinal plants in Karst and Gorjanci, Slovenia. Journal of ethnobiology and ethnomedicine. [Online ed.]. 2017, no. 1:16, vol. 13, str. 1-34, tabele. ISSN 1746-4269

5. POVŠNAR, Marija, KOŽELJ, Gordana, KREFT, Samo, LUMPERT, Mateja. Rare tradition of the folk medicinal use of Aconitum spp. is kept alive in Solčavsko, Slovenia. Journal of ethnobiology and ethnomedicine. [Online ed.]. 2017, vol. 13, no. 45, 14 str., tabele. ISSN 1746-4269.

6. DREVENŠEK, Gorazd, LUNDER, Mojca, TAVČAR BENKOVIĆ, Eva, ŠTRUKELJ, Borut, KREFT, Samo. Cardioprotective effects of silver fir (Abies alba) extract in ischemic-reperfused isolated rat hearts. Food & nutrition research. oct. 2016, vol. 60, str. 1-7, graf. prikazi. ISSN 1654-661X.

 

Temeljni viri in literatura

Učbenik: Sodobna fitoterapija, urednika: Samo Kreft, Nina Glavač Hočevar, SFD, 2013, ISBN: 978-961-92900-5-7/ Monograph: Modern Phytotherapy, SFD 2013, Samo Kreft, Nina Glavač Hočevar, eds; ISBN: 978-961-92900-5-7

 

Pregledni članki in novejši znanstveni članki s področja/Review papers and recent scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411