Obdelava podatkov v uradni statistiki

Opis predmeta

Obdelava, zaščita in diseminacija podatkov v uradni statistiki:

 • Metode in tehnike urejanja, uteževanja, imputacije in ocenjevanja variance.

 • Urejanje podatkov v časovnih serijah, predhodne ocene in revizije.

 • Ocenjevanje majhnih območij.

 • Tehnike zakrivanja in zaupnost podatkov.

 • Opisovanje in vizualizacija podatkov, rudarjenje statističnih podatkov in kreiranje znanja.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pridobiti celovito in poglobljeno znanje o obdelavi, zaščiti in diseminacija podatkov v uradni statistiki. Predavali bodo domači in/ali tuji strokovnjaki za posamezno vsebinsko področje.

Kompetence:

 • Poznavanje pristopov k obdelavi podatkov v uradni statistiki.

 • Poznavanje znanstvenih osnov obdelave podatkov v uradni statistiki.

 • Poznavanje programskih orodij za obdelavo podatkov v uradni statistiki ter njihovih prednosti in slabosti.

 • Razumevanje potreb in možnosti za ustrezno opisovanje in vizualizacijo pri diseminaciji podatkov v uradni statistiki.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarji, vaje.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo spoznal različne načine in specifike obdelave in predstavitve podatkov v uradni statistiki ter se bo usposobil za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na tem področju.

Reference nosilca

Mojca Bavdaž

1. BAVDAŽ, Mojca. Sources of measurement errors in business surveys. Journal of official statistics, ISSN 0282-423X, Mar. 2010, vol. 26, no. 1, str. 25-42.

2. BAVDAŽ, Mojca. The multidimensional integral business survey response model. Survey methodology, ISSN 0714-0045, Jun. 2010, vol. 36, no. 1, str. 81-93.

3. BAVDAŽ, Mojca, BERZELAK, Jernej, BOLKO, Irena, KRALJ, Marcel, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, OGRAJENŠEK, Irena, VEHOVAR, Vasja. Stroški in napake v uradnih anketah : končno poročilo za ciljni raziskovalni projekt (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Ekonomska fakulteta: Fakulteta za družbene vede, 2012. [85] str.

Temeljni viri in literatura

 • Eurostat (2002). Variance estimation methods in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

 • Hundepool et al. (2012). Statistical Disclosure Control. Wiley.

 • Kalton, G., & Heeringa, S. (2003). Leslie Kish: Selected Papers. Wiley.

 • Luzi, O. et al. (2007). Recommended Practices for Editing and Imputation in Cross-Sectional Business Surveys. Edimbus project.

 • Izbrani znanstveni članki in druga aktualna literatura s področja obdelave, zaščite in diseminacije podatkov v uradni statistiki. / Selected scientific articles and other readings on data processing, protection and dissemination in official statistics.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411