Obdelava zvoka, slik in videa

Opis predmeta

  • Vrste signalov, kvantizacija, vzorčenje in kodiranje. Frekvenčna analiza signalov in osnove digitalnih filtrov.
  • Lastnosti zvočnih signalov, širjenja zvoka in percepcije zvoka. Filtriranje zvoka in zvočni učinki.
  • Slikovni signali: lastnosti digitalnih slik, barvni sistemi; percepcijske lastnosti človekovega vida; kvaliteta slike, učinki na digitalnih slikah; filtriranje slik, izločanje šuma, glajenje, ostrenje; nelinearni filtri, izboljšava; analiza vsebine slike.
  • Video signali: značilnosti, formati zapisa, postopki obdelave videa.
  • Praktični postopki obdelave, urejanja in montaže zvoka, slik in videa.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti osnovne postopke digitalne obdelave signalov ter njihove uporabe. Skozi uporabo programske opreme spoznati študente z osnovami omenjenih postopkov, na demonstracijskih primerih pa še njihovo tipično uporabo, možnosti in omejitve. Študent bo obvladal lastnosti in tehnične omejitve pri zajemu, obdelavi in predstavitvi zvočnih in slikovnih gradiv.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, seminar in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov obdelave digitalnih signalov od zajema do reprodukcije. Razumevanje principov delovanja orodij za obdelavo zvoka, slik in videa.

Obvladovanje izbranih orodij za delo z zvokom, sliko in videom.

Temeljni viri in literatura

  1. T. Acharya, A: K. Ray: Image processing, Principles and Applications, Wiley, 2005.
  2. R. C. Gonzales: Digital Image Processing, Adison-Wesley Publishing Company, 1992.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411