Objektno programiranje

Opis predmeta

  • Principi objektno usmerjenega programiranja, razredi in objekti.
  • Uvod v Javo in programiranje v Javi.
  • Struktura razredov, spremenljivke, konstruktorji, metode.
  • Uporaba principa dedovanja, načrtovanje strukture programa.
  • Grafični uporabniški vmesniki, obravnavanje dogodkov, izjeme.
  • Postopki testiranja in odpravljanja napak
  • Postopki načrtovanja in razvoja programske opreme, zapis UML diagramov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študenta s koncepti in principi objektno usmerjenega programiranja. Slušatelj bo usposobljen za samostojno snovanje objektno zasnovanih programov v programskem jeziku Java.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, projekt in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih lastnosti objektno orientiranega programiranja ter osnovnih programskih knjižnic v Javi, sposobnost iskanja obstoječih programskih rešitev (odprta koda), razumevanje poteka izvajanja objektno orientiranih programov. Sposobnost prenosa realnih problemov v programsko okolje in oblikovanje ustreznih programskih rešitev.

Temeljni viri in literatura

  1. Uroš Mesojedec, Borut Fabjan, Java2: temelji programiranja, Pasadena 2004
  2. David J. Barnes, Michael Kölling, Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ, Prentice Hall; 5 edition, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411