Objektno programiranje

Opis predmeta

 • Principi objektno usmerjenega programiranja, razredi in objekti.
 • Uvod v Javo in programiranje v Javi.
 • Struktura razredov, spremenljivke, konstruktorji, metode.
 • Uporaba principa dedovanja, načrtovanje strukture programa.
 • Grafični uporabniški vmesniki, obravnavanje dogodkov, izjeme.
 • Postopki testiranja in odpravljanja napak
 • Postopki načrtovanja in razvoja programske opreme, zapis UML diagramov.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študenta s koncepti in principi objektno usmerjenega programiranja. Slušatelj bo usposobljen za samostojno snovanje objektno zasnovanih programov v programskem jeziku Java.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, projekt in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih lastnosti objektno orientiranega programiranja ter osnovnih programskih knjižnic v Javi, sposobnost iskanja obstoječih programskih rešitev (odprta koda), razumevanje poteka izvajanja objektno orientiranih programov. Sposobnost prenosa realnih problemov v programsko okolje in oblikovanje ustreznih programskih rešitev.

Reference nosilca

 1. ZALETELJ, Janez. Recommender system for the multi-channel TV production. Lect. notes comput. sci., 2008, vol. 5066, str. 102-106
 2. ZALETELJ, Janez, ČOTAR, Klemen. Ocenjevanje uspešnosti postopkov zaznavanja cest na satelitskih posnetkih. Elektrotehniški vestnik, 2015, letn. 82, št. 3, str. 117-122
 3. PEHANI, Peter, ČOTAR, Klemen, MARSETIČ, Aleš, ZALETELJ, Janez, OŠTIR, Krištof. Automatic geometric processing for very high resolution optical satellite data based on vector roads and orthophotos. Remote sensing, 2016, vol. 8, iss. 4
 4. ZAKŠEK, Klemen, HORT, Matthias, ZALETELJ, Janez, LANGMANN, Baerbel. Monitoring volcanic ash cloud top height through simultaneous retrieval of optical data from polar orbiting and geostationary satellites. Atmospheric chemistry and physics, 2013, vol. 13, no. 5, str. 2589-2606
 5. JIANG, J., KÖHLER, Joachim, MAC WILLIAMS, Carmen, ZALETELJ, Janez, GÜNTNER, Georg, HORSTMANN, Heike, REN, Jinchang, LÖFFLER, Jobst, WENG, Ying. LIVE : an integrated production and feedback system for intelligent and interactive TV broadcasting. IEEE Transactions on Broadcasting, 2011, vol. 57, no. 3, str. 646-661

Temeljni viri in literatura

 1. Uroš Mesojedec, Borut Fabjan, Java2: temelji programiranja, Pasadena 2004
 2. David J. Barnes, Michael Kölling, Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ, Prentice Hall; 5 edition, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411