Oblikovanje 1

Opis predmeta

Vidno sporočanje.

Področja oblikovanja vidnih sporočil.

Likovni jezik grafičnega oblikovanja, likovni elementi: pika, črta. ploskev, tekstura.

Odnosi likovnih elementov: ritem, enotnost, kontrast: vrednosti, velikosti, ravnotežje, kompozicija.

Likovni znak: kaj je likovni znak, vrste likovnih znakov, vrste grafičnih izvedb znaka, postavitev znaka v prostor, poln in prazen prostor.

Izrazna sredstva grafičnega oblikovanja.

Tipografija: črka, beseda, stavek, stolpec, stran, vsebinska in oblikovna organizacija in

strukturiranje besedila.

Slike: izrez, prostor, formati, merska razmerja.

Kompozicija strani: kratek zgodovinski oris, členitev prostora strani, kompozicijska mreža, velikostna razmerja, vsebinska in oblikovna organizacija in strukturiranje več strani.

Risanje, slikanje, ilustracija.

Fotografija.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti likovni jezik, izrazna sredstva in metodologijo grafičnega oblikovanja. Pridobljena znanja so osnova za uspešno sporazumevanje in sodelovanje z grafičnimi oblikovalci pri tehnični izvedbi vidnih sporočil.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminarji.

Poseben poudarek je na sprotnem študiju.

Predvideni študijski rezultati

Likovni elementi in odnosi med njimi, likovni znak, vrste grafičnih izvedb znaka, tipografija: črka, beseda, stolpec, stran, izrez in format slik, kompozicija strani, členitev prostora, velikostna razmerja …

Temeljni viri in literatura

  1. Emil Ruder, Tipografija: priročnik tipografskega oblikovanja, Partizanska knjiga, 1997.
  2. Bob Carter, Ben Day, Philip Megs, Typographic Design, Van Nostrand Reinhold, 1985.
  3. Timothy Samara, Design Elements: A Graphic Style Manual, Rockport Publishers, 2007.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411