Oblikovanje II

Opis predmeta

Načrtovalska in ustvarjalna metodologija grafičnega oblikovanja.

Oblikovanje celostne grafične podobe: znak in logotip, tiskovine.

Spletna stran: analiza, koncept, organizacija informacij, navigacija, razdelitev ekranske ploskve,  tipografija, barve, slike.

Uporabniški vmesniki.

Gibljiva grafika.

Animacija.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študentom podati znanja in sposobnosti za oblikovno urejanja enostavnih besedil in slikovnega gradiva za tiskovine in za elektronske medije komunikacije.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in avditorne vaje.

Predvideni študijski rezultati

Teorija in praksa oblikovanja spletnih strani in uporabniških vmesnikov, animacij, gibljive grafike.

Temeljni viri in literatura

  1. Philip B. Megs, Type & Image, Van Nostrand Reinhold, 1989, 200 str., ISBN 0-442-25846-1.
  2. Hiebert, Graphic Design Sources, Yale University Press, 1998, 224 str., ISBN 0-300-07461-1.
  3. Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
  4. Strehovec, J. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411