Ocenjevanje dobrobiti živali

Opis predmeta

Glavne teme, ki bodo obdelane v okviru predmeta:

– obnašanje živali (sprejemanje, prenos in analiza dražljajev iz okolja, fiziološki parametri obnašanja, etogram – za vrsto značilno obnašanje…)

– potrebe živali in najpogostejši dejavniki, ki onemogočajo zadovoljevanje potreb živali

– posledice nezmožnosti zadovoljevanja potreb in prilagoditve živali na dražljaje iz okolja (spremembe v za vrsto značilnem obnašanju, pojav anomalij v obnašanju, fiziologija stresa, akutni in kronični stres…)

– pomen in definicije dobrobiti živali

– parametri in metode za ocenjevanje dobrobiti živali (preferenčni testi, motivacijski testi, protokoli za ocenjevanje dobrobiti, spremljanje pojava anomalij v obnašanju, čustvenih stanj, fizioloških parametrov, obolevnosti, smrtnosti, proizvodnih parametrov…), njihove značilnosti, prednosti in slabosti

– najbolj pogosti problemi vezani na dobrobit živali in možne rešitve.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent bo pridobil znanje potrebno za razumevanje:

– vzrokov in posledic v kolikor okolje živali ne omogoča zadovoljevanje njihovih potreb

– primernosti posameznih parametrov in metod ocenjevanja dobrobiti živali

– najpogostejše probleme vezane na dobrobit živali, ki so v oskrbi človeka (rejne, družne, laboratorijske živali, živali v različnih zavodih…) in možne rešitve

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

konzultacije

Seminarska ali projektna naloga

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Na podlagi pridobljenega znanja bo študent usposobljen za:

– prepoznavanje možnih problemov z vidika doborbiti živali v oskrbi človeka

– kritično ovrednotenje dobrega počutja živali

iskanje in podajanje možnih znanstveno utemeljenih praktičnih rešitev za izboljšanje dobrobiti živali

Temeljni viri in literatura

  • Fraser D. 2008. Understanding animal welfare: the science in its cultural context. Oxford,
  • Wiley-Blackwell: 336 str., ISBN 978-1-4051-3695-2
  • Ekesbo I. (ur) 2011. Farm animal behaviour: characteristics for assessment of health and welfare. Wallingford, CAB International: 237 str., ISBN 978-1-84593-770-6
  • Blokhuis H.J., Miele M., Veissier I., Jones B (ur.) 2013. Improving farm animal welfare: science and society working together: the Welfare Quality approach. Wageningen, Wageningen Academic Publishers: 232 str, ISBN 978-90-8686-216-0
  • Grandin T. (ur.) 2010. Improving animal welfare: a practical approach. Wallingford, CAB International: 328 str., ISBN 978-1-84593-541-2
  • Aland A., Banhazi T. (ur.) 2013. Livestock housing: modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals. Wageningen, Wageningen Academic Publishers: 491 str., ISBN 978-90-8686-217-7
  • Broom D. M., Fraser A. F. (ur.) 2015. Domestic animal behaviour and welfare. Wallingford, Boston, CABI: 462 str.
  • revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411