Ocenjevanje dobrobiti živali

Opis predmeta

Glavne teme, ki bodo obdelane v okviru predmeta:

– obnašanje živali (sprejemanje, prenos in analiza dražljajev iz okolja, fiziološki parametri obnašanja, etogram – za vrsto značilno obnašanje…)

– potrebe živali in najpogostejši dejavniki, ki onemogočajo zadovoljevanje potreb živali

– posledice nezmožnosti zadovoljevanja potreb in prilagoditve živali na dražljaje iz okolja (spremembe v za vrsto značilnem obnašanju, pojav anomalij v obnašanju, fiziologija stresa, akutni in kronični stres…)

– pomen in definicije dobrobiti živali

– parametri in metode za ocenjevanje dobrobiti živali (preferenčni testi, motivacijski testi, protokoli za ocenjevanje dobrobiti, spremljanje pojava anomalij v obnašanju, čustvenih stanj, fizioloških parametrov, obolevnosti, smrtnosti, proizvodnih parametrov…), njihove značilnosti, prednosti in slabosti

– najbolj pogosti problemi vezani na dobrobit živali in možne rešitve.

Cilji in kompetence

Študent bo pridobil znanje potrebno za razumevanje:

– vzrokov in posledic v kolikor okolje živali ne omogoča zadovoljevanje njihovih potreb

– primernosti posameznih parametrov in metod ocenjevanja dobrobiti živali

– najpogostejše probleme vezane na dobrobit živali, ki so v oskrbi človeka (rejne, družne, laboratorijske živali, živali v različnih zavodih…) in možne rešitve

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

konzultacije

Seminarska ali projektna naloga

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Na podlagi pridobljenega znanja bo študent usposobljen za:

– prepoznavanje možnih problemov z vidika doborbiti živali v oskrbi človeka

– kritično ovrednotenje dobrega počutja živali

iskanje in podajanje možnih znanstveno utemeljenih praktičnih rešitev za izboljšanje dobrobiti živali

Reference nosilca

Dušanka Jordan

 1. LIERE, Diederik van, DWYER, Cathy M., JORDAN, Dušanka, PREMIK BANIČ, Andrea, VALENČIČ, Aleš, KOMPAN, Drago, SIARD, Nataša. Farm characteristics in Slovene wolf habitat related to attacks on sheep. Applied animal behaviour science. 2013, vol. 144, no. 1/2, str. 46-56. ISSN 0168-1591.
 2. JORDAN, Dušanka, GORJANC, Gregor, ŠTUHEC, Ivan, ŽGUR, Silvester. Improvement of pork characteristics under commercial conditions with small amount of straw or hay. Journal of applied animal research. 2018, vol. 46, no. 1, str. 1317-1322. ISSN 0971-2119.
 3. LESKOVEC, Jakob, LEVART, Alenka, ŽGUR, Silvester, JORDAN, Dušanka, PIRMAN, Tatjana, SALOBIR, Janez, REZAR, Vida. 2018. Effects of olive leaf and marigold extracts on the utilization of nutrients and on bone mineralization using two different oil sources in broilers. Journal of poultry science. 2018, vol. 55, no. 1, str. 17-27. ISSN 1346-7395.
 4. SIARD, Nataša, JORDAN, Dušanka. Slovenian studentsʼ knowledge and opinions about wild boar (Sus scrofa L.). Anthrozoös : a multidisciplinary journal of the interactions of people and animals. 2018, vol. 31, no. 6, str. 741-760, ISSN 0892-7936.
 5. ZUPAN, Manja, ŠTUHEC, Ivan, JORDAN, Dušanka. The effect of an irregular feeding schedule on equine behavior. Journal of applied animal welfare science. 2020, vol. 23, no. 2, str. 156-163, ISSN 1088-8705.
 6. TERČIČ, Dušan, PANČUR, Mojca, JORDAN, Dušanka, ZUPAN, Manja. Effects of dimethyl anthranilate-based repellents on behavior, plumage condition, egg quality, and performance in laying hens. Frontiers in veterinary science. 2020, vol 7, art. no. 533, str. 1-13, ISSN 2297-1769

 

Temeljni viri in literatura

 • Fraser D. 2008. Understanding animal welfare: the science in its cultural context. Oxford,
 • Wiley-Blackwell: 336 str., ISBN 978-1-4051-3695-2
 • Ekesbo I. (ur) 2011. Farm animal behaviour: characteristics for assessment of health and welfare. Wallingford, CAB International: 237 str., ISBN 978-1-84593-770-6
 • Blokhuis H.J., Miele M., Veissier I., Jones B (ur.) 2013. Improving farm animal welfare: science and society working together: the Welfare Quality approach. Wageningen, Wageningen Academic Publishers: 232 str, ISBN 978-90-8686-216-0
 • Grandin T. (ur.) 2010. Improving animal welfare: a practical approach. Wallingford, CAB International: 328 str., ISBN 978-1-84593-541-2
 • Aland A., Banhazi T. (ur.) 2013. Livestock housing: modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals. Wageningen, Wageningen Academic Publishers: 491 str., ISBN 978-90-8686-217-7
 • Broom D. M., Fraser A. F. (ur.) 2015. Domestic animal behaviour and welfare. Wallingford, Boston, CABI: 462 str.
 • revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411