Osnove tehnike

Opis predmeta

Temeljna vsebinska področja vključujejo:

• Izbrana poglavja elektrotehnike: enosmerni in izmenični tok

• Elektromagnetno valovanje: svetloba, akustika, radiofrekvenčni valovi

• Prenosni mediji: žični in brezžični mediji

• Analogni  in digitalni signali

• Vzorčenje in kodiranje signalov

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobitev osnovnih znanj s področja tehnike,in elektrotehnike. Razumevanje delovanja tehničnih naprav.

Predmet podaja fizikalna ozadja in omogoča lažje razumevanje predmetov Multimedijske tehnologije I , Multimedijske tehnologije II, Telekomunikacijska omrežja, RTV sistemi, Mobilni sistemi, Digitalna tehnika.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje naravoslovnih, fizikalnih in elektromagnetnih pojavov. Študent je sposoben primerno izbrati tehnična orodja na podlagi razumevanja njihovega fizikalnega delovanja.

Temeljni viri in literatura

[1] Robert L. Boylestad, Introduction to electricity, electronics, and electromagnetics, str. 666, ISBN: 0130105732

[2] Ron Kovac, Stephan Jones, Introduction to Communications Technologies: A Guide for Non-Engineers, str. 272, ISBN 0-8493-1266-3

[3] Jens R., Multimedia Communication Technology: Representation, Transmission and Identification of Multimedia Signals, 2004, str. 441, ISBN: 3-540-01249-4

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411