Personalizacija

Opis predmeta

  • Principi opisovanja, indeksiranja in iskanja informacij in vsebin. Semantično (pomensko) opisovanje vsebin, metapodatki, ontologije in standardi.
  • Principi in delovanje iskalnih sistemov, uporaba spletnih iskalnikov za iskanje dokumentov in multimedijskih vsebin.
  • Spremljanje uporabnika pri uporabi vsebin in modeliranje njegovih preferenc. Uporabniku prilagojene vsebine, storitve in naprave.
  • Tehnologije in uporaba priporočilnih sistemov.
  • Uporaba personalizacije v socialnih omrežjih, e-trgovini, pametnih napravah in informac. sistemih. Problematika varnosti, zasebnosti in zaupanja pri uporabi personaliziranih storitev.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predstavitev tehnologij in uporabe personaliziranih (uporabniku prilagojenih) storitev. Seznanitev z delovanjem iskalnih in priporočilnih sistemov ter njihovo uporabo za poenostavljeno, učinkovito in uporabniku prijaznejše iskanje vsebin ter dostop do aplikacij in storitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih konceptov  in problemov personalizacije ter priporočilnih sistemov. Poznavanje načinov uporabniku prilagojenega iskanja in priporočanja vsebin. Razumevanje semantičnih metapodatkov, priporočilnih sistemov ter personaliziranih storitev, ter poznavanje področij uporabe.

Temeljni viri in literatura

  1. Ricci F., Rokach L., Shapira B., Kantor P.B., Recommender Systems Handbook, Springer, New York, 2011, 842 str.
  2. Baeza-Yates R., Ribeiro-Neto B., Modern Information Retrieval, ACM Press, New York, 1999, 340 str.
  3. Hand, D. Smyth, P. Principles of data mining, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2001, 546 str.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411