Posebne vsebine okrasnih rastlin

Opis predmeta

Predmet je namenjen študentom, ki želijo svoje znanje nadgraditi s poznavanjem rasti in razvoja okrasnih rastlin. Predmet se dotakne osnovnih pojmov o okrasnih rastlinah, kot so življenjsko obdobje, uporabnost okrasnih rastlin, njihova razširjenost v prostoru. Vsebina predmeta razlaga izbrane poudarke pri procesu razvoja adventivnih korenin, študentje se srečajo z izbranimi posebnostmi fotomorfogeneze in fotoperiodizma pri okrasnih rastlinah ter z nekaterimi fiziološkimi posebnostmi rasti in razvoja pri tej skupini rastlin. Predmet približa študentom tehnološke rešitve pri gojenju okrasnih rastlin v praksi, ki so posledica prej omenjenih, izbranih zakonitosti rasti (kontrola rasti z DIF vrednostmi, metoda hladnih juter – cool morning, vodni stres, uporaba rastnih regulatorjev). Študentje pri predmetu spoznajo tudi načine načrtovanja in izvedbe sajenja okrasnih rastlin v prostor, ki so posledica analiziranih posebnosti rasti in razvoja okrasnih rastlin.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študentje nadgradijo znanje iz fiziologije rasti in razvoja rastlin s posebnostmi pri okrasnih rastlinah.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, seminarji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent je na osnovi znanj dobljenih pri predmetu sposoben razumevanja specifičnosti rasti in razvoja okrasnih rastlin. Posledično je sposoben tudi vodenja proizvodnje teh rastlin in  njihovega umeščanja v prostor.

Reference nosilca

OSTERC, Gregor, ŠTEFANČIČ, Mateja, ŠTAMPAR, Franci. The role and significance of polyphenols in adventitious rooting in Prunus regarding physiological status of the stock plants. Propagation of ornamental plants, ISSN 1311-9109. [Tiskana izd.], 2008, vol. 8, no. 3, str. 133-137

URBANEK, Katja, ŠTAMPAR, Franci, OSTERC, Gregor. The appearance of marginal petal necrosis as a result of specific anthocyanins and flavonols changes in Cyclamen persicum Mill. Phyton, ISSN 0079-2047, 2008, vol. 48, fasc. 1, str. 87-97.

SCHMITZER, Valentina, OSTERC, Gregor, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci. Correlation between chromaticity values and major anthocyanins in seven Acer palmatum Thunb. cultivars. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2009, vol. 119, no. 4, str. 442-446

OSTERC, Gregor, ŠTEFANČIČ, Mateja, ŠTAMPAR, Franci. Juvenile stockplant material enhances root development through higher endogenous auxin level. Acta physilogiae plantarum, ISSN 0137-5881, 2009, vol. 31, no. 5, str. 899-903

OSTERC, Gregor, ŠTAMPAR, Franci. Differences in endo/exogenous auxin profile in cuttings of different physiological ages. Journal of Plant Physiology, ISSN 0176-1617, 2011, no. 17, vol. 168, str. 2088-2092

OSTERC, Gregor, ŠTAMPAR, Franci. The effect of the fertilisation schedule during the propagation period of the witch-hazel (Hamamelis mollis oliv. ex Forb. & Hemsl.) on the sucrose profile: the relation with hardening. Propagation of ornamental plants, ISSN 1311-9109. [Tiskana izd.], 2013, vol. 13, no. 4, str. 149-153,

Temeljni viri in literatura

Horn, W. (1996): Zierpflanzenbau, Parey Verlag Berlin, ISBN 3-8263-3051-X.

Šiftar, A. in sod. (2011): Mestno drevje. Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-6822-11-4.

Osterc, G., in Rusjan, D. (2013): Drevesničasrtvo in trsničarstvo, Založba Kmečki glas, ISBN 978-961-203-403-0.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411