Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod

Opis predmeta

Specifična znanja s področja senzorične analize. Sodobne senzorične metode: profiliranje arome, kvantitativna opisna analiza, profiliranje teksture, senzorični spekter, profiliranje po lastni izbiri. Aroma/tuja aroma: receptorji za zaznavanje. Sodobne senzorične in instrumentalne metode (GC/vohanje in HTLC/okušanje, elektronski nos, elektronski jezik) za določanje senzorično aktivnih snovi in za ugotavljanje pristnosti oziroma potvorjenosti živil.

Povezave med različnimi parametri kakovosti (instrumentalnimi in senzoričnimi) in oblikovanje podatkovnih baz.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je poglobitev specifičnih znanj s področja senzorične in instrumentalne analize. Seznanjanje s tehnikami frakcioniranja vzorca in analizo senzorično aktivnih komponent s sodobnimi metodami GC/vohanje, HTLC/okušanje, E-nos in E-jezik. Usposobitev kandidata za kompleksno razumevanje deskriptorjev hlapnih in nehlapnih aromatičnih komponent (senzorično aktivnih komponent, komponente arome in tuje arome).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji na temo izbranega primera (case study), laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat je usposobljen za izvedbo raziskav na področju uporabe sodobnih senzoričnih in instrumentalnih tehnik, celovito in kritično ovrednotenje dobljenih rezultatov ter pravilno interpretacijo rezultatov. Kandidat v okviru predmeta pridobi znanje o nastajanju in uporabi podatkovnih baz.

Temeljni viri in literatura

Izbrana poglavja iz naslednjih publikacij:

  • Varela, Paula (ur.), Ares, Gaston (ur.). Methods in consumer research. Volume 2, Alternative approaches and special applications. Duxford : Woodhead Publishing : Elsevier, 2018.
  • Leer, Jonatan (ur.), Krogager, Stinne Gunder Strøm (ur.). Research methods in digital food studies. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021.
  • Kilcast, David (ur.). Instrumental Assessment of Food Sensory Quality. A Practical Guide. A volume in Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, 2013.
  • Chen, Jianse (ur.), Engelen, Lina (ur.). Food oral processing : fundamentals of eating and sensory perception., 1st ed. Hoboken : Wiley Blackwell, 2012.
  • O'Sullivan, Maurice G. A handbook for sensory and consumer-driven new product development : innovative technologies for the food and beverage industry. Duxford ; Cambridge : Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2017
    in
  • revijalni članki s področja, tekoča periodika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411