Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod

Opis predmeta

Specifična znanja s področja senzorične analize. Sodobne senzorične metode: profiliranje arome, kvantitativna opisna analiza, profiliranje teksture, senzorični spekter, profiliranje po lastni izbiri. Aroma/tuja aroma: receptorji za zaznavanje. Sodobne senzorične in instrumentalne metode (GC/vohanje in HTLC/okušanje, elektronski nos, elektronski jezik) za določanje senzorično aktivnih snovi in za ugotavljanje pristnosti oziroma potvorjenosti živil.

Povezave med različnimi parametri kakovosti (instrumentalnimi in senzoričnimi) in oblikovanje podatkovnih baz.

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je poglobitev specifičnih znanj s področja senzorične in instrumentalne analize. Seznanjanje s tehnikami frakcioniranja vzorca in analizo senzorično aktivnih komponent s sodobnimi metodami GC/vohanje, HTLC/okušanje, E-nos in E-jezik. Usposobitev kandidata za kompleksno razumevanje deskriptorjev hlapnih in nehlapnih aromatičnih komponent (senzorično aktivnih komponent, komponente arome in tuje arome).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji na temo izbranega primera (case study), laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat je usposobljen za izvedbo raziskav na področju uporabe sodobnih senzoričnih in instrumentalnih tehnik, celovito in kritično ovrednotenje dobljenih rezultatov ter pravilno interpretacijo rezultatov. Kandidat v okviru predmeta pridobi znanje o nastajanju in uporabi podatkovnih baz.

Reference nosilca

KOROŠEC, Mojca

1. KOROŠEC, Mojca, GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, STIBILJ, Vekoslava, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. The Slovenian food composition database. V: FINGLAS, Paul M. (ur.). Food composition and sustainable diets, 9th International Food Data Conference, September 14-17, 2011, Norwich, United Kingdom, (Food chemistry, ISSN 0308-8146, Vol. 140, no. 3). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2013, str. 495-499, doi: 10.1016/j.foodchem.2013.01.005. [COBISS.SI-ID 4197496], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 26. 11. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2

2. BERTONCELJ, Jasna, GOLOB, Terezija, KROPF, Urška, KOROŠEC, Mojca. Characterisation of Slovenian honeys on the basis of sensory and physicochemical analysis with a chemometric approach. International journal of food science & technology, ISSN 0950-5423. [Print ed.], 2011, vol. 46, str. 1661-1671, doi: 10.1111/j.1365-2621.2011.02664.x. [COBISS.SI-ID 3903096], [JCR, SNIP, WoS do 6. 6. 2016: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15

3. BERTONCELJ, Jasna, POLAK, Tomaž, KROPF, Urška, KOROŠEC, Mojca, GOLOB, Terezija. LC-DAD-ESI/MS analysis of flavonoids and abscisic acid with chemometric approach for the classification of Slovenian honey. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2011, vol. 127, str. 296-302, doi: 10.1016/j.foodchem.2011.01.003. [COBISS.SI-ID 3869048], [JCR, SNIP, WoS do 6. 9. 2016: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 30, Scopus do 6. 10. 2016: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 34]

4. KROPF, Urška, GOLOB, Terezija, NEČEMER, Marijan, KUMP, Peter, KOROŠEC, Mojca, BERTONCELJ, Jasna, OGRINC, Nives. Carbon and nitrogen natural stable isotopes in Slovene honey : adulteration and botanical and geographical aspects. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2010, vol. 58, no. 24, str. 12794-12803, doi: 10.1021/jf102940s. [COBISS.SI-ID 24189223], [JCR, SNIP, WoS do 7. 11. 2016: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 18, Scopus do 23. 11. 2016: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 22

5. GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, KOROŠEC, Mojca. Flevor – kompleksna senzorična zaznava. Dietetikus, 2013, letn. 15, št. 1/2, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 4250232]  

6. GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, KROPF, Urška, KOROŠEC, Mojca. Senzorična analiza živil. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2006. 81 str., ilustr. ISBN 961-6333-42-9. [COBISS.SI-ID 223939072]

 

KOŠMERL, Tatjana

1. JENKO, Mojca, LISJAK, Klemen, KOŠMERL, Tatjana, ČUŠ, Franc. The influence of yeast strain combinations on the quality of sauvignon blanc wine. Food science and technology research, ISSN 1344-6606, 2013, vol. 19, no. 1, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 4143464], [JCR, SNIP, Scopus do 16. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), SCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 18.3, št. avtorjev: 4

2. RUSJAN, Denis, STRLIČ, Matija, KOŠMERL, Tatjana, PROSEN, Helena. Contribution of enzyme preparations to the linalool content of wines made from the non-aromatic grapevine variety 'Furmint' (Vitis vinifera L.). Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2012, vol. 46, no. 2, str. 139-143. [COBISS.SI-ID 7174777], [JCR, SNIP, WoS do 5. 3. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 21. 8. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 20.36, št. avtorjev: 4

3. BERTALANIČ, Laura, KOŠMERL, Tatjana, POKLAR ULRIH, Nataša, CIGIĆ, Blaž. Influence of solvent composition on antioxidant potential of model polyphenols and red wines determined with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2012, vol. 60, str. 12282-12288, doi: 10.1021/jf3041512. [COBISS.SI-ID 4186488], [JCR, SNIP, WoS do 17. 9. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 29. 5. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 42.5, št. avtorjev: 4

4. BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, KOŠMERL, Tatjana. The influence of skin contact during alcoholic fermentation on the aroma composition of Ribolla Gialla and malvasia istriana Vitis vinifera (L.) grape wines. International journal of food science & technology, ISSN 0950-5423. [Print ed.], 2011, vol. 46, str. 1801-1808, doi: 10.1111/j.1365-2621.2011.02679.x. [COBISS.SI-ID 3596136], [JCR, SNIP, WoS do 11. 2. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 30. 10. 2012: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 20.52, št. avtorjev: 4

5. BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja, DEMŠAR, Lea, KOŠMERL, Tatjana. Impact of alternative skin contact procedures on the aroma composition of white wine. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2011, vol. 32, no. 2, str. 190-203. [COBISS.SI-ID 3685992], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 28. 3. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 11.66, št. avtorjev: 6

6. KOŠMERL, Tatjana, ZLATIĆ, Emil. Determination of 2-aminoacetophenone in wines using the stir bar sorptive extraction method coupled with GC-MS and GC-NPD. Mitteilungen Klosterneuburg Rebe und Wein, Obstbau und Früchteverwertung, ISSN 0007-5922, 2009, vol. 59, nr. 2, str. 121-126. [COBISS.SI-ID 3751544], [JCR, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 22.7, št. avtorjev: 2

Temeljni viri in literatura

Izbrana poglavja iz naslednjih publikacij:

  • Chen, Jianse (Ur), Engelen, Lina (Ur), Food Oral processing. 1st ed., Wiley-BlackWell, 2012,  225-335.
  • Irudayaraj, Joseph (Ur.), Reh, Christoph (Ur.). Nondestructive testing of food quality. 1st ed., Ames (Iowa): Blackwell Publishing/IFT Press, 2008, XIII, 1-33; 237-283.

in

  • revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411