Praktična prokariontska genomika

Opis predmeta

-strategije sekvenciranja NGS: primernost različnih tipov knjižnic in tehnologij sekvenciranja za različne cilje pri sekvenciranju bakteriofagov, genomov čistih kultur in metagenomov.

-klasična in hibridna sestava genomov/filtracija  kontaminacije

-sestava metagenomov, klasifikacija odčitkov, metagenomske vrste

-preverjanje biološke koherence in taksonomske pripadnosti dobljenih sestav

-osnovna in napredna anotacija

-filogenomika in analiza rekombinacije

-poljubno iskanje različnih genetskih elementov po naboru genomov in strategije primerjav

Cilji in kompetence

– samostojna in pravilna zasnova projekta NGS za različne scenarije.

– kritična analiza dobljenih podatkov

– razumevanje delovanja združevalcev odčitkov in njihovih omejitev

– taksonomsko ovrednotenje združenih odčitkov genomov in metagenomov

– ustvarjanje in primerjava repertoarjev za študenta zanimivih genskih skupin iz nabora preučevanih genomov

Metode poučevanja in učenja

Seminar, ki teoretično uvede študenta v orodja, primerna za reševanje problema. Postavitev primernega okolja za reševanje problema in rešitev lepe pozitivne kontrole. Konzultacije tekom samostojne izvedbe.

Predvideni študijski rezultati

Uspešna obdelava problema, ki se dotika sekvenciranja NGS v sklopu doktorske naloge

Reference nosilca

Accetto, T., Avguštin, G. (2019) The diverse and extensive plant polysaccharide degradative apparatuses of the rumen and hindgut Prevotella species: A factor in their ubiquity? Syst. Appl. Microbiol. 42(2), 107–16, Doi: 10.1016/j.syapm.2018.10.001.

Accetto, T., Janež, N. (2018) The lytic Myoviridae of Enterobacteriaceae form tight recombining assemblages separated by discontinuities in genome average nucleotide identity and lateral gene flow. Microb. Genomics 4(3), Doi: 10.1099/mgen.0.000169.

Vidic, M., Smuc, T., Janez, N., Blank, M., Accetto, T., Mavri, J., Nascimento, I.C., Nery, A.A., Ulrich, H., Lah, T.T. (2018) In silico selection approach to develop DNA aptamers for a stem-like cell subpopulation of non-small lung cancer adenocarcinoma cell line A549. Radiol. Oncol. 52(2), 152–9, Doi: 10.2478/raon-2018-0014.

Janež, N., Peterka, M., Accetto, T. (2016) Complete Genome Sequences of Group III Campylobacter Bacteriophages PC5 and PC14. Genome Announc. 4(6), Doi: 10.1128/genomeA.01030-16.

Nograšek, B., Accetto, T., Fanedl, L., Avguštin, G. (2015) Description of a novel pectin-degrading bacterial species Prevotella pectinovora sp. nov., based on its phenotypic and genomic traits. J. Microbiol. Seoul Korea 53(8), 503–10, Doi: 10.1007/s12275-015-5142-0.

Accetto, T., Avguštin, G. (2015) Polysaccharide utilization locus and CAZYme genome repertoires reveal diverse ecological adaptation of Prevotella species. Syst. Appl. Microbiol. 38(7), 453–61, Doi: 10.1016/j.syapm.2015.07.007.

Temeljni viri in literatura

Pregledni in primarni članki s področja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411