Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev

Opis predmeta

Vsebina predmeta se prilagaja trenutnim aktualnim temam s področja prehrane prežvekovalcev in neprežvekovalcev predvsem s področij:

– Potrebe po hranilih: sodobne metode vrednotenje energije, aminokislin in mineralov.

– Prebavila: potek prebave …

– Interakcije med prehrano in zdravstvenim stanjem (prebavila, imunski sistem …).

– Interakcije med prehrano in okoljem: zmanjšanje obremenjevanja okolja s pomočjo prehrane (encimi, GMO …), vpliv prehrane na izločanje toplogrednih plinov,

– Učinki nekaterih krmil in krmnih dodatkov v prehrani: klasični, rastlinski ekstrakti.

– Antinutritivne snovi in toksini: delovanje, vpliv na zdravje, preprečevanje.

– Vpliv prehrane na kakovost živalskih proizvodov: prehranski vplivi na senzorično in prehransko (funkcionalno) vrednost živalskih proizvodov

– Načrtovanje in izvedba prehranske raziskave: in vivo, in vitro, in sacco.

Posamezne teme vključujejo tudi spoznavanje z raziskovalnimi metodami. Nekatere analitske metode pa bodo predstavljene v okviru laboratorijskih vaj.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti preko predavanj, izdelave seminarske naloge in dela v laboratoriju obdelajo posamezne aktualne teme v prehrani živali. Pri tem se naučijo reševati prehranske probleme na ravni oskrbe, proizvodnosti živali, zdravstvenim stanjem prebavil, imunskim sistemom, okoljem oz. varovanjem okolja, specifik delovanja nekaterih krmil in krmnih dodatkov v prehrani neprežvekovalcev. Študenti z izbranimi praktičnimi laboratorijskimi vajami spoznajo nekatere analitske pristope k reševanju raziskovalnih problemov prehrane živali.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (10 ur) in seminar (5 ur) potekajo v predavalnici.

Laboratorijske vaje (15 ur) v manjših skupinah v laboratoriju.

Konzultacije (15 ur) v manjših skupinah.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je usposobitev študenta za s problematiko in vrsto neprežvekovalcev povezanim načrtovanjem in izvedbo prehranske raziskave.

 

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za izvedbo raziskav s področja prehrane živali. Kandidat naj bi bil po opravljenem izpitu sposoben kritičnega presojanja rezultatov lastnih raziskav in aktualnih pojavov povezanih s prehrano živali.

Reference nosilca

Janez Salobir

  1. TREBUŠAK, Tina, LEVART, Alenka, SALOBIR, Janez, PIRMAN, Tatjana. Effect of Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) or Olea europaea (olive) leaves on oxidative stability of rabbit meat fortified with n-3 fatty acids. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], 2014, vol. 96, no. 3, str. 1275-1280. [COBISS.SI-ID 3320968], [JCR, SNIP]
  2. VOLJČ, Mojca, LEVART, Alenka, ŽGUR, Silvester, SALOBIR, Janez. The effect of [alpha]-tocopherol, sweet chestnut wood extract and their combination on oxidative stress in vivo and oxidative stability of meat in broilers. British Poultry Science, ISSN 0007-1668, 2013, vol. 54, no. 1, str. 144-156. [COBISS.SI-ID 3176840], [JCR, SNIP, WoS]
  3. PLEVNIK, Alja, SALOBIR, Janez, LEVART, Alenka, KOTNIK, Tina, NEMEC SVETE, Alenka. Oxidative stress markers in canine atopic dermatitis. Research in Veterinary Science, ISSN 0034-5288, 2012, vol. 92, no. 3, str. 469-470, [COBISS.SI-ID 3356538], [JCR, SNIP, WoS]
  4. VOLJČ, Mojca, FRANKIČ, Tamara, LEVART, Alenka, NEMEC, Marija, SALOBIR, Janez. Evaluation of different vitamin E recommendations and bioactivity of [alfa]-tocopherol isomers in broiler nutrition by measuring oxidative stress in vivo and the oxidative stability of meat. Poultry science, ISSN 0032-5791, 2011, vol. 90, no. 7, str. 1478-1488. [COBISS.SI-ID 2888840], [JCR, SNIP, WoS]
  5. FRANKIČ, Tamara, LEVART, Alenka, SALOBIR, Janez. The effect of vitamin E and plant extract mixture composed of carvacrol, cinnamaldehyde and capsaicin on oxidative stress induced by high PUFA load in young pigs. Animal, ISSN 1751-7311, 2010, vol. 4, no. 4, str. 572-578. [COBISS.SI-ID 2543240], [JCR, SNIP, WoS]
  6. FRANKIČ, Tamara, SALOBIR, Karl, SALOBIR, Janez. The comparison of in vivo antigenotoxic and antioxidative capacity of two propylene glycol extracts of Calendula officinalis (marigold) and vitamin E in young growing pigs. Journal of animal physiology and animal nutrition, ISSN 0931-2439, 2009, vol. 93, str. 688-694, [COBISS.SI-ID 2356616], [JCR, SNIP, WoS

Jože Verbič

1. CHASSAING, Chantal, SIBRA, Cécile, VERBIČ, Jože, HARSTAD, Odd Magne, GOLECKÝ, J aroslav, MARTIN, Bruno, FERLAY, Anne, CONSTANT, Isabelle, DELAVAUD, Carole, HURTAUD, Catherine, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, AGABRIEL, Claire. Mineral, vitamin A and fat composition of bulk milk related to European production conditions throughout the year. Dairy science & technology, ISSN 1958-5586, 2016, vol. 96, iss. 5, str. 715-733 [COBISS.SI-ID 5093224], [JCR, SNIP, WoS]

2. COPPA, Mauro, CHASSAING, Chantal, FERLAY, Anne, AGABRIEL, Claire, LAURENT, Claire, BORREANI, Giorgio, BARCAROLO, Roberto, BAARS, Ton, KUSCHE, Daniel, HARSTAD, Odd Magne, VERBIČ, Jože, GOLECKÝ, Jaroslav, DELAVAUD, Carole, CHILLIARD, Yves, MARTIN, Bruno. Potential of milk fatty acid composition to predict diet composition and authenticate feeding systems and altitude origin of European bulk milk. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2015, vol. 98, iss. 3, str. 1539-1551, [COBISS.SI-ID 4608360], [JCR, SNIP, WoS]

3. BOŽIČKOVIĆ, Aleksa, GRUBIĆ, Goran, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, JORDJEVIĆ, Nenad, STOJANOVIĆ, Bojan. A modified method for assessment of the morphological stage of development as a predictor of alfalfa herbage chemical composition and nutritive value. The Journal of Agricultural Science, ISSN 0021-8596, 2013, vol. 151, iss. 4, str. 590-598, [COBISS.SI-ID 4114024], [JCR, SNIP, WoS]

4. COPPA, Mauro, FERLAY, Anne, CHASSAING, Chantal, AGABRIEL, Claire, GLASSER, Frédéric, CHILLIARD, Yves, BORREANI, Giorgio, BARCAROLO, Roberto, BAARS, Ton, KUSCHE, Daniel, HARSTAD, Odd Magne, VERBIČ, Jože, GOLECKÝ, Jaroslav, MARTIN, Bruno. Prediction of bulk milk fatty acid composition based on farming practices collected through on-farm surveys. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2013, vol. 96, iss. 7, str. 4197-4211, [COBISS.SI-ID 4183656], [JCR, SNIP, WoS]

5. LUKAČ, Branko, KRAMBERGER, Branko, MEGLIČ, Vladimir, VERBIČ, Jože. Importance of non-leguminous forbs in animal nutrition and their ensiling properties : a review. Žemdirbyste, ISSN 1392-3196, 2012, vol. 99, no. 1, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 3819624], [JCR, SNIP, WoS]

6. ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, VELIKONJA BOLTA, Špela. The effect of supplementing highly wilted grass silage with maize silage, fodder beet or molases on degradation of the diets and the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen of sheep. Italian Journal of Animal Science, ISSN 1594-4077, 2010, vol. 9, str. 449-459 [COBISS.SI-ID 3482984], [JCR, SNIP, WoS]

Temeljni viri in literatura

  • Cheeke P. Comparative Animal Nutrition and Metabolism. CABI, UK, 2010, 352 s.
  • Mosenthin R, Zentek J, Žebrowska T. Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier, 2007, 640 s.
  • Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411