Prehrana

Opis predmeta

Vsebino predmeta predstavljajo aktualne teme iz naslednjih področij:

 • Prehrana tkiv, organov, sistemov: spoznavanje in vrednotenje kazalnikov oskrbe in prehranskih potreb z vidika oskrbe in delovanja posameznih organov in sistemov.
 • Prehrana v življenjskih obdobjih: pomen nekaterih hranil v občutljivih življenjskih obdobjih: npr. oskrba z aminokislinami, maščobnimi kislinami, minerali pri otrocih, ostarelih…
 • Prehrana in mikrobiologija prebavil: vplivi na razvoj mikrobne združbe prebavil, interakcije med zaužitimi snovmi, mikrobno združbo prebavil in prebavili, vpliv na tkiva in sisteme, prehranska manipulacija mikrobne združbe.
 • Prehrana, živila in zdravje: vloga nekaterih hranil in učinkovin (sekundarni rastlinski metaboliti) ter živil pri pojavnosti civilizacijskih bolezni.
 • Klinična prehrana: Prehranska podpora pri različnih bolezenskih stanjih in motnjah hranjenja ter vloga nekaterih hranil pri zdravljenju raka in pri kritično bolnih.
 • Prehranska kakovost in varnost: npr. toksini plesni ipd.
 • Sodobne raziskovalne metode v prehrani: uporaba nutrigenomskih in metabolomskih metod pri proučevanju vpliva prehrane na produkcijo specifičnih genskih produktov in odzivnost metabolnih poti zaradi povezav z zdravjem ljudi oz. zdravjem in proizvodnostjo živali.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent s pomočjo predavanj, seminarskega in laboratorijskega dela ter konzultacij poglobi znanje na področju aktualnih raziskovalnih problemov prehrane ljudi in živali. Ob tem je cilj predmeta tudi osvajanje nekaterih sodobnih raziskovalnih metod v prehrani. Študent pridobi tovrstno znanje na različnih primerih prehranskih raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (20 ur) in seminar (10 ur) potekajo v predavalnici.

Laboratorijske vaje (30 ur) v manjših skupinah v laboratoriju.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je usposobitev študenta za kritično ocenjevanje prehranskih raziskav ter vpogled v njihovo načrtovanje in izvajanje.

Reference nosilca

Janez Salobir

 1. TREBUŠAK, Tina, LEVART, Alenka, SALOBIR, Janez, PIRMAN, Tatjana. Effect of Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) or Olea europaea (olive) leaves on oxidative stability of rabbit meat fortified with n-3 fatty acids. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], 2014, vol. 96, no. 3, str. 1275-1280. [COBISS.SI-ID 3320968], [JCR, SNIP]
 2. TOMAŽIN, Urška, FRANKIČ, Tamara, VOLJČ, Mojca, REZAR, Vida, LEVART, Alenka, SALOBIR, Janez. The potency of [alfa]- and [gama]-tocopherol, and their combination, in reducing dietary induced oxidative stress in vivo and improving meat lipid stability in broilers. Archiv für Geflügelkunde, ISSN 0003-9098, 2013, vol. 77, no. 4, str. 266-274. [COBISS.SI-ID 3290248], [JCR, SNIP]
 3. VOLJČ, Mojca, LEVART, Alenka, ŽGUR, Silvester, SALOBIR, Janez. The effect of [alpha]-tocopherol, sweet chestnut wood extract and their combination on oxidative stress in vivo and oxidative stability of meat in broilers. British Poultry Science, ISSN 0007-1668, 2013, vol. 54, no. 1, str. 144-156. [COBISS.SI-ID 3176840], [JCR, SNIP, WoS]
 4. PLEVNIK, Alja, SALOBIR, Janez, LEVART, Alenka, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, NEMEC SVETE, Alenka, KOTNIK, Tina. Plasma and skin vitamin E concentration in canine atopic dermatitis. Veterinary quarterly, ISSN 0165-2176, 2013, vol. 33, no. 1, str. 2-6, [COBISS.SI-ID 3635578], [JCR, SNIP, WoS]
 5. PLEVNIK, Alja, SALOBIR, Janez, LEVART, Alenka, KOTNIK, Tina, NEMEC SVETE, Alenka. Oxidative stress markers in canine atopic dermatitis. Research in Veterinary Science, ISSN 0034-5288, 2012, vol. 92, no. 3, str. 469-470, [COBISS.SI-ID 3356538], [JCR, SNIP, WoS]
 6. FRANKIČ, Tamara, SALOBIR, Janez. In vivo antioxidant potential of Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) wood extract in young growing pigs exposed to n-3 PUFA-induced oxidative stress. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2011, vol. 91, no. 8, str. 1432-1439, [COBISS.SI-ID 2827144], [JCR, SNIP, WoS]
 7. VOLJČ, Mojca, FRANKIČ, Tamara, LEVART, Alenka, NEMEC, Marija, SALOBIR, Janez. Evaluation of different vitamin E recommendations and bioactivity of [alfa]-tocopherol isomers in broiler nutrition by measuring oxidative stress in vivo and the oxidative stability of meat. Poultry science, ISSN 0032-5791, 2011, vol. 90, no. 7, str. 1478-1488. [COBISS.SI-ID 2888840], [JCR, SNIP, WoS]
 8. FRANKIČ, Tamara, LEVART, Alenka, SALOBIR, Janez. The effect of vitamin E and plant extract mixture composed of carvacrol, cinnamaldehyde and capsaicin on oxidative stress induced by high PUFA load in young pigs. Animal, ISSN 1751-7311, 2010, vol. 4, no. 4, str. 572-578. [COBISS.SI-ID 2543240], [JCR, SNIP, WoS]
 9. SALOBIR, Janez, PAJK ŽONTAR, Tanja, LEVART, Alenka, REZAR, Vida. The comparison of black currant juice and vitamin E for the prevention of oxidative stress. International journal for vitamin and nutrition research, ISSN 0300-9831, 2010, vol. 80, no. 1, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 2647688], [JCR, SNIP, WoS ]
 10. FRANKIČ, Tamara, SALOBIR, Karl, SALOBIR, Janez. The comparison of in vivo antigenotoxic and antioxidative capacity of two propylene glycol extracts of Calendula officinalis (marigold) and vitamin E in young growing pigs. Journal of animal physiology and animal nutrition, ISSN 0931-2439, 2009, vol. 93, str. 688-694, [COBISS.SI-ID 2356616], [JCR, SNIP, WoS]

 

Irena Rogelj

 1. BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERMAJER, Tanja, LIPOGLAVŠEK, Luka, GRABNAR, Iztok, AVGUŠTIN, Gorazd, ROGELJ, Irena. Association of dietary type with fecal microbiota in vegetarians and omnivores in Slovenia. European journal of nutrition, ISSN 1436-6207. [Print ed.], 2014, in press, [COBISS.SI-ID 3303048], [JCR, SNIP]
 2. SAGAYA, F. M., HACIN, Biljana, TOMPA, Gorazd, IHAN, Alojz, ŠKRAJNAR, Špela, ČERNE, Manica, HURRELL, Richard, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROGELJ, Irena, VERGÈRES, G. Lactobacillus gasseri K7 modulates the blood cell transcriptome of conventional mice infected with Escherichia coli O157:H7. Journal of applied microbiology, ISSN 1364-5072, 2014, vol. 116, in press. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.12440/abstract, doi: 10.1111/jam.12440. [COBISS.SI-ID 3338376], [JCR, SNIP]
 3. ROBIČ, Tatjana, BENEDIK, Evgen, FIDLER MIS, Nataša, BRATANIČ, Borut, ROGELJ, Irena, GOLJA, Petra. Challenges in determining body fat in pregnant women. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2013, vol. 63, no. 4, str. 341-349. [COBISS.SI-ID 3067727], [JCR, SNIP]
 4. VARDJAN, Tinkara, MOHAR LORBEG, Petra, ROGELJ, Irena, ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja. Characterization and stability of lactobacilli and yeast microbiota in kefir grains. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2013, vol. 96, no. 5, str. 2729-2736. [COBISS.SI-ID 3225480], [JCR, SNIP, Scopus]
 5. TRACHTOVÁ, Štěpánka, OBERMAJER, Tanja, ŠPANOVÁ, Alena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROGELJ, Irena, HORÁK, Daniel, RITTICH, Bohuslav. Magnetic hydrophilic poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate microspheres for DNA isolation from faeces. V: Proceedings of the 11th international conference on frontiers of polymers and advanced materials (ICFPAM 2011), (Molecular crystals and liquid crystals, ISSN 1542-1406, vol. 555, issue 1, 2012). Philadelphia: Taylor and Francis, 2012, vol. 555, issue 1, str. 263-270, . [COBISS.SI-ID 3012744], [JCR, SNIP, WoS]
 6. SAMELIS, John, KAKOURI, Athanasia, PAPPA, Elleni C., BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, GEORGALAKI, Marina D., TSAKALIDOU, Effie, ROGELJ, Irena. Microbial stability and safety of traditional Greek Graviera cheese : characterization of the lactic acid bacterial flora and culture-independent detection of bacteriocin genes in the ripened cheeses and their microbial consortia. Journal of food protection, ISSN 0362-028X, 2010, vol. 73, no. 7, str. 1294-1303. [COBISS.SI-ID 2697096], [JCR, SNIP, WoS]

 

Nataša Fidler Mis

 1. ROBIČ, Tatjana, BENEDIK, Evgen, FIDLER MIS, Nataša, BRATANIČ, Borut, ROGELJ, Irena, GOLJA, Petra. Challenges in determining body fat in pregnant women. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2013, vol. 63, no. 4, str. 341-349. http://dx.doi.org/10.1159/000358339, doi: 10.1159/000358339. [COBISS.SI-ID 3067727], [JCR, SNIP]
 2. KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, STIBILJ, Vekoslava, POGRAJC, Larisa, FIDLER MIS, Nataša, BENEDIK, Evgen. Food composition databases for effective quality nutritional care. V: 9th International Food Data Conference, September 14-17, 2011, Norwich, United Kingdom. FINGLAS, Paul M. (ur.). Food composition and sustainable diets, (Food chemistry, ISSN 0308-8146, Vol. 140, no. 3). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2013, vol. 130, no. 3, str. 495-499, [COBISS.SI-ID 26568231], [JCR, SNIP, WoS]
 3. FIDLER MIS, Nataša, KOBE, Helena, ŠTIMEC, Matevž. Dietary intake of macro- and micronutrients in Slovenian adolescents : comparison with reference values. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2012, vol. 61, no. 4, str. 305-313, [COBISS.SI-ID 357292], [JCR, SNIP, WoS]
 4. KOBE, Helena, KRŽIŠNIK, Ciril, FIDLER MIS, Nataša. Under- and over-reporting of energy intake in Slovenian adolescents. Journal of Nutrition Education and Behavior, ISSN 1499-4046, 2012, vol. 44, iss. 6, str. 574-583 [COBISS.SI-ID 28314585], [JCR, SNIP, WoS]
 5. KOBE, Helena, ŠTIMEC, Matevž, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, FIDLER MIS, Nataša, et al. Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet : a nationally representative study. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2012, vol. 15, no. 4, str. 600-608, [COBISS.SI-ID 2575077], [JCR, SNIP, WoS]
 6. ŠTIMEC, Matevž, KOBE, Helena, SMOLE, Katarina, KOTNIK, Primož, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, ZUPANČIČ, Mirjana, BATTELINO, Tadej, KRŽIŠNIK, Ciril, FIDLER MIS, Nataša. Adequate iodine intake of Slovenian adolescents is primarily attributed to excessive salt intake. Nutrition research, ISSN 0271-5317. [Print ed.], 2009, letn. 29, št. 12, str. 888-896, [COBISS.SI-ID 26252249], [JCR, SNIP, WoS]

 

Temeljni viri in literatura

 • Erdman J.W., MacDonald I.A., Zeisel S.H. Present Knowledge in Nutrition. Wiley-Blackwel; 10th edition, 2012, 1328 s.
 • Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411