Prehranska biokemija

Opis predmeta

Katabolno-anabolne pretvorbe v različnih fizioloških stanjih organizma; v hranilnem / ne-hranilnem obdobju, telesnem naporu, stradanju, stresu, travmi, izpostavitvi mrazu in odraščanju. Nevralni in hormonski nadzor prebavnih podprocesov: gibanja in izločanja v prebavilih. Prebava ogljikovih hidratov in beljakovin, absorpcija njihovih presnovkov v prebavilih. Prebava in absorpcija lipidov. Biliarni sistem, enterohepatično kroženje žolčnih kislin in urobilinski ciklus. Holesterol v prehrani. Regulacija energijskega metabolizma: možgani in energijski metabolizem, hormonska regulacija, alkohol in poživila, debelost. Najpomembnejše presnovne in prebavne motnje. Vpliv prehrane na zdravje človeka. Nutrigenomika in nutrigenetika. Ateroskleroza. Bolezni srca in ožilja, diabetes. Prehrana in rak.

Spojine sekundarnega metabolizma: razdelitev, razširjenost. Pregled in glavne stopnje biosinteznih poti izoprenoidov, fenolnih spojin in taninov. Mesta regulacije. Pomen nekaterih sekundarnih metabolitov, posebno izoprenoidov (kot karotenoidov) in fenolnih spojin (fenolnih kislin, antocianov in flavonoidov) za človeško prehrano. Potencialni biološki učinki. Biorazpoložljivost fenolnih spojin.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Študenti bodo poglobili znanje o glavnih metaboličnih poteh primarnega in sekundarnega metabolizma, njihovi regulaciji in delovanju posameznih tkiv in organov ter presnovi v različnih bolezenskih stanjih.

Študijski rezultati: Vse to naj bi šŠtudenti omnaj bi  omogočilopoglobili  razumevanje in povezovanje kompleksnih procesov metabolizma in pravilni prehrani.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, priprava seminarjev – timsko delo in debate.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje.

Temeljni viri in literatura

  • T. Brody (1999). Nutritional Biochemistry, Academic Press, San Diego, ZDA, str. 57-128,133-153, 157-258, 273-307, 879-917
  • Biochemistry of Plant Secondary Metabolism. (2010). Ed. M. Wink..Wiley-Blackwell, Oxford, United Kingdom, str. 1-19, 92-116, 129-135, 182-193, 223-230, 258-278, 367-370.
  • D. S. Seigler. Plant Secondary Metabolism. (1998). Kluwer Academic Publishers, Boston, U.S.A., str. 486-500.
  • NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Current Topics in Nutrition Research (2015). Ed. C. Cox, CRC Press Taylor & Francis Group and Apple Academic Press, Inc., Oakville, Canada.

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411