Prenos multimedijskih vsebin

Opis predmeta

 • Definicija multimedijskih vsebin in pretokov.
 • Prenos multimedijskih vsebin od izvora do ponora.
 • Omrežja in protokoli za prenos multimedijskih vsebin.
 • Zaseganje in deljenje virov prenosnega omrežja.
 • Posredovanje multimedijskih podatkov.
 • Lastnosti in značilnosti prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Tehnike upravljanja multimedijskega prometa.
 • Prenosne zahteve multimedijskih pretokov in načini njihovega prenosa: najpomembnejši prenosni parametri, interaktivnost in prenos v realnem času.
 • Problemi pri prenosu multimedijskih vsebin in zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Zagotavljanje kakovosti storitve: definicije, osnovni principi, standardi, parametri, mere.
 • Načrtovanje in izbira prenosnega sistema.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti elemente in tehnike prenosa multimedijskih vsebin, študente seznaniti z osnovnimi karakteristikami in zahtevami multimedijskega prometa ter pojasniti in utemeljiti kriterije izbire ustreznega prenosnega sistema za posamezne tipe multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in  laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnov vseh prvin prenosa multimedijskih vsebin.

Poznavanje in razumevanje osnovnih prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.

Poznavanje elementov prenosnega sistema in razumevanje njihovega delovanja.

Poznavanje osnovnih principov zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.

Sposobnost izbire in načrtovanja prenosnega sistema za kakovosten prenos multimedijskih vsebin.

Temeljni viri in literatura

 1. Andleigh, Thakrar, Multimedia Systems Design, Prentice Hall, 654 str., ISBN 0-13-089095-2
 2. Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, Prentice Hall, 891 str., ISBN 0-13-038488-7
 3. Shrinavas Vegesna, IP Quality of Service, Cisco Press, 343 str., ISBN 1-57870-116-3

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411