Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

Opis predmeta

Predstavljen bo pomen fenolne sintezne poti s ključnimi regulacijami in skupinami snovmi ter njihov pomen v mehanizmih odpornosti na stres, bolezni ter škodljivce. Predstavljen bo specifični in nespecifični odziv rastline na patogena.

Predstavljena bo sinteza, razgradnja in vloga aromatičnih spojin v sadju in grozdju; razdelitev aromatičnih spojin, ki se pojavljajo v sadju in grozdju, kateri so njihovi prekurzorji, kdaj se posamezne arome sintetizirajo in v katerem delu sadeža jih lahko pričakujemo. Podani bodo ukrepi, ki vplivajo na sintezo aromatičnih spojin, s poudarkom na sorti, tehnologiji, okolju in načinu pridelave. 

Podani bodo dejavniki, ki vplivajo na vsebnost biološko aktivnih snovi v zeliščih ter ukrepi za optimizacijo proizvodnje teh snovi.

Sekundarni metabolizem rastline lahko služi kot mehanizem za ugotavljanje skladnosti med sorto in podlago pri različnih sadnih vrstah. Podani bodo primeri in metode ugotavljanja neskladnosti v različnih življenjskih obdobjih rastline s pomočjo analize sekundarnih metabolitov. Primarni in sekundarni metaboliti odločilno vplivajo na kakovost hortikulturnih rastlin. S kakovost se zajema tako zunanji izgled, kot tudi vsebnost snovi v različnih uporabnih rastlinskih delih. Predstavljene bodo skupine snovi in njihov pomen za kakovost plodov ter tehnološki ukrepi za izboljšanje vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov.

Predstavljen bo vse večji pomen sekundarnih metabolitov v sadju za zdravje ljudi. Tematika bo obdelana z vidika preventive kakor tudi izboljšanje bolezenskega stanja ob rednem uživanju sadja

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je suvereno poznavanje primarnega in sekundarnega metabolizma pri hortikulturnih rastlinah, ki je v večini osnova za nastanek bioaktivnih snovi pomembnih za interakcijo med rastlino, okoljem in tehnologijo ter pridelavo funkcionalne hrane..

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razume pomen in vlogo primarnega in sekundarnega metabolizna (bioaktivnih snovi) pri hortikulturnih rastlinah z vidika vloge, ki jo imajo te snovi pri ekološki funkciji, odpornosti rastlin na patogene, na različne oblike stresa, kakovosti plodov. Študent razume pomen sekundarnih metabolitov za človekovo zdravje.

Temeljni viri in literatura

Herrmann K. 2001. Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse. Stuttgart Verlag Eugen Ulmer GmbH Co.:200 str. ISBN 3-8001-3139-0

Michael W. 2010. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism (Annual Plant Reviews S.). Sheffield Academic Press, 464 str. ISBN 978-1405183970

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411